РЕГИСТЪР

на регистрирани наблюдатели в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

№ по редНаименование на съответния орган, организация, чуждестранни партии и движения, чиито представители или посочени от нея лица са регистрирани като наблюдатели
Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, Бюро за демократични избори и права на човека (ОССЕ/БДИПЧ)
Парламентарната асамблея на Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество (ПАЧИС)
Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ)
Парламентарната асамблея на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ПАОССЕ)
Работна група за междупарламентарни връзки Азербайджан – България в Милли Меджлиса на Република Азербайджан
„Сдружение на българите на остров Крит“ – Гърция
№ по редНаименование на българска неправителствена организация, чиито упълномощени членове или изрично упълномощени представители са регистрирани като наблюдатели
1сдружение „Институт за социална интеграция“
2сдружение „Федерация на независимите студентски дружества“
3сдружение „ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ – НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ, БЪЛГАРИЯ“
4сдружение „Българско сдружение за честни избори и граждански права – Пловдив“
5Асоциация „Прозрачност без граници“
6Гражданска инициатива за свободни и демократични избори (ГИСДИ)
7Сдружение национална младежка мрежа
8сдружение Съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва
9сдружение „РОДОПСКО СЪРЦЕ“
10сдружение „БЪЛГАРСКИ ХЕЛЗИНКСКИ КОМИТЕТ“
11сдружение „Институт за развитие на публичната среда“
12ЗВЕНО ЗА РАЗВИТИЕ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО
13сдружение „НОВА АЛТЕРНАТИВА“
14сдружение „Младежи за Балканите“
15сдружение „Сдружение на роверите“
16Сдружение „Демокрация и законност“
17Сдружение ИНСТИТУТ ЗА ПОЛИТИКИ И РАЗВИТИЕ
18сдружение „БЪДЕЩЕ ЗА СЕВЕРОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ“
19сдружение „ДОСТОЙНСТВОТО НА ЕДИН НАРОД - ДЕН“
20Сдружение ГРАЖДАНСКО ДВИЖЕНИЕ ЗА РАВНОПРАВИЕ
21сдружение „Гражданска мрежа – Кюстендил“
22сдружение „БОЕЦ – БЪЛГАРИЯ ОБЕДИНЕНА С ЕДНА ЦЕЛ“
23сдружение „Аз обичам Пловдив“
24СНЦ „ИСТИНАТА ЗА СТАРА ЗАГОРА“
25сдружение „СДРУЖЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ И РАЗВИТИЕ НА МЛАДЕЖКАТА ЗАЕТОСТ И ЦЕННОСТИ“
26сдружение „ЕВРОПА И ПРАВАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ“
27сдружение Европейска асоциация за защита на човешките права – България
28сдружение „БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ“
29сдружение „МЛАДЕЖКО ЕВРОПЕЙСКО ОБЩЕСТВО“
30сдружение „ЗЕЛЕН МЛАДОСТ“

Календар

Решения

  • № 1183-МИ / 23.06.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Болярово, област Ямбол

  • № 1182-МИ / 21.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Свирково, община Симеоновград, област Хасково

  • № 1181-МИ / 21.06.2022

    относно: определяне размера на възнаграждението за извършване на компютърна обработка в ИП към ОИК, поддръжка на регистри, проверка на кандидатски листи, издаване на удостоверения, сканиране на протоколите на СИК и ОИК, публикуване на информацията на интернет страницата на ОИК и създаване на база от данни с резултатите от насрочените частични избори на 3 юли 2022 г.

  • всички решения