сдружение „ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ – НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ, БЪЛГАРИЯ“

Собствено, бащино и фамилно име на регистрирани наблюдатели№ на удостоверение
Божидар Йорданов Василев3-1-НС/
Константина Стефанова Кипрова3-2-НС/
Красимир Георгиев Юруков3-3-НС/
Румен Петков Пенов3-4-НС/
Александър Георгиев Данаилов3-5-НС/
Иван Милчев Минков3-6-НС/
Радослава Петрова Кацарова3-7-НС/
Адифе Ризова Исуфова3-8-НС/
Айдън Емин Хюсеин3-9-НС/
Александра Емилова Петрова3-10-НС/
Алпай Нуман Махмуд3-11-НС/
Аляйдин Кязим Маджир3-12-НС/
Байрам Сафет Дурмуш3-13-НС/
Гюлшен Халил Кършева3-14-НС/
Джем Метин Мурад3-15-НС/
Едис Кямилов Касимов3-16-НС/
Емин Ахмед Мюмюн3-17-НС/
Емре Неждетов Мурадов3-18-НС/
Еркан Ерханов Илязов3-19-НС/
Ернесто Ибрямов Рамисов3-20-НС/
Зейнеб Метин Хасан3-21-НС/
Зекери Рушен Дурмушали3-22-НС/
Калина Светлозарова Тонева3-23-НС/
Лютфи Севджан Чауш3-24-НС/
Мертин Мухамед Рамадан3-25-НС/
Мехмед Айдън Али3-26-НС/
Мехмедали Байрям Мехмедали3-27-НС/
Милка Илиева Хюсеин3-28-НС/
Мюмюн Айдън Исмаил3-29-НС/
Наджие Хюлмиева Белева3-30-НС/
Олджай Тунджай Али3-31-НС/
Осман Хамза Ахмед3-32-НС/
Пресиана Даниелова Петрова3-33-НС/
Рамадан Кязим Хюсеин3-34-НС/
Рафет Белгин Сали3-35-НС/
Севим Ержан Зекерие3-36-НС/
Сеид Ерханов Ахмедов3-37-НС/
Сейфи Феимов Белев3-38-НС/
Селвет Юсмен Махмуд3-39-НС/
Селман Мурад Ферад3-40-НС/
Тюркян Енвер Тефик3-41-НС/
Халил Мехмед Люман3-42-НС/
Шюкрю Селятинов Кършев3-43-НС/
Асен Ботьов Рашков3-44-НС/
Боряна Пейчева Делиминкова3-45-НС/
Валентин Йорданов Цонев3-46-НС/
Валентин Костов Делиминков3-47-НС/
Валентин Стойнев Борисов3-48-НС/
Георги Йорданов Цонев3-49-НС/
Димитрина Атанасова Мишева3-50-НС/
Димитър Георгиев Фиданов3-51-НС/
Иван Атанасов Гогов3-52-НС/
Иванка Русева Бацова3-53-НС/
Мария Станчева Вътева3-54-НС/
Петя Георгиева Гугушева3-55-НС/
Пролет Валентинова Борисова3-56-НС/
Пролетина Георгиева Якимова-Цонева3-57-НС/
Татяна Димитрова Татева3-58-НС/
Айсевил Джемалова Абил3-59-НС/
Алексей Ангелов Алексеев3-60-НС/
Ангел Красимиров Ангелов3-61-НС/
Ангел Стоянов Колев3-62-НС/
Апостол Петров Маринов3-63-НС/
Божидар Алексеев Златев3-64-НС/
Валентин Димитров Кирчев3-65-НС/
Веселин Любенов Попов3-66-НС/
Веселин Нанев Михайлов3-67-НС/
Габриела Илиева Гинева3-68-НС/
Георги Александров Янков3-69-НС/
Георги Митков Димитров3-70-НС/
Георги Тодоров Любенов3-71-НС/
Данаил Христозов Данев3-72-НС/
Даниел Валентинов Димитров3-73-НС/
Даниела Жекова Колева3-74-НС/
Диана Нанева Кунева3-75-НС/
Димитър Тошев Тодев3-76-НС/
Живко Дойчев Донев3-77-НС/
Иван Делчев Делчев3-78-НС/
Иван Митев Митев3-79-НС/
Иван Петров Динчев3-80-НС/
Калинка Христова Монева3-81-НС/
Кръстьо Ангелов Павлов3-82-НС/
Леко Сталев Леков3-83-НС/
Мариана Георгиева Петрова3-84-НС/
Марин Николаев Колев3-85-НС/
Мария Бончева Караджова3-86-НС/
Мартин Христов Колев3-87-НС/
Милена Стоянова Минчева3-88-НС/
Мирослав Василев Николов3-89-НС/
Митко Славчев Димитров3-90-НС/
Младен Недялков Колев3-91-НС/
Панчо Иванов Панев3-92-НС/
Паскал Димитров Митев3-93-НС/
Петко Костадинов Петков3-94-НС/
Петър Янакиев Митев3-95-НС/
Пламен Тодоров Минев3-96-НС/
Ромео Крумов Костадинов3-97-НС/
Росен Латев Русев3-98-НС/
Светослав Иванов Севов3-99-НС/
Станимир Христозов Данев3-100-НС/
Станимир Динков Драгиев3-101-НС/
Стефан Петков Венков3-102-НС/
Стоян Христов Христов3-103-НС/
Тихомир Димитров Кирчев3-104-НС/
Тончо Сталев Тонев3-105-НС/
Тошо Димитров Тодев3-106-НС/
Христо Стефчев Статев3-107-НС/
Цанко Николов Сталев3-108-НС/
Юлияна Красимирова Иванова3-109-НС/
Янко Бончев Маринов3-110-НС/
Жанета Христозова Динева3-111-НС/
Жулиета Георгиева Христова3-112-НС/
Маргарита Георгиева Димитрова3-113-НС/
Антон Красимиров Стойчев3-114-НС/
Асен Ангелов Ганев3-115-НС/
Атанас Стефанов Пеев3-116-НС/
Божидар Тодоров Къналиев3-117-НС/
Валентина Тодорова Кунева3-118-НС/
Валери Деянов Делчев3-119-НС/
Георги Стоянов Бакалов3-120-НС/
Гита Асенова Асенова3-121-НС/
Даяна Нанчева Димитрова3-122-НС/
Детелин Янчев Христозов3-123-НС/
Димитър Петров Петров3-124-НС/
Евелина Маркова Гочева3-125-НС/
Елена Иванова Тодорова3-126-НС/
Емил Велев Христов3-127-НС/
Живка Йорданова Шаркова3-128-НС/
Иван Гочев Иванов3-129-НС/
Илиана Тончева Тонева3-130-НС/
Калина Недялкова Колева3-131-НС/
Лозко Стойчев Теодосиев3-132-НС/
Лъчезар Димитров Иванов3-133-НС/
Марин Станимиров Данев3-134-НС/
Милена Тодорова Атанасова3-135-НС/
Мирослав Пешев Пеев3-136-НС/
Митко Делчев Славов3-137-НС/
Митко Методиев Михайлов3-138-НС/
Михаил Иванов Милков3-139-НС/
Нела Колева Табакова3-140-НС/
Нели Делчева Делчева3-141-НС/
Никол Станиславова Илчева3-142-НС/
Николай Георгиев Николов3-143-НС/
Пею Николов Колев3-144-НС/
Пламена Илиева Ангелова3-145-НС/
Сашо Дамянов Митев3-146-НС/
Симона Веселинова Кирева3-147-НС/
Славея Тилева Славова3-148-НС/
Станимира Тодорова Иванова3-149-НС/
Станислав Желязков Тодев3-150-НС/
Стела Бончева Банева3-151-НС/
Стоянка Митева Йовова3-152-НС/
Теодор Данаилов Данев3-153-НС/
Тодор Колев Атанасов3-154-НС/
Тодор Петров Тодоров3-155-НС/
Тоника Станиславова Илчева3-156-НС/
Христиана Стефанова Стойчева3-157-НС/
Цветан Маринов Маринов3-158-НС/
Яница Йонкова Йовчева3-159-НС/
Владимир Пламенов Делчев3-160-НС/
Георги Манахилов Георгиев3-161-НС/
Дафинка Стефанова Вангелова3-162-НС/
Евгения Дончева Бонева3-163-НС/
Живка Апостолова Жекова3-164-НС/
Иван Димчев Иванов3-165-НС/
Камелия Владимирова Хараламбова3-166-НС/
Маргаритка Павлова Петева3-167-НС/
Марин Димитров Машев3-168-НС/
Марина Петрова Митева3-169-НС/
Маруся Ангелова Велева3-170-НС/
Миглена Иванова Никовска3-171-НС/
Милен Георгиев Точев3-172-НС/
Михаил Георгиев Делигеоргиев3-173-НС/
Никола Димов Стоянов3-174-НС/
Николай Запрянов Ников3-175-НС/
Петър Танев Ценов3-176-НС/
Росица Петева Колева3-177-НС/
Симеон Ангелов Михайлов3-178-НС/
Таня Атанасова Николова3-179-НС/
Теменужка Георгиева Георгиева3-180-НС/
Теменужка Драгиева Латева3-181-НС/
Тенчо Недялков Димитров3-182-НС/
Тенчо Русев Тенев3-183-НС/
Тодор Недков Добчев3-184-НС/
Тонка Митева Даскалова3-185-НС/
Ивайло Иванов Николов3-186-НС/

Календар

Решения

  • № 2490-МИ / 22.09.2023

    относно: временна замяна на член на ОИК – Добричка, област Добрич

  • № 2489-МИ / 22.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кула, област Видин

  • № 2488-МИ / 21.09.2023

    относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания

  • всички решения