сдружение „МЛАДЕЖКО ЕВРОПЕЙСКО ОБЩЕСТВО“

Собствено, бащино и фамилно име на регистрирани наблюдатели№ на удостоверение
Николай Георгиев Кафтанов29-1-НС/
Мария Йорданова Стоймирска29-2-НС/
Иво Христов Андонов29-3-НС/
Татяна Спасова Карабельова29-4-НС/
Ивайло Костадинов Динев29-5-НС/
Юлия Трендафилова Динева29-6-НС/
Аспарух Илиев Стоев29-7-НС/
Даниела Чудомирова Стойкова29-8-НС/
Васил Симеонов Стойков29-9-НС/
Димитър Симеонов Георгиев29-10-НС/
Димитър Емилов Кехайов29-11-НС/
Емил Димитров Кехайов29-12-НС/
Кръстьо Василев Стамболийски29-13-НС/
Васил Николов Стамболийски29-14-НС/
Стефан Иванов Николов29-15-НС/
Йордан Христов Петров29-16-НС/
Фронка Георгиева Петрова29-17-НС/

Календар

Решения

  • № 2490-МИ / 22.09.2023

    относно: временна замяна на член на ОИК – Добричка, област Добрич

  • № 2489-МИ / 22.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кула, област Видин

  • № 2488-МИ / 21.09.2023

    относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания

  • всички решения