Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2151-НС
София, 1 март 2021 г.

ОТНОСНО: искане да бъдат регистрирани като международни наблюдатели представители на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, Бюро за демократични избори и права на човека (ОССЕ/БДИПЧ), за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Постъпило е писмо от Министерството на външните работи с вх. № НС-04-01-24/6 от 26.02.2021 г. с искане да бъдат регистрирани като международни наблюдатели представители на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, Бюро за демократични избори и права на човека (ОССЕ/БДИПЧ), за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 2, ал. 5, 6 и 8 от Изборния кодекс и Решение № 2017-НС от 11 февруари 2021 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като международни наблюдатели в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. следните лица:

1.

Корнелия Вилемин Анке Йонкер (Cornelia Willemien Anke Jonker)

Нидерландия

2.

Елисавет Караяниду (Elissavet Karagiannidou)

Гърция

3.

Драган Желич (Dragan Zelić)

Хърватия

4.

Йелена Ковальова, (Yelena Kovalyova)

Беларус

5.

Марсел Наги (Marcell Nagy)

Унгария

6.

Йегор Тилпунов (Iegor Tilpunov)

Украйна

7.

Ранко Вукчевич (Ranko Vukčević)

Сърбия

8.

Ксения Дашутсина \Kseniya Dashutsina)

Беларус

9.

Кайл Лин Бауърс (Kyle Lynn Bowers)

САЩ

10.

Яне Карески (Jane Kareski)

Република Северна Македония

11.

Валериу Миджа (Valeriu Mija)

Молдова

12.

Роман Райлиан (Roman Railean)

Румъния

13.

 

Димитер Гьодеде (Dhimiter Gjodede)

Албания

14.

Алеш Якубец (Aleš Jakubec)

Чехия

15.

Патрик Тауфар (Patrik Taufar)

Чехия

16.

Ирмели Мария Виено (Irmeli Maria Vieno)

Финландия

17.

Бенедикт Моник Контаман (Benedicte Monique Contamin)

Франция

18.

Валери Флорънс Адамс (Valerie Florence Adams)

Германия

19.

Керстин Брьоринг (Kerstin Bröring)

Германия

20.

Александра Чила Добои (Alexandra Csilla Dobolyi)

Унгария

21.

Роман Валерий Русу (Roman Valerii Russu)

Молдова

22.

Йелена Килибарда (Jelena Kilibarda)

Черна гора

23.

Милош Стоядинович (Milos Stojadinovic)

Сърбия

24.

Мехмет Угур Екинджи (Mehmet Uǧur Ekinci)

Турция

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

ТЦ/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1027-МИ / 06.12.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Райнино, община Исперих, област Разград

  • № 1026-МИ / 06.12.2021

    относно: промяна в състава на ОИК – Столична община

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • всички решения