Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2235-НС
София, 16 март 2021 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 2230-НС от 16 март 2021 г.

След служебна проверка Централната избирателна комисия установи, че в Решение № 2230-НС от 16 март 2021 г. е допусната техническа грешка в частта на изписване бащиното име на наблюдател от сдружение „Федерация на независимите студентски дружества“ Георги Румен Янков.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 2230-НС от 16 март 2021 г., както следва:

Името на регистрирания наблюдател вместо „Георги Румен Янков, ЕГН …“ да се чете „Георги Руменов Янков, ЕГН …“.

Наблюдателят да се впише в публичния регистър и да му бъде издадено удостоверение.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

МД/ЛТ


* Публикувано на

Свързани решения:

2230-НС/

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения