Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2235-НС
София, 16 март 2021 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 2230-НС от 16 март 2021 г.

След служебна проверка Централната избирателна комисия установи, че в Решение № 2230-НС от 16 март 2021 г. е допусната техническа грешка в частта на изписване бащиното име на наблюдател от сдружение „Федерация на независимите студентски дружества“ Георги Румен Янков.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 2230-НС от 16 март 2021 г., както следва:

Името на регистрирания наблюдател вместо „Георги Румен Янков, ЕГН …“ да се чете „Георги Руменов Янков, ЕГН …“.

Наблюдателят да се впише в публичния регистър и да му бъде издадено удостоверение.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

МД/ЛТ


* Публикувано на

Свързани решения:

2230-НС/

Календар

Решения

  • № 2557-МИ / 29.09.2023

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2441-МИ от 18 септември 2023 г. на ЦИК

  • № 2556-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от И Д К – упълномощен представител на партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“, срещу решение № 166-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Варна

  • № 2555-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от Петър Владиславов Славов и като пълномощник на Методи Борисов Андреев в качеството му на председател на ИК, с регистриран с решение № 43-МИ/14.09.2023 г. на ОИК – Столична община, срещу решение № 574-МИ/26.09.2023 г.

  • всички решения