Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2187-НС
София, 9 март 2021 г.

ОТНОСНО: регистрация на сдружение „Българско сдружение за честни избори и граждански права – Пловдив“ за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Постъпило е заявление с вх. № 4 от 23.02.2021 г. от сдружение „Българско сдружение за честни избори и граждански права – Пловдив“, от Стефан Божидаров Манов, упълномощен от Йордан Николов Памуков – представляващ сдружението, за регистрация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Към заявлението са приложени:

- пълномощно от Йордан Николов Памуков – председател, в полза на 12 (дванадесет) лица – представители на сдружение „Българско сдружение за честни избори и граждански права – Пловдив“;

- пълномощно от Йордан Николов Памуков – председател, в полза Стефан Божидаров Манов;

- декларации по образец (Приложение № 31-НС от изборните книжа) – 12 (дванадесет) бр.;

- списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели за страната в изборите за народни представители на 4 април 2021 г., списъкът е представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат.

От електронната разпечатка от Агенцията по вписванията –Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел, по ЕИК на сдружението е видно, че то е определено за извършване на дейност в обществена полза.

В заявлението и в списъка на упълномощените лица са предложени за регистрация като наблюдатели 12 лица в страната и извън страната.

Централната избирателна комисия приема, че е спазено изискването на т. 3.1. от раздел І на Решение № 2017-НС от 11 февруари 2021 г. на ЦИК, което се установява от извлечението от Агенцията по вписванията за сдружението.

На 09.03.2021 г. в ЦИК е получено по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружение „Българско сдружение за честни избори и граждански права – Пловдив“.

Проверката на лицата от приложения към заявлението списък установява, че към датата на регистрацията всички лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс, включително и на т. 21 от раздел ІІІ на Решение № 2017-НС от 11 февруари 2021 г. на ЦИК.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултатите от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 2017-НС от 11 февруари 2021 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА сдружение „Българско сдружение за честни избори и граждански права – Пловдив“ за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. като българска неправителствена организация.

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 12 (дванадесет) упълномощени представители на сдружение „Българско сдружение за честни избори и граждански права – Пловдив“, както следва:

Име, презиме, фамилия

ЕГН

 

В страната и извън страната

 

1.

Йордан Николов Памуков

 

2.

Ели Доник Буздрева

 

3.

Венета Методиева Памукова

 

4.

Атанаска Николова Иванова

 

5.

Мирена Иванова Иванова

 

6.

Александър Георгиев Буздрев

 

7.

Боян Райчев Божинов

 

8.

Стоянка Николова Тотева-Божинова

 

9.

Никола Йорданов Памуков

 

10.

Грозденка Николова Симова

 

11.

Илинка Славейкова Габарова

 

12.

Стефан Божидаров Манов

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

МБ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 3005-МИ / 29.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • всички решения