сдружение „Институт за развитие на публичната среда“

Собствено, бащино и фамилно име на регистрирани наблюдатели№ на удостоверение
Антон Владимиров Джалов11-1-НС/
Диана Василева Ефтимова11-2-НС/
Елена Николаева Андонова11-3-НС/
Ива Иванова Мечкунова11-4-НС/
Ива Юлиянова Лазарова11-5-НС/
Иван Стоянов Гъчмов11-6-НС/
Лилиан Радославова Никифорова11-7-НС/
Любляна Радославова Никифорова11-8-НС/
Любомир Евгениев Иванов11-9-НС/
Милена Николова Казанска-Стоянова11-10-НС/
Светозар Илиев Колибарски11-11-НС/
Цветан Свиленов Кадиев11-12-НС/
Юлия Мариянова Иванчева11-13-НС/
Яна Вескова Обрешкова11-14-НС/
Ясен Юлиянов Лазаров11-15-НС/
Георги Йорданов Пенев11-16-НС/
Георги Константинов Джиджев11-17-НС/
Силвия Стефанова Зарева11-18-НС/
Татяна Тошева Кирилова11-19-НС/
Анита Тодорова Маринова11-20-НС/
Николай Николаев Георгиев11-21-НС/
Красимира Антонова Величкова11-22-НС/
Мария Иванова Димитрова11-23-НС/
Вихра Евгениева Динчева11-24-НС/
Димо Евгениев Динчев11-25-НС/
Георги Тодоров Еленков11-26-НС/
Георги Марков Клисурски11-27-НС/
Ралица Георгиева Султанова11-28-НС/
Виктор Стилиянов Колев11-29-НС/
Надя Ганчева Борисова11-30-НС/
Иванка Георгиева Шанкова11-31-НС/
Александър Колев Стаменов11-32-НС/
Лъчезар Стоянов Иванов11-33-НС/
Стела Цецкова Иванова-Мантай11-34-НС/
Виктория Петрова Борисова11-35-НС/
Ива Маринова Бонева11-36-НС/
Невен Насков Боянов11-37-НС/
Владислав Веселинов Бранев11-38-НС/
Донка Сашева Димитрова11-39-НС/
Веселка Василева Димитрова11-40-НС/
Тодор Събев Тодоров11-41-НС/
Любомир Недялков Гаврилов11-42-НС/
Даниела Атанасова Дойчинова11-43-НС/
Стилиян Росенов Димитров11-44-НС/
Юлиан Георгиев Димитров11-45-НС/
Первин Исмаил Шукри11-46-НС/
Камелия Любомирова Конакчиева-Трибулен11-47-НС/
Ивайло Недялков Недялков11-48-НС/
Калина Сотирова Ангелова11-49-НС/
Росица Димитрова Узунова11-50-НС/
Георги Димитров Гогов11-51-НС/
Иван Томов Белички11-52-НС/
Симона Николаева Великова11-53-НС/
Павлин Недялков Мавродиев11-54-НС/
Диляна Георгиева Гавраилова11-55-НС/
Мариана Ангелиева Терзийска11-56-НС/
Йоана Кирилова Дечева11-57-НС/
Иван Иванов Иванов11-58-НС/
Преслава Димитрова Костова11-59-НС/
Николина Владимирова Доева11-60-НС/
Венцислав Атанасов Проданов11-61-НС/
Мартина Георгиева Шилева - Ноел11-62-НС/
Станислав Петров Петров11-63-НС/
Атанас Борисов Козинаров11-64-НС/
Емилия Мирославова Попова11-65-НС/
Станислав Веселинов Панев11-66-НС/
Вяра Любомилова Томова11-67-НС/
Милена Радева Апостолова11-68-НС/

Календар

Решения

  • № 1183-МИ / 23.06.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Болярово, област Ямбол

  • № 1182-МИ / 21.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Свирково, община Симеоновград, област Хасково

  • № 1181-МИ / 21.06.2022

    относно: определяне размера на възнаграждението за извършване на компютърна обработка в ИП към ОИК, поддръжка на регистри, проверка на кандидатски листи, издаване на удостоверения, сканиране на протоколите на СИК и ОИК, публикуване на информацията на интернет страницата на ОИК и създаване на база от данни с резултатите от насрочените частични избори на 3 юли 2022 г.

  • всички решения