Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2227-НС
София, 16 март 2021 г.

ОТНОСНО: изменение и допълнение на Решение № 2215-НС от 15 март 2021 г. на ЦИК относно регистрация на сдружение „Институт за развитие на публичната среда“ за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ИЗМЕНЯ И ДОПЪЛВА Решение № 2215-НС от 15 март 2021 г. на ЦИК, както следва:

В списъка на регистрираните наблюдатели се добавя името на Ясен Юлиянов Лазаров, ЕГН ….

Наблюдателят да се впише в публичния регистър и да му бъде издадено удостоверение.

Заличава от списъка на регистрираните наблюдатели Красимирова Антонова Величкова, ЕГН …, за която е установено несъответствие при издаване на удостоверението.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

ДД/ЛТ


* Публикувано на

Свързани решения:

2215-НС/

2332-НС/

Календар

Решения

  • № 2490-МИ / 22.09.2023

    относно: временна замяна на член на ОИК – Добричка, област Добрич

  • № 2489-МИ / 22.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кула, област Видин

  • № 2488-МИ / 21.09.2023

    относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания

  • всички решения