Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2227-НС
София, 16 март 2021 г.

ОТНОСНО: изменение и допълнение на Решение № 2215-НС от 15 март 2021 г. на ЦИК относно регистрация на сдружение „Институт за развитие на публичната среда“ за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ИЗМЕНЯ И ДОПЪЛВА Решение № 2215-НС от 15 март 2021 г. на ЦИК, както следва:

В списъка на регистрираните наблюдатели се добавя името на Ясен Юлиянов Лазаров, ЕГН ….

Наблюдателят да се впише в публичния регистър и да му бъде издадено удостоверение.

Заличава от списъка на регистрираните наблюдатели Красимирова Антонова Величкова, ЕГН …, за която е установено несъответствие при издаване на удостоверението.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

ДД/ЛТ


* Публикувано на

Свързани решения:

2215-НС/

2332-НС/

Календар

Решения

  • № 255 -НС / 18.06.2021

    относно: назначаване на СИК на територията на община Тутракан в Двадесети изборен район – Силистренски, за произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

  • № 254 -НС / 18.06.2021

    относно: назначаване на съставите на секционните избирателни комисии (СИК) за изборите за народни представители на 11.07.2021 г. в община Плевен, област Плевен

  • № 253-НС / 18.06.2021

    относно: определяне местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя на избирателните секции във всяко място при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

  • всички решения