СНЦ „ИСТИНАТА ЗА СТАРА ЗАГОРА“

Собствено, бащино и фамилно име на регистрирани наблюдатели№ на удостоверение
Стоян Атанасов Стоянов24-1-НС/
Гергана Тодорова Стойкова24-2-НС/
Ивелина Дочкова Георгиева24-3-НС/
Румяна Тодорова Дочева24-4-НС/
Мартин Атанасов Стоянов24-5-НС/
Мариана Мавродиева Иванова24-6-НС/
Диана Русева Семова24-7-НС/
Славчо Дечев Иванов24-8-НС/
Жанета Илчева Кунева24-9-НС/
Галина Петкова Петрова24-10-НС/
Силвия Русева Русева24-11-НС/
Полина Тодорова Чолакова24-12-НС/
Иванка Величкова Генчева24-13-НС/
Анастасия Василева Иванова24-14-НС/
Славка Кръстева Мартинова24-15-НС/
Борислав Ивов Сираков24-16-НС/
Йордан Михов Мартинов24-17-НС/
Таня Димитрова Сиракова24-18-НС/
Красимир Генчев Минчев24-19-НС/
Катя Димова Димова24-20-НС/
Славена Георгиева Реттерат24-21-НС/
Елена Тодорова Пройнова24-22-НС/
Дончо Радев Дончев24-23-НС/
Цветанка Василева Дончева24-24-НС/
Живка Недева Маринова24-25-НС/
Делка Иванова Кръстева24-26-НС/
Стоянка Стайнова Кръстева24-27-НС/
Кристиян Иванов Кръстев24-28-НС/
Димитрина Нейчева Ангелова24-29-НС/
Русалия Ангелова Даскалова24-30-НС/
Иван Митков Стойнов24-31-НС/
Димитър Димов Иванов24-32-НС/
Росица Петрова Йорданова24-33-НС/
Лиляна Христова Димитрова24-34-НС/
Цветанка Малева Стефанова-Паричкова24-35-НС/
Илиян Николаев Бонев24-36-НС/
Петко Георгиев Георгиев24-37-НС/
Недялка Делчева Калева24-38-НС/
Росен Бончев Динев24-39-НС/
Дияна Михайлова Димитрова24-40-НС/
Славейка Грозева Стоянова24-41-НС/
Христина Неделчева Колева24-42-НС/
Виктор Живков Желязков24-43-НС/
Радостина Георгиева Желязкова24-44-НС/
Севда Ахмедова Нанаджиева24-45-НС/
Цветанка Милчева Колева24-46-НС/
Теменужка Валентинова Кръстева24-47-НС/
Ленко Димитров Христов24-48-НС/
Костадин Георгиев Неделчев24-49-НС/
Станислав Йорданов Йорданов24-50-НС/
Ивелина Тенева Минчева24-51-НС/
Теньо Добрев Минчев24-52-НС/
Биляна Димитрова Минчева24-53-НС/
Надежда Недялкова Пастармаджиева24-54-НС/
Илия Стефанов Цветков24-55-НС/
Радостина Антонова Тончева24-56-НС/
Надежда Димитрова Бечева24-57-НС/
Янка Колева Колева24-58-НС/
Галина Дончева Недялкова24-59-НС/
София Христова Ангелова24-60-НС/
Красимира Иванова Русева24-61-НС/
Петя Иванова Русева24-62-НС/
Радостина Тончева Рачева24-63-НС/
Мария Митева Петкова24-64-НС/
Веселина Стефанова Георгиева24-65-НС/
Янка Стефанова Танева24-66-НС/
Кристина Дончева Дончева24-67-НС/
Галин Нейчев Генов24-68-НС/
Даниел Нейчев Генов24-69-НС/
Петьо Петров Петров24-70-НС/
Станка Митева Димитрова24-71-НС/
Димитър Йорданов Димитров24-72-НС/
Татяна Иванова Балалиева24-73-НС/
Йордан Димитров Йорданов24-74-НС/
Ивелина Ралчева Ралева24-75-НС/
Евгения Димитрова Ганчева24-76-НС/
Данаил Иванов Илчев24-77-НС/
Нейчо Ройдев Нейков24-78-НС/
Веселина Иванова Антич24-79-НС/
Недялка Стефанова Вътева24-80-НС/
Петко Иванов Желков24-81-НС/
Генка Тодорова Димова24-82-НС/
Мария Петкова Манева24-83-НС/
Румен Гешев Йовчев24-84-НС/
Йордан Апостолов Апостолов24-85-НС/
Георги Господинов Василев24-86-НС/
Камелия Георгиева Василева24-87-НС/
Златина Тенева Василева24-88-НС/
Живка Георгиева Иванова24-89-НС/
Красимира Димитрова Златева24-90-НС/
Стоянка Иванова Русенова24-91-НС/
Николай Димов Динев24-92-НС/
Светлана Проданова Русева24-93-НС/
Гошо Димитров Найденов24-94-НС/
Венеана Ангелова Хаджиангелова- Симеонова24-95-НС/
Никол Георгиева Симеонова24-96-НС/
Десислава Георгиева Желязкова24-97-НС/
Иванка Накова Георгиева24-98-НС/
Николета Николаева Болшевикова24-99-НС/
Пенка Енева Георгиева24-100-НС/
Димитър Радев Димитров24-101-НС/
Огнян Петров Павлов24-102-НС/
Ганка Нанева Павлова24-103-НС/
Бранимир Нейчев Колев24-104-НС/
Татяна Петрова Чернева24-105-НС/
Диана Ангелова Пейчева24-106-НС/
Петьо Колев Колев24-107-НС/
Христина Тодорова Кръстева24-108-НС/
Койка Йорданова Карадимитрова24-109-НС/
Симеон Василев Илиев24-110-НС/
Гинка Василева Симеонова24-111-НС/
Васил Илиев Ташев24-112-НС/
Даниел Тихомиров Колев24-113-НС/
Катя Кръстева Колева24-114-НС/
Маргарита Радионова Филипова24-115-НС/
Бойко Савов Станчев24-116-НС/
Виолета Георгиева Костова24-117-НС/
Калинка Стойчева Георгиева24-118-НС/
Михаил Тошков Стоянов24-119-НС/
Галина Любчева Бонева24-120-НС/
Иван Николов Стефанов24-121-НС/
Костадин Николов Стефанов24-122-НС/
Диана Славиевна Георгиева24-123-НС/
Христо Желев Вълев24-124-НС/
Дамян Красимиров Желев24-125-НС/
Николай Христозов Георгиев24-126-НС/
Денка Захариева Койчева-Гьонева24-127-НС/
Валентин Митев Вълков24-128-НС/
Минка Неделчева Петкова24-129-НС/
Теодора Димитрова Манова-Тодорова24-130-НС/
Емилия Нунева Енева24-131-НС/
Гроздана Иванова Стойчева24-132-НС/
Веселин Иванов Василев24-133-НС/
Димка Колева Кирева24-134-НС/
Петко Славчев Славов24-135-НС/
Донка Нанева Иванова24-136-НС/
Виолета Делчева Кръстева24-137-НС/
Маргарита Димова Мартинова24-138-НС/
Милена Стефанова Трифонова24-139-НС/
Деяна Ганчева Кунева24-140-НС/
Христо Желязков Ганчев24-141-НС/
Цветан Денев Аладжов24-142-НС/
Галина Галинова Гъдева24-143-НС/
Стефан Станчев Петков24-144-НС/
Мария Стефанова Иванова24-145-НС/
Милена Делчева Аладжова24-146-НС/
Мария Илиева Маринова24-147-НС/
Йорданка Тодорова Късъджикова24-148-НС/
Велина Петрова Йорданова24-149-НС/
Петя Татянова Петрова24-150-НС/
Пенка Василева Георгиева24-151-НС/
Виктория Стойнова Димитрова24-152-НС/
Светла Иванова Динева24-153-НС/
Нейко Васков Живков24-154-НС/
Миньо Михайлов Москов24-155-НС/
Жельо Илчев Желев24-156-НС/
Кремена Иванова Василева24-157-НС/
Ана Павлова Занова24-158-НС/
Таня Маринова Япчеджикова24-159-НС/
Таня Господинова Иванова24-160-НС/
Лила Иванова Денева24-161-НС/
Ваня Русева Иванова24-162-НС/
Надежда Василева Иванова24-163-НС/
Надка Петрова Ганчева24-164-НС/
Павлинка Кръстева Жекова24-165-НС/
Иванка Вангелова Михайлова24-166-НС/
Мариана Томова Маркова24-167-НС/
Жулиета Стоянова Желева24-168-НС/
Мима Добрева Петкова24-169-НС/
Видана Монева Рачева24-170-НС/
Милена Йовчева Панайотова24-171-НС/
Валентина Ангелова Костова24-172-НС/
Кольо Енев Енев24-173-НС/
Павлина Кънчева Иванова24-174-НС/
Цонка Колева Коева24-175-НС/
Жасмина Славова Любомирова24-176-НС/
Кънчо Иванов Кънев24-177-НС/
Росица Стефанова Динева24-178-НС/
Стоянка Тодорова Кабакова24-179-НС/
Стефан Динчев Динев24-180-НС/
Гергана Томова Митева24-181-НС/
Ваня Славчева Желязкова24-182-НС/
Галина Панайотова Петрова24-183-НС/
Минка Пенчева Профирова24-184-НС/
Петър Калинов Калинов24-185-НС/
Недялка Господинова Тенева24-186-НС/
Светлана Иванова Добрева24-187-НС/
Драганка Петрова Колева24-188-НС/
Петрана Тодорова Пенева24-189-НС/
Жельо Димитров Колев24-190-НС/
Денка Танева Генчева24-191-НС/
Станка Гочева Вълчева24-192-НС/
Тодор Тонев Иванов24-193-НС/
Росен Иванов Русев24-194-НС/
Петко Желязков Денев24-195-НС/
Христина Атанасова Гочева24-196-НС/
Златка Гинева Жекова24-197-НС/
Златомира Тонева Иванова24-198-НС/
Николай Петров Димов24-199-НС/
Стоянка Господинова Петкова24-200-НС/
Стефанка Желева Иванова24-201-НС/
Иванка Добрева Рашева24-202-НС/
Минка Господинова Бонева24-203-НС/
Донка Пенчева Карафизиева24-204-НС/
Спаска Иванова Атанасова24-205-НС/
Иван Желев Желев24-206-НС/
Ваня Стоянова Желева24-207-НС/
Таньо Георгиев Петров24-208-НС/
Елица Милкова Стойчева24-209-НС/
Златка Иванова Колева24-210-НС/
Емил Ванев Иванов24-211-НС/
Иван Стайков Стоянов24-212-НС/
Теньо Стоев Иванов24-213-НС/
Станимир Иванов Стоев24-214-НС/
Антонина Ганчева Митева24-215-НС/
Георги Петров Дачев24-216-НС/
Петя Желева Димова24-217-НС/
Илиян Тодоров Николов24-218-НС/
Катя Димитрова Димитрова24-219-НС/
Илия Василев Балев24-220-НС/
Веселин Бойчев Илиев24-221-НС/
Павлин Георгиев Хаджиев24-222-НС/
Минка Стоилова Петрова24-223-НС/
Минчо Иванов Минчев24-224-НС/
Иванка Димитрова Рашева24-225-НС/
Димитрина Димитрова Асъмова24-226-НС/
Николина Данчева Русева24-227-НС/
Ивелин Петков Бялков24-228-НС/
Иван Валентинов Петков24-229-НС/
Деян Ванев Иванов24-230-НС/
Румен Асенов Юлиянов24-231-НС/
Антон Димитров Топалов24-232-НС/
Чавдар Янев Янев24-233-НС/
Емилия Тончева Бонева24-234-НС/
Георги Пенчев Стоянов24-235-НС/
Валерия Иванова Иванова24-236-НС/
Васил Стойчев Николов24-237-НС/
Иван Радев Иванов24-238-НС/
Мария Райчева Жекова24-239-НС/
Иван Тодоров Николов24-240-НС/
Венцислав Петков Петков24-241-НС/
Надка Видева Петкова24-242-НС/
Петранка Димова Добрева24-243-НС/
Дияна Тодорова Стефанова24-244-НС/
Кирилка Дякова Андонова24-245-НС/
Радостина Иванова Донева24-246-НС/
Тодор Найденов Тодоров24-247-НС/
Станка Вълкова Тотева24-248-НС/
Евелина Панчева Стоянова24-249-НС/
Иван Найденов Тодоров24-250-НС/
Мария Тончева Койчева24-251-НС/
Светла Маринова Жекова24-252-НС/
Тончо Ганев Жеков24-253-НС/
Георги Гочев Георгиев24-254-НС/
Станчо Танев Танев24-255-НС/
Георги Христов Димитров24-256-НС/
Мирослав Йорданов Петров24-257-НС/
Бойка Любенова Караджова24-258-НС/
Теодора Николаева Шарлаганова24-259-НС/
Николай Иванов Караджов24-260-НС/
Димитър Василев Василев24-261-НС/
Светла Бойчева Русева24-262-НС/
Дончо Пенчев Габаров24-263-НС/
Добромир Дамянов Николов24-264-НС/
Жана Иванова Николова24-265-НС/
Милен Кънчев Топозлиев24-266-НС/
Танка Стойчева Топозлиева24-267-НС/
Мария Георгиева Манева24-268-НС/
Светлана Миткова Денинска24-269-НС/
Емилия Господинова Пенчева24-270-НС/
Ива Здравкова Пенчева24-271-НС/
Мария Дечкова Райкова24-272-НС/
Мария Светлозарова Бориславова24-273-НС/
Димитрина Христова Бориславова24-274-НС/
Тонка Драганова Кирева24-275-НС/
Румен Рачев Петков24-276-НС/
Светослав Димов Славчев24-277-НС/
Данаил Пенчев Йовчев24-278-НС/
Цветомира Георгиева Денинска- Йовчева24-279-НС/
Любчо Ламбов Чоков24-280-НС/
Ваня Тодорова Чокова24-281-НС/
Лъчезар Любчев Чоков24-282-НС/
Соня Стайкова Стамова24-283-НС/
Недка Пенева Чакърова24-284-НС/
Тошо Кънчев Ненков24-285-НС/
Илдъз Джеферова Бозукова24-286-НС/
Атанас Сандев Атанасов24-287-НС/
Делян Недков Недев24-288-НС/

Календар

Решения

  • № 3498-НС / 23.06.2024

    относно: обявяване на Стоян Александров Михалев за народен представител от Двадесет и четвърти изборен район – София, в Петдесетото Народно събрание

  • № 3497-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3496-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

  • всички решения