сдружение „Институт за социална интеграция“

Собствено, бащино и фамилно име на регистрирани наблюдатели№ на удостоверение
Катя Колева Келевска1-1-НС/
Емил Петров Соколов1-2-НС/
Георги Славчов Георгиев1-3-НС/
Таня Георгиева Георгиева1-4-НС/
Мирослава Иванова Търкаланова1-5-НС/
Николай Димитров Мърхов1-6-НС/
Рада Атанасова Келевска1-7-НС/
Габриела Варленова Величкова1-8-НС/
Ахмед Еджевит Ахмед1-9-НС/
Ани Симеонова Стоева-Цветкова1-10-НС/
Радка Тодорова Стоева1-11-НС/
Динко Вълчев Желев1-12-НС/
Мая Стоянова Габровска-Стоянова1-13-НС/
Ангел Йорданов Вълков1-14-НС/
Бояна Димитрова Бозаджиева1-15-НС/
Кирил Николаев Добрев1-16-НС/
Анна-Мария Лъчезарова Георгиева1-17-НС/
Даниел Николаев Лечев1-18-НС/
Маргарита Йорданова Лечева1-19-НС/
Мартин Манолов Велев1-20-НС/
Ненчо Вълков Митков1-21-НС/
Сотир Георгиев Ушев1-22-НС/
Борислава Златанова Николова1-23-НС/
Владимир Иванов Янков1-24-НС/
Деница Дамянова Ковачева1-25-НС/
Живко Желязков Георгиев1-26-НС/
Георги Желязков Георгиев1-27-НС/
Ангел Василев Лазаров1-28-НС/
Виктория Красимирова Премянова1-29-НС/
Красимир Андреев Премянов1-30-НС/
Гергана Стаменова Петрова1-31-НС/
Иван Митов Петров1-32-НС/
Стефан Димитров Бъчваров1-33-НС/
Йорданка Славчева Бъчварова1-34-НС/
Христо Христов Божилов1-35-НС/
Силвия Василева Томова1-36-НС/
Румяна Тенева Димитрова1-37-НС/
Николай Стоянов Байчев1-38-НС/
Генка Кирилова Василева1-39-НС/
Пламен Иванов Славов1-40-НС/
Валерия Викторовна Колмакова-Премянова1-41-НС/
Мина Димитрова Григорова1-42-НС/
Надя Георгиева Стефанова1-43-НС/
Мария Иванова Велкова1-44-НС/
Мирослав Младенов Николов1-45-НС/
Милена Илиева Канелова1-46-НС/
Кирил Пламенов Рангелов1-47-НС/
Йордан Рангелов Кирилов1-48-НС/
Иван Асенов Матеев1-49-НС/
Виктор Ганчев Бангеов1-50-НС/
Антон Стефанов Пейчев1-51-НС/
Веселина Николаева Иванова1-52-НС/
Стилиян Стефанов Иванов1-53-НС/
Милена Благоева Ангелова1-54-НС/
Ана Иванова Грозева1-55-НС/
Кирил Грозданов Грозев1-56-НС/
Биляна Начева Ивановска1-57-НС/
Николай Николаев Байчев1-58-НС/
Миряна Дианова Райковска1-59-НС/
Крум Христов Асенов1-60-НС/
Цветана Данаилова Тодорова-Божилова1-61-НС/
Георги Ангелов Стамболиев1-62-НС/
Мария Страхилова Пендева1-63-НС/
Георги Руменов Панайотов1-64-НС/
Пламен Симеонов Николов1-65-НС/
Нейчо Йорданов Йорданов1-66-НС/
Петър Диянов Пенев1-67-НС/
Николай Радков Радев1-68-НС/
Стоянка Власакиева Христова1-69-НС/
Камен Петров Друмев1-70-НС/
Данаил Петров Генчев1-71-НС/
Димитър Стоянов Овчаров1-72-НС/
Елена Димитрова Овчарова1-73-НС/
Мончо Димов Монев1-74-НС/
Никола Монев Монев1-75-НС/
Петя Драгнева Великова1-76-НС/
Румяна Димитрова Георгиева1-77-НС/
Митка Петрова Иванова1-78-НС/
Стоян Станев Стоянов1-79-НС/
Георги Иванов Желев1-80-НС/
Борис Георгиев Спасов1-81-НС/
Димитър Милков Георгиев1-82-НС/
Иван Николаев Николаев1-83-НС/
Нина Ангелова Чавдарова1-84-НС/
Стоянка Костадинова Чуренлиева1-85-НС/
Александра Константинова Берданкова1-86-НС/
Галин Неделчев Дурев1-87-НС/
Ралица Костадинова Сатанска1-88-НС/
Стефан Николаев Георгиев1-89-НС/
Анна Петрова Борисова1-90-НС/
Даниел Дилянов Бомбалов1-91-НС/
Десислава Генова Генова1-92-НС/
Елена Петрова Иванова1-93-НС/
Минчо Росенов Афузов1-94-НС/
Васил Добрев Петров1-95-НС/
Добри Бориславов Добрев1-96-НС/
Асен Илиев Асенов1-97-НС/
Георги Иванов Атанасов1-98-НС/
Георги Петров Кузмов1-99-НС/
Митко Кузманов Карагьозов1-100-НС/
Славчо Кузманов Карагьозов1-101-НС/
Костадин Милушев Алексов1-102-НС/
Васил Стоилов Бонев1-103-НС/
Александър Спасов Трайков1-104-НС/
Мария Павлинова Иванова1-105-НС/
Дебора Емилова Тодорова1-106-НС/
Ралица Милчева Ангелова1-107-НС/
Стела Янева Димова1-108-НС/
Ася Кирилова Величкова1-109-НС/
Анита Иванова Кирилова1-110-НС/
Петър Николаев Липчев1-111-НС/
Иво Станкеев Иванов1-112-НС/
Стелиана Стоянова Георгиева1-113-НС/
Мария Тодорова Тодорова1-114-НС/
Калин Миланов Гьошков1-115-НС/
Стефка Енчева Великова1-116-НС/
Цонко Георгиев Цонев1-117-НС/
Мартин Василев Янчев1-118-НС/
Елена Александрова Манчева1-119-НС/
Джоана Василева Янчева1-120-НС/
Васил Страхилов Янчев1-121-НС/
Даниел Ивов Димитров1-122-НС/
Катерина Георгиева Янчева1-123-НС/
Радослав Бойков Зафиров1-124-НС/
Мария Боянова Раева1-125-НС/
Габриела Стефанова Борисова1-126-НС/
Стоян Иванов Бресковски1-127-НС/
Десислава Колева Колева1-128-НС/
Магдалена Георгиева Дончева1-129-НС/
Пенка Донева Маркова1-130-НС/
Пламена Неделчева Тончева1-131-НС/
Галина Ангелова Станкова1-132-НС/
Мария Лалева Колаксъзова1-133-НС/
Нейка Димитрова Николова1-134-НС/
Шефкет Али Али1-135-НС/
Лейля Смахан Алиосман1-136-НС/
Йоана Андрианова Рачева1-137-НС/
Стефанка Ташева Стефанова1-138-НС/
Милена Неделчева Якимова1-139-НС/
Иван Христов Новаков1-140-НС/
Виктор Валериев Марков1-141-НС/
Мартин Иванов Бобчев1-142-НС/
Татяна Петрова Пейчева1-143-НС/
Милена Славчева Николова1-144-НС/
Антон Петров Стефанов1-145-НС/
Лальо Митев Лалев1-146-НС/
Таньо Пламенов Пейчев1-147-НС/
Валентин Веселинов Вълев1-148-НС/
Надежда Валентинова Вълева1-149-НС/
Кристина Бончева Петкова1-150-НС/
Радка Димитрова Чакалова1-151-НС/
Янка Ненова Славова1-152-НС/
Стоян Динев Гогов1-153-НС/
Иван Петев Динчев1-154-НС/
Димо Динков Димов1-155-НС/
Веселин Пенев Тодоров1-156-НС/
Ивайло Господинов Стоянов1-157-НС/
Галин Нейков Стоянов1-158-НС/
Георги Манолов Манолов1-159-НС/
Стефани Сашева Филипова1-160-НС/
Дима Иванова Маринова1-161-НС/
Жулиета Иванова Желязкова1-162-НС/
Минка Петрова Русева1-163-НС/
Йоанна Христова Тенева1-164-НС/
Соня Атанасова Колева1-165-НС/
Иван Тенев Бортоласов1-166-НС/
Мартин Пламенов Ябанджиев1-167-НС/
Стефан Делянов Ноев1-168-НС/
Кристиан Пламенов Пеев1-169-НС/
Ния Светославова Арсениева1-170-НС/
Лиляна Младенова Иванова1-171-НС/
Весела Димитрова Ангелова1-172-НС/
Владимир Димитров Домусчиев1-173-НС/
Красимира Венциславова Цонева1-174-НС/
Марио Владимиров Василев1-175-НС/
Бисер Кирилов Бенов1-176-НС/
Пламен Милчев Буковски1-177-НС/
Даниел Бисеров Кирилов1-178-НС/
Велина Илиева Йотова1-179-НС/
Красимир Маринов Йотов1-180-НС/
Илия Митков Илиев1-181-НС/
Теодор Мариус Петков1-182-НС/
Даяна Ваньова Златковска1-183-НС/
Христо Митков Томов1-184-НС/
Милен Георгиев Димитров1-185-НС/
Галина Недкова Георгиева1-186-НС/
Михаела Ангелова Чакърова1-187-НС/
Диан Крумов Делчев1-188-НС/
Ивайло Иванов Иванов1-189-НС/
Симеон Станимиров Иванов1-190-НС/
Ивелин Николов Николов1-191-НС/
Азер Меликов Меликов1-192-НС/

Календар

Решения

  • № 2490-МИ / 22.09.2023

    относно: временна замяна на член на ОИК – Добричка, област Добрич

  • № 2489-МИ / 22.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кула, област Видин

  • № 2488-МИ / 21.09.2023

    относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания

  • всички решения