Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2226-НС
София, 16 март 2021 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 2218-НС от 15 март 2021 г.

След служебна проверка Централната избирателна комисия установи, че в Решение № 2218-НС от 15 март 2021 г. е допусната техническа грешка в частта на изписване бащиното име на наблюдател от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ Галина Антонова Асенова.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 2218-НС от 15 март 2021 г., както следва:

Името на регистрирания наблюдател вместо „Галина Антова Асенова, ЕГН …“ да се чете „Галина Антонова Асенова, ЕГН …“.

Наблюдателят да се впише в публичния регистър и да му бъде издадено удостоверение.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

СД/ЛТ


* Публикувано на

Свързани решения:

2218-НС/

Календар

Решения

  • № 2490-МИ / 22.09.2023

    относно: временна замяна на член на ОИК – Добричка, област Добрич

  • № 2489-МИ / 22.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кула, област Видин

  • № 2488-МИ / 21.09.2023

    относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания

  • всички решения