Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2226-НС
София, 16 март 2021 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 2218-НС от 15 март 2021 г.

След служебна проверка Централната избирателна комисия установи, че в Решение № 2218-НС от 15 март 2021 г. е допусната техническа грешка в частта на изписване бащиното име на наблюдател от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ Галина Антонова Асенова.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 2218-НС от 15 март 2021 г., както следва:

Името на регистрирания наблюдател вместо „Галина Антова Асенова, ЕГН …“ да се чете „Галина Антонова Асенова, ЕГН …“.

Наблюдателят да се впише в публичния регистър и да му бъде издадено удостоверение.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

СД/ЛТ


* Публикувано на

Свързани решения:

2218-НС/

Календар

Решения

  • № 3067-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3066-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: утвърждаване на образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3065-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: единна номерация на секциите за гласуване извън страната на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения