Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2164-НС
София, 4 март 2021 г.

ОТНОСНО: искане за заличаване и регистриране на международен наблюдател представител на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, Бюро за демократични избори и права на човека (ОССЕ/БДИПЧ), за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Постъпило е писмо от Министерството на външните работи с вх. № НС-04-01-24/7 от 02.03.2021 г. с искане да бъде заличена като международен наблюдател Александра Чила Добои (Alexandra Csilla Dobolyi) от Унгария, регистрирана с Решение № 2151-НС от 01.03.2021 г. на ЦИК, и на нейно място да бъде регистриран като международен наблюдател Матейс Мате Золтан (Matheisz Mate Zoltan) от Унгария представител на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, Бюро за демократични избори и права на човека (ОССЕ/БДИПЧ), за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 2, ал. 5, 6 и 8 от Изборния кодекс и Решение № 2017-НС от 11 февруари 2021 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ЗАЛИЧАВА Александра Чила Добои (Alexandra Csilla Dobolyi) от Унгария като международен наблюдател в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

РЕГИСТРИРА Матейс Мате Золтан (Matheisz Mate Zoltan) от Унгария като международен наблюдател в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Регистрираният наблюдател да се впише в публичния регистър.

На регистрирания наблюдател да се издаде удостоверение.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

ТЦ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2488-МИ / 21.09.2023

    относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания

  • № 2487-МИ / 21.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Долни Дъбник, област Плевен

  • № 2486-МИ / 21.09.2023

    относно: жалби срещу решения №11-МИ, №12-МИ и № 13-МИ от 18.09.2023 г. на ОИК – Белоградчик

  • всички решения