Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2218-НС
София, 15 март 2021 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ (ГИСДИ) за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Постъпило е заявлениe с вх. № 6 (6-2) от 13.03.2021 г. от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ (ГИСДИ), подписано от представляващия Михаил Стоянов Мирчев, чрез Надежда Богомилова Гологанова, регистрирана с Решение на ЦИК № 2188-НС от 09.03.2021 г. българска неправителствена организация за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Към заявлението са приложени:

- пълномощно от представляващия Михаил Стоянов Мирчев в полза на Надежда Богомилова Гологанова; 

- пълномощно от представляващия Михаил Стоянов Мирчев, в полза на 25 (двадесет и пет) лица – упълномощени представители на сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ (ГИСДИ);

- списък с имената и единните граждански номера на упълномощените лица за наблюдатели в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. Списъкът е представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат;

- декларации по образец (Приложение № 31-НС от изборните книжа) – 25 (двадесет и пет) бр.

В заявлението и в списъка на упълномощените лица са предложени за регистрация като наблюдатели 25 лица.

На 15.03.2021 г. в ЦИК е получено по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ (ГИСДИ).

Проверката на лицата от приложения към заявлението списък установява, че към датата на регистрацията всички лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултатите от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 2017-НС от 11 февруари 2021 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 25 (двадесет и пет) упълномощени представители на сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ (ГИСДИ), както следва:

    №

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1.     

Николина Янкова Георгиева

 

2.     

Светлозар Кирилов Кижев

 

3.     

Димитрина Петрова Пеева

 

4.     

Васил Цонев Василев

 

5.     

Петър Стефанов Пеев

 

6.     

Мими Иванова Иванова

 

7.     

Донка Георгиева Иванова

 

8.     

Ташина Манева Манева

 

9.     

Галина Антова Асенова

 

10.  

Димитрина Петрова Георгиева

 

11.  

Кристина Тодорова Минкова

 

12.  

Станка Танева Станева

 

13.  

Радка Георгиева Енчева

 

14.  

Елена Кирилова Иванова

 

15.  

Мирослава Иванова Илиева

 

16.  

Димитър Янчев Апостолов

 

17.  

Живко Атанасов Ангелов

 

18.  

Стоян Николаев Вълчев

 

19.  

Петя Петкова Петкова

 

20.  

Иван Минчев Минчев

 

21.  

Ана-Мария Иванова Тодорова

 

22.  

Златина Николаева Петкова

 

23.  

Кристина Николова Колешева-Йончева

 

24.  

Васил Костадинов Пачеджиев

 

25.  

Елена Петрова Пачеджиева

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в регистъра за публикуване.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

СД/ЛТ


* Публикувано на

Свързани решения:

2226-НС/

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
   

Решения

 • № 1868-НС / 31.03.2023

  относно: публикуване на списък с упълномощени представители на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“

 • № 1867-НС / 31.03.2023

  относно: изменение и допълнение на Решение № 1802-НС от 20 март 2023 г., изменено и допълнено с Решение № 1829-НС от 27 март 2023 г. и Решение № 1843-НС от 29 март 2023 г. на ЦИК за назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

 • № 1866-НС / 31.03.2023

  относно: определяне на реда и срока за извършване на проверка за гласуване в нарушение на правилата на Изборния кодекс в изборите за народни представители на 2 април 2023 г., включително проверка на решенията по чл. 39 и удостоверенията по чл. 40 ИК

 • всички решения