сдружение „Федерация на независимите студентски дружества“

Собствено, бащино и фамилно име на регистрирани наблюдатели№ на удостоверение
Анулиран2-1-НС/
Пламен Стефанов Панайотов2-2-НС/
Тодор Христов Гунчев2-3-НС/
Георги Руменов Янков2-4-НС/
Камен Костов Костадинов2-5-НС/
Антоанета Христова Михайлова2-6-НС/
Атанаска Точева Чалъкова2-7-НС/
Веселин Димитров Василев2-8-НС/
Веселина Николова Делчева2-9-НС/
Георги Радославов Радев2-10-НС/
Гергана Павлова Николова2-11-НС/
Десислава Велкова Чипилова2-12-НС/
Димитър Иванов Демирев2-13-НС/
Дияна Пламенова Петкова2-14-НС/
Елена Христофорова Нанева2-15-НС/
Емилия Василева Тодорова2-16-НС/
Иван Колев Крайчев2-17-НС/
Калин Делчев Калинов2-18-НС/
Мария Валентинова Георгиева2-19-НС/
Мариян Кузев Митков2-20-НС/
Недка Христозова Томова2-21-НС/
Олга Радоева Сталева2-22-НС/
Пламена Тодорова Христова2-23-НС/
Тенчо Дамаскинов Ахчиев2-24-НС/
Христина Стоянова Статева2-25-НС/
Георги Иванов Иванов2-26-НС/
Петко Николов Петков2-27-НС/
Петър Милков Петров2-28-НС/
Цветан Банков Нинов2-29-НС/
Георги Пламенов Каменов2-30-НС/
Петра Иванова Симова2-31-НС/
Цветанка Александрова Василева2-32-НС/
Таня Ангелова Илиева2-33-НС/
Юлия Димитрова Иванова2-34-НС/
Лукан Прокопиев Луканов2-35-НС/
Митко Георгиев Луканов2-36-НС/
Юлия Иванова Славова2-37-НС/
Петър Богданов Велев2-38-НС/
Данаил Василев Иванов2-39-НС/
Драгомир Петров Драганов2-40-НС/
Юри Марков Марковски2-41-НС/
Атидже Арифова Сульова2-42-НС/
Деница Светославова Петрова2-43-НС/
Силия Иванова Иванова2-44-НС/
Ирина Йорданова Иванова2-45-НС/
Лиляна Асенова Генова2-46-НС/
Страхил Йотов Стоянов2-47-НС/
Евтимия Тодорова Владимирова2-48-НС/
Пламен Георгиев Николов2-49-НС/
Катя Станиславова Борисова2-50-НС/
Ивайло Славейков Андреев2-51-НС/
Вергиния Маркова Цекова2-52-НС/
Маргарита Наскова Липова2-53-НС/
Мими Котова Каменова2-54-НС/
Цветана Петкова Никифорова2-55-НС/
Младен Йосифов Янчев2-56-НС/
Цветана Любенова Гергова2-57-НС/
Петър Цветанов Каменов2-58-НС/
Кристина Ангелова Димитрова2-59-НС/
Цветомир Кирилов Кръстев2-60-НС/
Ивайло Танев Сербезов2-61-НС/
Стефан Петков Стефанов2-62-НС/
Виолета Иванова Маринова2-63-НС/
Ивелина Николова Василева2-64-НС/
Ивелина Андреева Станчева2-65-НС/
Светлин Веселинов Стефанов2-66-НС/
Дария Петкова Нуцулова2-67-НС/
Антон Емилов Върбанов2-68-НС/
Ева Росенова Христова2-69-НС/
Димитър Живков Топалов2-70-НС/
Станислав Бончев Бонев2-71-НС/
Георги Александров Симеонов2-72-НС/
Стефан Георгиев Нуцолов2-73-НС/
Тони Руменов Гамейски2-74-НС/
Венелина Маркова Симеонова2-75-НС/
Мирела Светлозарова Тодорова2-76-НС/
Юлиян Константинов Ламбев2-77-НС/
Теодора Иванова Тодорова2-78-НС/
Моника Иванова Михова2-79-НС/
Милена Борисова Иванова2-80-НС/
Радина Иванова Рашкова2-81-НС/
Стела Неделчева Стоянова2-82-НС/
Валерия Петрова Стоянова2-83-НС/
Марияна Миткова Велчева2-84-НС/
Никола Димитров Димитров2-85-НС/
Румен Здравков Ботев2-86-НС/
Димитър Минков Василев2-87-НС/
Магдалена Венциславова Боянова2-88-НС/
Красимира Трифонова Боянова2-89-НС/
Александър Росенов Ангелов2-90-НС/
Даниела Христова Тагарова2-91-НС/
Диана Георгиева Тагарова2-92-НС/
Иво Росенов Маринов2-93-НС/
Магдалена Росенова Димитрова2-94-НС/
Аделина Красимирова Николова2-95-НС/
Даниел Росенов Петров2-96-НС/
Мирослав Митков Георгиев2-97-НС/
Елвир Метинов Назимов2-98-НС/
Николинка Тодорова Маринова2-99-НС/
Георги Нейков Лилов2-100-НС/
Лина Стилиянова Панчева2-101-НС/
Десислава Георгиева Стефанова2-102-НС/
Галина Тодорова Бригова2-103-НС/
Томислав Станимиров Стойчев2-104-НС/
Георги Гутев Гутев2-105-НС/
Анета Станимирова Стойчева2-106-НС/
Юлиян Петров Йорданов2-107-НС/
Благовест Георгиев Сяров2-108-НС/
Светлана Драганова Георгиева2-109-НС/
Боряна Тодорова Анчева2-110-НС/
Милан Николов Маринов2-111-НС/
Галина Русева Георгиева2-112-НС/
Атанас Пътев Атанасов2-113-НС/
Цветомир Георгиев Цанев2-114-НС/
Габриела Благоева Георгиева2-115-НС/
Галена Тодорова Несторова2-116-НС/
Димитър Здравков Камбуров2-117-НС/
Бисер Йорданов Томов2-118-НС/
Сашка Георгиева Тодорова2-119-НС/
Петър Кънев Тодоров2-120-НС/
Наталия Тодорова Неделчева2-121-НС/
Пламен Тодоров Петров2-122-НС/
Анелия Христова Тодорова2-123-НС/
Ивелин Валериев Тодоров2-124-НС/
Весела Петрова Тодорова2-125-НС/
Виктория Ивова Бойчева2-126-НС/
Тони Георгиев Пухлев2-127-НС/
Тодор Трифонов Тодоров2-128-НС/
Димитър Тодоров Трифонов2-129-НС/
Силвия Иванова Димитрова2-130-НС/
Николай Здравков Камбуров2-131-НС/
Славина Ангелова Георгиева2-132-НС/
Антония Пламенова Кирилова2-133-НС/
Борислав Георгиев Великов2-134-НС/
Даниела Георгиева Йолова2-135-НС/
Стефка Цанкова Михнева - Трънчева2-136-НС/
Ралица Янева Маринова2-137-НС/
Александър Петров Дочев2-138-НС/
Джесика Радославова Астарева2-139-НС/
Ивелин Тодоров Маринов2-140-НС/
Диана Георгиева Димитрова2-141-НС/
Васил Стефанов Стоилов2-142-НС/
Генади Данаилов Маринов2-143-НС/
Данаил Маринов Луков2-144-НС/
Румяна Йорданова Станчева2-145-НС/
Десислава Ангелова Веселинова2-146-НС/
Мария Иванова Иванова2-147-НС/
Елка Тодорова Генова2-148-НС/
Емилия Димитрова Ангелова2-149-НС/
Милка Георгиева Николова2-150-НС/
Димитър Георгиев Кънчев2-151-НС/
Темрузе Танер Кадир2-152-НС/
Йозгюр Танер Шазаир2-153-НС/
Лейля Сезат Хамидова2-154-НС/
Ренета Ивайлова Радославова2-155-НС/
Илияна Иванова Данева2-156-НС/
Мария Георгиева Ненкова2-157-НС/
Меглена Филипова Сиджимова2-158-НС/
Елена Манолова Христозова2-159-НС/
Христо Димитров Лазаров2-160-НС/
Николина Костадинова Лазарова2-161-НС/
Теодора Атанасова Иванова2-162-НС/
Мариян Викторов Драгнев2-163-НС/
Мария-Магдалена Василева Панайотова2-164-НС/
Цветана Димитрова Гогалчева2-165-НС/
Деян Атанасов Гогалчев2-166-НС/
Димитър Асенов Тодоров2-167-НС/
Диян Димитров Диков2-168-НС/
Величка Димитрова Стойчева2-169-НС/
Катя Василева Терзиева2-170-НС/
Ана Валентинова Икономова2-171-НС/
Ангел Паскалев Терзиев2-172-НС/
Васил Венциславов Василев2-173-НС/
Николай Кирилов Шабанов2-174-НС/
Фанка Георгиева Точева2-175-НС/
Румен Филипов Филипов2-176-НС/
Ангел Филипов Янев2-177-НС/
Нико Василис Кавекос2-178-НС/
Николина Николаева Бисерова2-179-НС/
Соня Георгиева Димитрова2-180-НС/
Десислава Йорданова Йонева2-181-НС/
Валери Кирилов Йонев2-182-НС/
Габриела Веселинова Василева2-183-НС/
Веселин Върбанов Василев2-184-НС/
Златка Емилова Василева2-185-НС/
Силвия Иванова Бисерова-Виденова2-186-НС/
Николай Иванов Бисеров2-187-НС/
Явор Георгиев Гешев2-188-НС/
Мая Йорданова Кирилова2-189-НС/
Цветан Георгиев Лалов2-190-НС/
Нонка Ангелова Попова2-191-НС/
Йорданка Борисова Младенова2-192-НС/
Борислав Тодоров Георгиев2-193-НС/
Катерина Димитрова Зъбчева2-194-НС/
Ангел Георгиев Ангелов2-195-НС/
Атанас Петров Дамянов2-196-НС/
Боряна Маринова Георгиева2-197-НС/
Веселина Сталева Кръстева2-198-НС/
Галина Петкова Николова2-199-НС/
Гергана Стойкова Коларова2-200-НС/
Данко Семов Добрев2-201-НС/
Диана Христова Мерджанова2-202-НС/
Димка Лачева Георгиева2-203-НС/
Добромир Добрев Георгиев2-204-НС/
Донка Милева Щерева2-205-НС/
Елена Москос Христозова2-206-НС/
Емилия Димитрова Славова2-207-НС/
Живко Янчев Вълчев2-208-НС/
Златка Димитрова Миланова2-209-НС/
Златко Добромиров Георгиев2-210-НС/
Златко Тодоров Бойчев2-211-НС/
Иванка Наскова Копрянова2-212-НС/
Иванка Недева Ангелова2-213-НС/
Камен Стратиев Василев2-214-НС/
Каролина Росенова Якимова2-215-НС/
Кольо Динев Жеков2-216-НС/
Константина Миткова Иванова2-217-НС/
Коста Ангелов Костов2-218-НС/
Мирослав Емилов Арабов2-219-НС/
Николай Митков Колев2-220-НС/
Николина Георгиева Гешева2-221-НС/
Палмина Димитрова Арнаудова2-222-НС/
Райчо Янков Белев2-223-НС/
Росица Делчева Русева2-224-НС/
Светла Веселинова Сидерова2-225-НС/
Тонка Димитрова Петева2-226-НС/
Юлвие Изет Нури2-227-НС/
Янаки Славчев Янакиев2-228-НС/
Савина Александрова Чимева2-229-НС/
Борислава Атанасова Терзийска2-230-НС/
Таня Георгиева Купенова2-231-НС/
Стоян Боянов Велинов2-232-НС/
Невена Михайлова Пулева2-233-НС/
Димитрина Костадинова Митрева2-234-НС/
Виолета Методиева Джалева2-235-НС/
Лили Борисова Грънчарова2-236-НС/
Мария-Виктория Йорданова Митова2-237-НС/
Даниела Симеонова Цурева2-238-НС/
Йордан Христов Николов2-239-НС/
Стефка Борисова Малинова2-240-НС/
Калинка Любенова Георгиева-Малинова2-241-НС/
Борислава Петрова Ризова2-242-НС/
Иван Александров Ризов2-243-НС/
Боян Тиханов Николов2-244-НС/
Татяна Стойкова Църкварска2-245-НС/
Венцислав Костадинов Петков2-246-НС/
Тодор Георгиев Димов2-247-НС/
Мая Милчева Зонева2-248-НС/
Снежана Борисова Угринова2-249-НС/
Надя Веселинова Кръстева2-250-НС/
Албена Тасева Кръстева2-251-НС/
Венка Емилова Грозданова2-252-НС/
Здравка Кирилова Ковачева2-253-НС/
Соня Любенова Цветкова2-254-НС/
Димитрина Кирилова Дамбова2-255-НС/
Даниела Дилянова Захариева2-256-НС/
Дилян Любомиров Анастасов2-257-НС/
Анна Димитрова Димитрова2-258-НС/
Мая Асенова Малинова2-259-НС/
Иван Благоев Самарджийски2-260-НС/
Тодор Аспарухов Магдалинчев2-261-НС/
Тодор Кирилов Петров2-262-НС/
Десислава Василева Петрова2-263-НС/
Димитър Иванов Ковачев2-264-НС/
Иван Георгиев Георгиев2-265-НС/
Ангел Валериев Ичев2-266-НС/
Иван Любенов Христов2-267-НС/
Мариана Георгиева Коемджиева2-268-НС/
Александра Василева Ангова2-269-НС/
Иван Георгиев Костадинов2-270-НС/
Мария Бисерова Марангозова2-271-НС/
Теодор Иванов Божинов2-272-НС/
Иван Георгиев Мицков2-273-НС/
Стоя Георгиева Ичева2-274-НС/
Росица Георгиева Аршинкова2-275-НС/
Иван Димитров Симеонов2-276-НС/
Иван Асенов Шопов2-277-НС/
Васил Димитров Мутафчиев2-278-НС/
Петър Атанасов Кръстилов2-279-НС/
Спас Андреев Андреев2-280-НС/
Илия Тодоров Белчев2-281-НС/
Васка Андреева Андреева2-282-НС/
Андрей Спасов Андреев2-283-НС/
Елена Тодорова Бангачева2-284-НС/
Карамфила Илиева Бойчева2-285-НС/
Красимир Георгиев Дафков2-286-НС/
Димитър Яковов Москов2-287-НС/
Красимир Димитров Бойчев2-288-НС/
Магдалена Стефанова Георгиева2-289-НС/
Мария Драгойчева Праматарова2-290-НС/
Таня Георгиева Ванова2-291-НС/
Иванка Костадинова Ципарова2-292-НС/
Рената Божидарова Божикова-Узунова2-293-НС/
Вангелия Симеонова Керезиева2-294-НС/
Венета Симеонова Душкова2-295-НС/
Лидия Димитрова Шумарова2-296-НС/
Величка Мавродиева Мегданова2-297-НС/
Антоанета Георгиева Витанова2-298-НС/
Величка Илиева Шербетова2-299-НС/
Величка Димитрова Кирева2-300-НС/
Гина Костадинова Панова2-301-НС/
Георги Николов Геров2-302-НС/
Илия Василев Делигьозов2-303-НС/
Димитър Христов Боянчев2-304-НС/
Любен Каменов Хаджиев2-305-НС/
Надежда Николаева Шиндова2-306-НС/
Атанас Иванов Стамов2-307-НС/
Елена Леонидова Джамбазова2-308-НС/
Марко Петров Марков2-309-НС/
Атанас Димитров Хаджиев2-310-НС/
Магдалина Леонидова Милушева2-311-НС/
Георги Иванов Самаров2-312-НС/
Катя Георгиева Събева-Рупчина2-313-НС/
Марияна Живкова Бежанска2-314-НС/
Методи Стойчев Йорданов2-315-НС/
Велимир Бойков Кулев2-316-НС/
Надежда Йорданова Гаврилова2-317-НС/
Костадин Любимов Пранжев2-318-НС/
Даниела Томчева Кънева2-319-НС/
Васил Тодоров Църкварски2-320-НС/
Кирил Владимиров Марчев2-321-НС/
Екатерина Димитрова Самарджийска2-322-НС/
Исмаил Исмаилов Шишкарев2-323-НС/
Рамиз Ферад Метуш2-324-НС/
Георги Василев Вълчев2-325-НС/
Невим Алимова Онбашиева2-326-НС/
Северин Арсов Бекяров2-327-НС/
Велко Лазаров Лазаров2-328-НС/
Кръстю Методиев Шейтанов2-329-НС/
Ангелина Димитрова Агъдова2-330-НС/
Петър Георгиев Аврамов2-331-НС/
Велика Ангелова Таранинова2-332-НС/
Пламен Красимиров Парапанов2-333-НС/
Иванка Стоянова Какалова2-334-НС/
Костадин Стоянов Ташев2-335-НС/
Димитър Георгиев Трендафилов2-336-НС/
Димитър Иванов Велев2-337-НС/
Райна Самуилова Методиева2-338-НС/
Диана Атанасова Проева-Александрова2-339-НС/
Кирил Костадинов Пандев2-340-НС/
Божидар Славчев Гошевски2-341-НС/
Здравка Дамянова Гошевска2-342-НС/
Людмила Божидарова Гошевска2-343-НС/
Георги Борисов Иванов2-344-НС/
Атанас Димитров Савов2-345-НС/
Никола Василев Балджиев2-346-НС/
Олег Крумов Янкулов2-347-НС/
Емил Кирилов Муларов2-348-НС/
Александър Илиев Панчев2-349-НС/
Венцислав Георгиев Шиндов2-350-НС/
Здравко Миланов Ушатов2-351-НС/
Виолета Иванова Ташкова2-352-НС/
Александър Георгиев Дончев2-353-НС/
Момчил Валентинов Драганов2-354-НС/
Симеон Петев Чантов2-355-НС/
Кристиян Денчев Денчев2-356-НС/
Кристиян Калоянов Духалов2-357-НС/
Незабравка Момчилова Миткова2-358-НС/
Антоанета Йорданова Георгиева2-359-НС/
Рени Иванова Симеонова2-360-НС/
Надежда Венкова Захариева2-361-НС/
Милен Цоков Иванов2-362-НС/
Мария Стоянова Колева2-363-НС/
Стефан Цанков Цанев2-364-НС/
Юлия Димитрова Петрова2-365-НС/
Йордан Красимиров Михайлов2-366-НС/
Калоян Антонов Петков2-367-НС/
Дамян Асенов Хаджиев2-368-НС/
Емил Росенов Чукалов2-369-НС/
Елена Славеева Радева2-370-НС/
Живко Ангелов Йовчев2-371-НС/
Златка Колева Милчева2-372-НС/
Иван Николаев Николов2-373-НС/
Кирил Иванов Господинов2-374-НС/
Красимир Петров Тодоров2-375-НС/
Лидия Маринова Тодорова2-376-НС/
Николай Любомиров Маринчев2-377-НС/
Татяна Недялкова Точева2-378-НС/
Михаил Цолов Зарчев2-379-НС/
Румяна Стоянова Гоцева2-380-НС/
Калинка Костадинова Базунчева2-381-НС/
Николай Димитров Канатов2-382-НС/
Ива Бойкова Дачева2-383-НС/
Красимира Костадинова Димитрова-Пранжева2-384-НС/
Галина Иванова Танева2-385-НС/
Гергана Йорданова Иванова2-386-НС/
Иван Стоилов Филипов2-387-НС/
Величка Благова Китова2-388-НС/
Тодорка Богданова Филипова2-389-НС/
Спас Димитров Райков2-390-НС/
Спас Георгиев Райков2-391-НС/
Иванка Тодорова Вукева2-392-НС/
Снежанка Томова Келешева2-393-НС/
Маруся Георгиева Манджукова2-394-НС/
Богдан Димов Димчев2-395-НС/
Люляна Богданова Райкова2-396-НС/
Райна Михайлова Гилева2-397-НС/
Пенка Георгиева Кратунчева2-398-НС/
Димчо Димитров Чолаков2-399-НС/
Гергана Йорданова Христова2-400-НС/
Петър Тодоров Стоянов2-401-НС/
Величка Николова Пепечкова2-402-НС/
Елизабет Недкова Петрова2-403-НС/
Христо Емилов Петков2-404-НС/
Боряна Михайлова Михайлова2-405-НС/
Мария Цветанова Колева2-406-НС/
Христо Василев Бързев2-407-НС/
Тодор Димитров Танков2-408-НС/
Мария Иванова Танкова2-409-НС/
Марин Димитров Манолов2-410-НС/
Владимир Александров Караколев2-411-НС/
Запринка Костадинова Фиткарова2-412-НС/
Иван Ангелов Иванов2-413-НС/
Костадин Фердинандов Кафеджийски2-414-НС/
Младен Здравков Пранджев2-415-НС/
Спас Петров Спасов2-416-НС/
Красимира Иванова Лулова2-417-НС/
Здравка Костадинова Киричева2-418-НС/
Огнян Спасов Мухов2-419-НС/
Стоянка Стоилова Николова2-420-НС/
Николай Йорданов Добрев2-421-НС/
Трендафил Христов Шопов2-422-НС/
Владимир Христов Шопов2-423-НС/
Росица Димитрова Везева2-424-НС/
Николай Спасов Беличкин2-425-НС/
Георги Йорданов Илиев2-426-НС/
Йордан Василев Георгиев2-427-НС/
Спас Николов Беличкин2-428-НС/
Петър Георгиев Тодоров2-429-НС/
Георги Иванов Присадов2-430-НС/
Емил Петров Донгов2-431-НС/
Марияна Николова Ангелова2-432-НС/
Ангел Георгиев Ангелов2-433-НС/
Генка Тодорова Добрева2-434-НС/
Емилия Малинова Гаджева2-435-НС/
Любка Стоянова Сурджийска2-436-НС/
Тодор Петков Златков2-437-НС/
Петранка Костадинова Коцева2-438-НС/
Васил Янков Василев2-439-НС/
Асен Мариев Запрянов2-440-НС/
Иван Асенов Еминов2-441-НС/
Божидар Анов Янков2-442-НС/
Емилия Георгиева Стефанова2-443-НС/
Ангел Христосков Атанасов2-444-НС/
Рени Николова Стоянова2-445-НС/
Николай Димитров Петков2-446-НС/
Йорданка Алексова Кофова2-447-НС/
Красимир Николаев Джонев2-448-НС/
Тихомир Василев Куков2-449-НС/
Гинка Йорданова Ангелова2-450-НС/
Нина Стоянова Ихтиманска2-451-НС/
Божидара Ангелова Пенева2-452-НС/
Андрей Стефанов Андреев2-453-НС/
Стоян Стефанов Величков2-454-НС/
Мария Георгиева Атанасова2-455-НС/
Иван Василев Стефанов2-456-НС/
Панайот Спасов Шуманов2-457-НС/
Мария Славчова Тонова2-458-НС/
Любка Петрова Сербезова2-459-НС/
Диана Петрова Мусиевска2-460-НС/
Людмила Александрова Таслакова2-461-НС/
Георги Йорданов Илиев2-462-НС/
Стефан Николов Миховски2-463-НС/
Айнур Халитова Топалова2-464-НС/
Атидже Айдънова Дупаилова2-465-НС/
Гюлшен Айрула Еркек2-466-НС/
Гергана Георгиева Кендерова2-467-НС/
Сандо Йосков Ангелов2-468-НС/
Янко Костов Захариев2-469-НС/
Есменол Адем Мехмед2-470-НС/
Гергана Ангелова Ангелова2-471-НС/
Асен Иванов Асенов2-472-НС/
Ненко Хариев Асенов2-473-НС/
Минка Михайлова Иванова2-474-НС/
Цветан Сергеев Александров2-475-НС/
Ангел Сергеев Александров2-476-НС/
Калинка Георгиева Янева2-477-НС/
Виктор Цанков Мехмед2-478-НС/
Цанко Йосифов Янков2-479-НС/
Йоско Атанасов Ангелов2-480-НС/
Мирослав Анатолиев Иванов2-481-НС/
Николай Георгиев Главчев2-482-НС/
Николай Пламенов Борисов2-483-НС/
Патрисия Цветанова Петрова2-484-НС/
Стефан Цветозаров Вълков2-485-НС/
Павел Евгениев Илиев2-486-НС/
Калин Павлинов Милев2-487-НС/
Димитър Иванчев Димитров2-488-НС/
Милена Стефанова Георгиева2-489-НС/
Ердоан Османов Мустафов2-490-НС/
Аделина Костова Спасова2-491-НС/

Календар

Решения

  • № 3498-НС / 23.06.2024

    относно: обявяване на Стоян Александров Михалев за народен представител от Двадесет и четвърти изборен район – София, в Петдесетото Народно събрание

  • № 3497-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3496-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

  • всички решения