ЗВЕНО ЗА РАЗВИТИЕ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО

Собствено, бащино и фамилно име на регистрирани наблюдатели№ на удостоверение
Николина Миткова Йорданова12-1-НС/
Майкъл Робертов Методиев12-2-НС/
Цветомира Илиева Савова12-3-НС/
Боян Христовски12-4-НС/
Полина Цветанова Младенова12-5-НС/
Виктор Мирославов Лазаров12-6-НС/
Емилия Веселинова Лазарова12-7-НС/
Мирослав Огнянов Лазаров12-8-НС/
Веселин Нойков Иванов12-9-НС/
Валентина Димитрова Нинова12-10-НС/
Владимир Лъчезаров Момчилов12-11-НС/
Диляна Михайлова Момчилова12-12-НС/
Милен Ангелов Димитров12-13-НС/
Михаил Велинов Трайков12-14-НС/
Венета Петрова Трайкова12-15-НС/
Пламен Пламенов Петров12-16-НС/
Мартина Владимирова Момчилова12-17-НС/
Мирослав Благоев Илиев12-18-НС/
Цветелин Райков Цанов12-19-НС/
Атанас Василев Георгиев12-20-НС/
Георги Христов Юруков12-21-НС/
Иван Стоянов Петров12-22-НС/
Георги Цветанов Цолов12-23-НС/
Георги Василев Петров12-24-НС/
Деян Юлиев Велинов12-25-НС/
Наталия Пламенова Маринова12-26-НС/
Таня Грозданова Петрова12-27-НС/
Деница Тошкова Петрова12-28-НС/
Румяна Павлинова Николова12-29-НС/
Тихомира Стефанова Евтимова12-30-НС/
Мария Христова Попстоева12-31-НС/
Милена Цанкова Кунова12-32-НС/
Атанас Тошков Тодоров12-33-НС/
Ивайло Василев Митов12-34-НС/
Анастас Ивайлов Василев12-35-НС/
Митко Василев Илиев12-36-НС/
Данаил Стефанов Ненов12-37-НС/
Грета Петкова Ганева12-38-НС/
Симеон Асенов Асенов12-39-НС/
Люси Славчев Емилов12-40-НС/
Кирил Данев Димитров12-41-НС/
Светослав Славянов Бенков12-42-НС/
Борис Славчев Борисов12-43-НС/
Емил Радославов Димитров12-44-НС/
Йоан Павлов Благоев12-45-НС/
Николай Велков Дюлгеров12-46-НС/
Йоанна Василева Борисова12-47-НС/
Иван Георгиев Калайджийски12-48-НС/
Светослав Иля Василев12-49-НС/
Силвия Кръстева Василева12-50-НС/
Снежана Тодорова Митова12-51-НС/
Костадин Владимиров Георгиев12-52-НС/
Георги Матев Георгиев12-53-НС/
Елена Борисова Георгиева12-54-НС/
Тодорка Петрова Иванова12-55-НС/
Стефан Ганев Иванов12-56-НС/
Матей Георгиев Георгиев12-57-НС/
Кирил Христов Мавродиев12-58-НС/
Мария Димитрова Мавродиева12-59-НС/
Милена Кирилова Мавродиева12-60-НС/
Гергана Росенова Младенова12-61-НС/
Жаклин Жекова Ганчева12-62-НС/
Диана Захариева Димитрова12-63-НС/
Цветелина Емилова Йотова12-64-НС/
Калоян Йорданов Станчев12-65-НС/
Нино Руменов Поповски12-66-НС/
Надежда Емилова Борисова12-67-НС/
Мариян Стойчев Стоянов12-68-НС/
Галин Стефанов Иванов12-69-НС/
Златин Димитров Хрусафов12-70-НС/
Иван Димитров Стефанов12-71-НС/
Виктор Стефанов Додов12-72-НС/
Анушка Кирилова Додова12-73-НС/

Календар

Решения

  • № 2490-МИ / 22.09.2023

    относно: временна замяна на член на ОИК – Добричка, област Добрич

  • № 2489-МИ / 22.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кула, област Видин

  • № 2488-МИ / 21.09.2023

    относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания

  • всички решения