сдружение Европейска асоциация за защита на човешките права – България

Собствено, бащино и фамилно име на регистрирани наблюдатели№ на удостоверение
Чавдар Цветков Гагов27-1-НС/
Светлозар Цветков Гагов27-2-НС/
Стоил Иванов Цицелков27-3-НС/
Румяна Христова Дечева27-4-НС/
Коста Георгиев Стоянов27-5-НС/
Тодор Милев Балтов27-6-НС/
Петър Милев Балтов27-7-НС/
Виктор Деянов Янев27-8-НС/
Розалина Петрова Гьобеклиева-Балтова27-9-НС/
Михаил Петров Василев27-10-НС/

Календар

Решения

  • № 2544-МИ / 29.09.2023

    относно: определяне на изпълнител по обществена поръчка в процедура на договаряне без предварително обявление за изработка и доставка на хартиени бюлетини за гласуване и ролки със специализирана хартия за бюлетини от машинно гласуване при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. по обособени позиции

  • № 2539-МИ / 28.09.2023

    относно: жалба от Виктор Серафимов, пълномощник на коалиция „ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА“, срещу решение № 116-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Плевен

  • № 2538-МИ / 28.09.2023

    относно: жалба от коалиция „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“, представлявана от Цветан Иванов Миньовски и Йордан Тодоров Гергов, срещу решение № 122-МИ от 26.09.2023 г., на Общинска избирателна комисия – Бургас

  • всички решения