Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2256-НС
София, 19 март 2021 г.

ОТНОСНО: регистрация на сдружение „Институт за политики и развитие“ за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Постъпило е заявление с вх. № 17 от 18.03.2021 г. от „Институт за политики и развитие“, представлявано от Емил Торком Мечикян, за регистрация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Към заявлението са приложени:

- пълномощно от Емил Торком Мечикян, представляващ сдружението, в полза на 18 (осемнадесет) лица – представители на сдружение „Институт за политики и развитие“;

- декларации по образец (Приложение № 31-НС от изборните книжа) – 18 (осемнадесет) бр.;

- списък с имената и единния граждански номер на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели за страната в изборите за народни представители на 4 април 2021 г., представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат.

От електронната разпечатка от Агенцията по вписванията –Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел, по ЕИК на сдружението е видно, че то е определено за извършване на дейност в обществена полза.

Централната избирателна комисия приема, че е спазено изискването на т. 3.1. от раздел І на Решение № 2017-НС от 11 февруари 2021 г. на ЦИК, което се установява от извлечението от Агенцията по вписванията за сдружението.

На 18 март 2021 г. в ЦИК е получено по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружение „Институт за политики и развитие“.

Проверката на лицата от приложения към заявлението списък установява, че към датата на регистрацията 17 от лицата отговарят на изискванията на Изборния кодекс, включително и на т. 21 от раздел ІІІ на Решение № 2017-НС от 11 февруари 2021 г. на ЦИК, а за едно лице е установено несъответствие.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултата от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 2017-НС от 11 февруари 2021 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА сдружение „Институт за политики и развитие“ за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. като българска неправителствена организация.

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 17 (седемнадесет) упълномощени представители на сдружение, както следва:

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1.

Йордан Богомилов Йорданов

 

2.

Светослав Стефанов Лилов

 

3.

Галина Иванова Николова

 

4.

Слави Стефанов Главчев

 

5.

Марина Нейчева Христева

 

6.

Петко Рангелов Христев

 

7.

Денис Петков Христев

 

8.

Джулиана Емил Василева

 

9.

Антоанета Иванова Карацанева-Табакова

 

10.

Яна Николова Георгиева

 

11.

Гергана Светлозарова Трайкова

 

12.

Димитрина Константинова Александрова

 

13.

Константин Кирилов Христев

 

14.

Константин Сергеев Колев

 

15.

Сергей Николов   Колев

 

16.

Вера Константинова Колева

 

17.

Петър Младенов Пиперков

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

ДД/ЛТ


* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 3005-МИ / 29.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • всички решения