сдружение „БЪДЕЩЕ ЗА СЕВЕРОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ“

Собствено, бащино и фамилно име на регистрирани наблюдатели№ на удостоверение
Бонка Цветанова Георгиева18-1-НС/
Сабрина Тихомирова Иванова18-2-НС/
Ивайло Тодоров Цветков18-3-НС/
Александър Крумов Александров18-4-НС/
Ивайло Александров Крумов18-5-НС/
Съзлийка Милчова Александрова18-6-НС/
Красимира Александрова Бориславова18-7-НС/
Надежда Петкова Илиева18-8-НС/
Савина Петкова Котова - Крумова18-9-НС/
Милена Валериева Димитрова18-10-НС/
Александър Ангелов Цветков18-11-НС/
Бранимир Тодоров Славчев18-12-НС/
Васил Асенов Борисов18-13-НС/
Замфир Руменов Иванов18-14-НС/
Илиян Алексеев Илиев18-15-НС/
Любомир Иванов Тодоров18-16-НС/
Любомир Любенов Бориславов18-17-НС/
Любомир Радославов Любенов18-18-НС/
Мелани Михайлова Сергеева18-19-НС/
Милован Жан Панталеев18-20-НС/
Михаела Иванова Маринова18-21-НС/
Пламен Гришев Илиев18-22-НС/
Светослав Кирилов Тошков18-23-НС/
Станислав Славейков Ангелов18-24-НС/
Теодор Бранимиров Тодоров18-25-НС/

Календар

Решения

  • № 2544-МИ / 29.09.2023

    относно: определяне на изпълнител по обществена поръчка в процедура на договаряне без предварително обявление за изработка и доставка на хартиени бюлетини за гласуване и ролки със специализирана хартия за бюлетини от машинно гласуване при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. по обособени позиции

  • № 2539-МИ / 28.09.2023

    относно: жалба от Виктор Серафимов, пълномощник на коалиция „ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА“, срещу решение № 116-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Плевен

  • № 2538-МИ / 28.09.2023

    относно: жалба от коалиция „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“, представлявана от Цветан Иванов Миньовски и Йордан Тодоров Гергов, срещу решение № 122-МИ от 26.09.2023 г., на Общинска избирателна комисия – Бургас

  • всички решения