сдружение „Гражданска мрежа – Кюстендил“

Собствено, бащино и фамилно име на регистрирани наблюдатели№ на удостоверение
Юлия Мирчева Банкова21-1-НС/
Цветанка Атанасова Павлова21-2-НС/
Атанас Огнянов Василев21-3-НС/
Атанас Борисов Базовички21-4-НС/
Илчо Стойчев Велинов21-5-НС/
Надка Любенова Иванова21-6-НС/
Йорданка Кирилова Чорбаджийска21-7-НС/
Цветелина Атанасова Базовичка21-8-НС/
Стоян Петров Стоянов21-9-НС/
Анатоли Венциславов Миланов21-10-НС/
Мирела Росенова Иванова21-11-НС/
Ралица Олегова Иванова21-12-НС/
Албена Атанасова Иванова21-13-НС/
Данаил Георгиев Николов21-14-НС/
Райна Георгиева Анева21-15-НС/
Анна Владимирова Николова - Кирилова21-16-НС/
Владислав Василев Кирилов21-17-НС/
Итко Александров Манчев21-18-НС/
Теменужка Методиева Юрукова21-19-НС/
Теменужка Иванова Тасева21-20-НС/
Гергана Миткова Борисова21-21-НС/
Йордан Стойнев Котев21-22-НС/
Пламен Руменов Ириджаров21-23-НС/
Алексей Райчов Манов21-24-НС/
Емил Иванов Гребенарски21-25-НС/
Даяна Руменова Веселинова21-26-НС/
Цветелина Йорданова Димитрова21-27-НС/
Радослав Висарионов Стояников21-28-НС/
Елена Владимирова Атанасова21-29-НС/
Елена Радославова Кирова21-30-НС/
Снежанка Петрова Георгиева21-31-НС/
Антоанета Димитрова Стоичкова21-32-НС/
Милен Огнянов Китанов21-33-НС/
Богданка Тончева Иванова21-34-НС/
Валентин Стойчов Колев21-35-НС/
Цветан Стойнев Атанасов21-36-НС/
Величка Боянова Атанасова21-37-НС/
Евлоги Славейков Петров21-38-НС/
Румен Василев Иванов21-39-НС/
Венета Георгиева Стоянчова21-40-НС/
Явор Георгиев Рангачев21-41-НС/
Цветан Венков Василев21-42-НС/
Владислав Георгиев Иванов21-43-НС/
Ерма Димитрова Методиева21-44-НС/
Елена Димитрова Гогова21-45-НС/
Юлия Стойнева Николчова21-46-НС/
Райка Драганова Митова21-47-НС/
Светла Миланова Сандева21-48-НС/
Васил Кирилов Иванов21-49-НС/
Луиза Радкова Раденкова21-50-НС/
Тодорка Павлова Николова21-51-НС/
Васил Иванов Илиев21-52-НС/
Симеон Гаврилов Василев21-53-НС/
Светла Василева Иванова21-54-НС/
Дарина Георгиева Атовска21-55-НС/
Емилия Симеонова Георгиева21-56-НС/
Антония Цветанова Стаменкова21-57-НС/
Венета Петрова Шопова21-58-НС/
Милена Данчова Джорджанова21-59-НС/
Стамена Ангелова Треновска21-60-НС/
Анка Иванова Спасова21-61-НС/
Елеонора Димитрова Мазнева21-62-НС/
Йорданка Милчова Анева21-63-НС/
Емилия Борисова Шопска21-64-НС/
Фиданка Андонова Гешева21-65-НС/
Йордан Димитров Борисов21-66-НС/
Любка Тодорова Спасова21-67-НС/
Росица Борисова Стоичкова21-68-НС/
Стоилка Цонева Димитрова21-69-НС/
Николай Стефанов Анастасов21-70-НС/
Снежана Петрова Мацина21-71-НС/
Кирил Петров Атанасов21-72-НС/
Светлана Стефанова Стефанова21-73-НС/
Явор Валентинов Цеков21-74-НС/
Вилислава Иванова Алексова21-75-НС/
Венетка Стойнева Халкалиева21-76-НС/
Румен Георгиев Манов21-77-НС/
Румен Антонов Димитров21-78-НС/
Алекс Бориславов Спасов21-79-НС/
Борислав Пламенов Стоичков21-80-НС/
Румен Испиридонов Динев21-81-НС/
Иван Огнянов Иванов21-82-НС/
Зоя Василева Огнянова21-83-НС/
Елена Живкова Укалска21-84-НС/
Вергинка Стойнева Алексова21-85-НС/
Силвия Александрова Витанова21-86-НС/
Теменужка Николова Попова21-87-НС/
Светлана Тодорова Николова21-88-НС/
Борянка Миланова Миланова21-89-НС/
Вяра Стоянова Симеонова21-90-НС/
Кирил Николов Сотиров21-91-НС/
Еленка Борисова Юрукова - Ашикова21-92-НС/
Костадинка Стоянова Христова21-93-НС/
Радостина Йорданова Шопска21-94-НС/
Роза Стоянова Шопска21-95-НС/
Василка Александрова Апостолова21-96-НС/
Симеон Георгиев Манчев21-97-НС/
Оля Петрова Тодорова21-98-НС/
Даниела Огнянова Стоянова21-99-НС/
Павлин Аврамов Стоянов21-100-НС/
Даниел Маринчов Иванов21-101-НС/
Бойка Симеонова Костадинова21-102-НС/
Милен Венциславов Костадинов21-103-НС/
Антоанета Станойчева Иванова21-104-НС/
Венета Драганова Котева21-105-НС/
Ивайло Кирилов Борисов21-106-НС/
Катерина Георгиева Вълчева21-107-НС/
Даниела Севлинова Митева21-108-НС/
Кирил Димитров Кирилов21-109-НС/
Сергей Зафиров Марковски21-110-НС/
Здравчо Евтимов Петров21-111-НС/
Роза Борисова Куртева21-112-НС/
Бисер Трънков Траянов21-113-НС/
Светослав Трънков Траянов21-114-НС/
Мартин Руменов Анастасов21-115-НС/
Иван Милчов Якимов21-116-НС/
Виктор Владимиров Анастасов21-117-НС/
Лалка Здравкова Якимова21-118-НС/
Бисер Йорданов Куков21-119-НС/
Елица Руменова Асенова21-120-НС/
Кирил Георгиев Шулянов21-121-НС/
Валери Кирилов Шулянов21-122-НС/
Дамянка Пантелеева Куртева21-123-НС/
Васил Иванов Йорданов21-124-НС/
Анита Валентинова Гергова21-125-НС/
Росен Андонов Каракашки21-126-НС/
Васил Димитров Миленски21-127-НС/
Нели Стоилчова Анастасова21-128-НС/
Илчо Йорданов Илиев21-129-НС/
Станислава Малинова Петрова21-130-НС/
Виктор Димитров Георгиев21-131-НС/
Камелия Любенова Георгиева21-132-НС/
Петър Драганов Симеонов21-133-НС/
Владислав Василев Колешански21-134-НС/
Ганчо Георгиев Владимиров21-135-НС/
Виолета Владимирова Владимирова21-136-НС/
Здравка Георгиева Георгиева21-137-НС/
Валентин Стоянов Христов21-138-НС/
Теменужка Иванова Багалийска21-139-НС/
Димитър Иванов Багалийски21-140-НС/
Славяна Василева Симеонова21-141-НС/
Ивета Василева Иванова21-142-НС/
Теодора Кирилова Йорданова21-143-НС/
Мирослав Стефчов Симеонов21-144-НС/
Георги Димитров Славов21-145-НС/
Радослава Росенова Карамфилова21-146-НС/
Димитър Божилов Андонов21-147-НС/
Михаил Георгиев Джонев21-148-НС/
Георги Крумов Джонев21-149-НС/
Зойка Николова Пилитова21-150-НС/
Антон Иванов Балтийски21-151-НС/
Детелина Георгиева Балтийска21-152-НС/
Велка Сотирова Андонова21-153-НС/
Васил Димитров Гърков21-154-НС/
Даниела Ангелова Раденкова - Гъркова21-155-НС/
Василена Василева Гъркова21-156-НС/
Любка Кирилова Вучкова21-157-НС/
Рая Красимирова Благоева21-158-НС/
Ралица Красимирова Благоева21-159-НС/
Соня Йорданова Стоичкова21-160-НС/
Десислава Калоянова Стоичкова21-161-НС/
Румен Георгиев Грозданов21-162-НС/
Паоло Миленов Петков21-163-НС/
Здравко Борисов Георгиев21-164-НС/
Лидия Георгиева Иванова - Стоилова21-165-НС/
Сашко Светославов Атанасов21-166-НС/
Маргарита Петрова Христова21-167-НС/
Калина Александрова Божилова21-168-НС/
Радослав Данчов Василиев21-169-НС/
Станислав Любенов Гогов21-170-НС/
Кристина Антонова Иванова21-171-НС/
Бойчо Любомиров Любенов21-172-НС/
Маргарита Симеонова Колева21-173-НС/
Светозар Богданов Веселинов21-174-НС/
Симеон Пламенов Христов21-175-НС/
Александър Антонов Генадиев21-176-НС/
Ивайло Бисеров Георгиев21-177-НС/
Гергана Георгиева Кадийска21-178-НС/
Ивайло Данчов Китанов21-179-НС/
Мартин Данчов Китанов21-180-НС/
Васил Стоилов Петров21-181-НС/
Габриела Димитрова Смилкова21-182-НС/
Росица Кирилова Иванова21-183-НС/
Юри Владимиров Арсов21-184-НС/
Катя Кирилова Никова21-185-НС/
Жунка Асенова Огнянска21-186-НС/
Йордан Стефанов Огнянски21-187-НС/
Наташа Георгиева Стефанова21-188-НС/
Данка Бориславова Любенова21-189-НС/
Виолета Найденова Георгиева21-190-НС/
Сашо Митков Любенов21-191-НС/
Силвия Йорданова Стефанова21-192-НС/
Милена Кирилова Николова21-193-НС/
Лалка Иванова Георгиева21-194-НС/
Росица Малинова Георгиева21-195-НС/
Владислав Владимиров Тасков21-196-НС/
Николета Стоянова Петрова21-197-НС/
Антонина Ангелова Димитрова21-198-НС/
Ренета Дончова Пеудова21-199-НС/
Боян Стоянов Боянов21-200-НС/
Снежана Тодорова Колева21-201-НС/
Александър Лилянов Евтимов21-202-НС/
Мария Стойнева Георгиева21-203-НС/
Пламен Пламенов Русимов21-204-НС/
Елеонора Снежкова Падалова21-205-НС/
Бойко Красимиров Георгиев21-206-НС/
Калин Христов Крумов21-207-НС/
Елизабет Руменова Григорова21-208-НС/
Станислав Ангелов Филипов21-209-НС/
Даниела Христова Николова-Филипова21-210-НС/
Владимир Тодоров Георгиев21-211-НС/
Димитрина Владимирова Стоицова21-212-НС/
Румяна Стоилова Тренева21-213-НС/
Драгомира Михайлова Маринова21-214-НС/
Любомир Кирилов Георгиев21-215-НС/
Георги Стоянов Станиславов21-216-НС/
Татяна Малинова Станиславова21-217-НС/
Борислав Георгиев Борисов21-218-НС/
Евгения Евгениева Стоянова21-219-НС/
Милка Стойнева Стоянова21-220-НС/
Гордана Станойков21-221-НС/
Сашо Станойков21-222-НС/
Кристина Антонова Асенова21-223-НС/
Тодор Иванов Антов21-224-НС/
Антонио Тодоров Антов21-225-НС/
Гергана Тодорова Дойчева21-226-НС/
Васил Стоилов Николов21-227-НС/
Владимир Викторов Матуски21-228-НС/
Боян Стаменов Петров21-229-НС/
Станислава Методиева Петрова21-230-НС/
Румяна Йорданова Ангелова21-231-НС/
Весела Атанасова Габерова21-232-НС/
Никол Ивайлова Иванова21-233-НС/
Соня Благова Тодорова21-234-НС/
Златко Николов Стефанов21-235-НС/
Иван Златков Русулски21-236-НС/
Никола Иванов Русулски21-237-НС/
Илияна Стойнева Янакиева21-238-НС/
Йоана Емилова Аначкова21-239-НС/
Ели Малинова Димова21-240-НС/
Весела Кирилова Велчова21-241-НС/
Люба Кирилова Георгиева21-242-НС/
Николина Иванова Георгиева21-243-НС/
Методи Андреев Савов21-244-НС/
Християн Васков Владимиров21-245-НС/
Милена Григорова Владимирова21-246-НС/
Илияна Валентинова Стоянова21-247-НС/
Григор Стойнев Треклянски21-248-НС/
Иванка Стефанова Христова21-249-НС/
Трайко Захариев Захариев21-250-НС/
Яна Иванова Боянска21-251-НС/
Румен Петров Сефтерски21-252-НС/
Борислав Митков Гошев21-253-НС/
Десислава Валентинова Любенова21-254-НС/
Нели Петрова Йовчева21-255-НС/
Венета Александрова Пейчева21-256-НС/
Лора Руменова Миланова21-257-НС/
Весела Стоименова Димитрова21-258-НС/
Роберто Василев Димитров21-259-НС/
Здравка Христова Влашка21-260-НС/
Михаела Георгиева Николова21-261-НС/
Мариела Ивайлова Стефанова21-262-НС/
Росен Ивайлов Божилов21-263-НС/
Румяна Фиданова Рашкова21-264-НС/
Валентина Владимирова Евтимова21-265-НС/
Ивайло Божилов Евтимов21-266-НС/
Зоя Асенова Златкова21-267-НС/
Надя Драганова Савова21-268-НС/
Ивайло Миланов Йовев21-269-НС/
Йоанна Йорданова Власева21-270-НС/
Владимир Димитров Лечов21-271-НС/
Димитър Спасов Василев21-272-НС/
Анна Костадинова Миланова21-273-НС/
Силвана Здравчева Иванова21-274-НС/
Ане Стефанов Иванов21-275-НС/
Благородка Ангелова Димитрова21-276-НС/
Данаил Стефанов Йорданов21-277-НС/
Зоя Енчева Димитрова21-278-НС/
Бисер Василев Милев21-279-НС/
Славка Живкова Зашева21-280-НС/
Ивайло Бориславов Попов21-281-НС/
Емилия Павлова Попова21-282-НС/
Николай Тодоров Николов21-283-НС/
Весела Петрова Лозанова21-284-НС/
Виктория Кирилова Арсова21-285-НС/
Михаил Павлов Михайлов21-286-НС/
Денислава Живкова Михайлова21-287-НС/
Карина Калинова Калистратова21-288-НС/
Валентин Петров Симеонов21-289-НС/
Анелия Йорданова Симеонова21-290-НС/
Румяна Живкова Зашева21-291-НС/
Георги Стефанов Борисов21-292-НС/
Мариана Кирилова Йорданова21-293-НС/
Анелия Илиева Димитрова21-294-НС/
Диана Николова Иванова21-295-НС/
Иван Василев Иванов21-296-НС/
Велин Василев Иванов21-297-НС/
Венета Николаева Манчева21-298-НС/
Валентина Цонева Николова21-299-НС/
Галина Димитрова Даскалова21-300-НС/
Емили Емилова Даскалова21-301-НС/
Светослава Александрова Славева21-302-НС/
Станислав Росенов Манов21-303-НС/
Джулия Иванова Андонова21-304-НС/
Иван Иванов Андонов21-305-НС/
Елина Антимова Костадинова21-306-НС/
Мария Стоянова Иванова21-307-НС/
Жюлиян Митев Чифудов21-308-НС/
Емилия Милетиева Минева21-309-НС/
Николай Кирилов Станков21-310-НС/
Елена Младенова Станкова21-311-НС/
Людмила Иванова Николова21-312-НС/
Иван Тодоров Стоянов21-313-НС/
Даниел Здравков Димчов21-314-НС/
Константин Живков Иванов21-315-НС/
Мартин Константинов Иванов21-316-НС/
Владислав Петров Владимиров21-317-НС/
Юлиан Петров Владимиров21-318-НС/
Петър Владимиров Йорданов21-319-НС/
Кремена Димитрова Лапева21-320-НС/
Бойчо Станков Крумов21-321-НС/
Добромира Мирчева Борисова21-322-НС/
Борислава Димитрова Манасиева21-323-НС/
Георги Стойнев Стоименов21-324-НС/
Валентин Йорданов Настов21-325-НС/
Илиан Кирилов Христов21-326-НС/
Веселина Крумова Чочева21-327-НС/
Михаела Николаева Тодорова21-328-НС/
Светлана Георгиева Таскова21-329-НС/
Алекс Николаев Тодоров21-330-НС/
Атанас Симеонов Керелски21-331-НС/
Димитринка Василева Керелска21-332-НС/
Таня Димитрова Зикатанова21-333-НС/
Любомир Владимиров Спасов21-334-НС/
Кирил Петров Стоицов21-335-НС/
Любослава Иванова Георгиева21-336-НС/
Росица Кирилова Мурджова21-337-НС/
Таня Асенова Николова21-338-НС/
Здравко Асенов Николов21-339-НС/
Стефан Александров Стефанов21-340-НС/
Денис Росенов Васев21-341-НС/
Димчо Ангелов Боянов21-342-НС/
Ирена Петрова Боянова21-343-НС/
Добринка Йорданова Аначкова21-344-НС/
Росица Ганчова Ангелова21-345-НС/
Иван Йорданов Иванов21-346-НС/
Сашка Стоянова Асенова21-347-НС/
Венцислав Йорданов Асенов21-348-НС/
Петя Ивайлова Здравкова21-349-НС/
Росица Симеонова Кирилова21-350-НС/
Любомир Живков Велинов21-351-НС/
Бойко Руменов Боянов21-352-НС/
Веселка Иванова Алексова21-353-НС/
Йордан Георгиев Младенов21-354-НС/
Лора Венциславова Йорданова21-355-НС/
Валентин Славчов Кютукчиев21-356-НС/
Радослав Христов Димитров21-357-НС/
Иванка Кирилова Русакова21-358-НС/
Добромир Любомиров Тренев21-359-НС/
Драгомир Любомиров Тренев21-360-НС/
Павел Живков Велинов21-361-НС/
Десислава Валентинова Йорданова21-362-НС/
Ивайло Неделков Тасев21-363-НС/
Красимир Симеонов Андонов21-364-НС/
Антон Стефанов Атанасов21-365-НС/
Васко Димитров Димитров21-366-НС/
Димитринка Стоянова Димитрова21-367-НС/
Елвира Боянова Цонева21-368-НС/
Албена Валентинова Бояджиева21-369-НС/
Либен Димитров Величков21-370-НС/
Нели Андонова Юрукова21-371-НС/
Красимир Иванов Юруков21-372-НС/
Живко Любомиров Велинов21-373-НС/
Радостин Кирилов Златков21-374-НС/
Ангел Борисов Янчовски21-375-НС/
Теменужка Атанасова Накова21-376-НС/
Яна Георгиева Накова21-377-НС/
Ирена Кирилова Велинова21-378-НС/
Антонио Божидаров Димитров21-379-НС/
Миглена Божидарова Димитрова21-380-НС/
Божидар Тодоров Димитров21-381-НС/
Милена Емилова Маркова21-382-НС/
Искра Манасиева Маркова21-383-НС/
Даниела Емилова Маркова21-384-НС/
Снежана Асенова Дончева21-385-НС/
Димитър Иванов Стоилов21-386-НС/
Кристиян Петров Методиев21-387-НС/
Копринка Иванова Стоименова21-388-НС/
Виолина Йорданова Зафирова21-389-НС/
Валентина Йорданова Зафирова21-390-НС/
Георги Николов Портарски21-391-НС/
Гана Василева Лозенска21-392-НС/
Марио Костадинов Георгиев21-393-НС/
Валентин Добринов Величков21-394-НС/
Кремена Асенова Костадинова21-395-НС/
Василена Василева Босачка21-396-НС/
Диляна Богомилова Пилитова21-397-НС/
Камен Георгиев Михалков21-398-НС/
Илза Стоилова Антонова21-399-НС/
Васил Николов Димитров21-400-НС/
Стойна Златанова Шуманова21-401-НС/
Мария Николаева Миразчийска21-402-НС/
Даниела Емилова Евгениева21-403-НС/
Стефан Емилов Венчев21-404-НС/
Милена Живкова Стоянова21-405-НС/
Филип Сергеев Еленков21-406-НС/
Райна Борисова Джонева21-407-НС/
Тома Ламбов Томов21-408-НС/
Милен Благовестов Порожанов21-409-НС/
Хари Гаврилов Дождевски21-410-НС/
Валери Методиев Стойчев21-411-НС/
Петър Николов Петров21-412-НС/
Ирена Димитрова Панева21-413-НС/
Магдалена Стойчева Стойчева21-414-НС/
Лиляна Драгомирова Ангелова21-415-НС/
Светлин Евгениев Облачки21-416-НС/
Кирил Георгиев Иванов21-417-НС/
Божидар Атанасов Оцетарски21-418-НС/
Иван Йорданов Станчев21-419-НС/
Веселка Милева Облачка21-420-НС/
Гергана Красимирова Стоева21-421-НС/
Микаела Руменова Янева21-422-НС/
Румен Александров Янев21-423-НС/
Десислава Георгиева Стоилова21-424-НС/
Гуна Добринова Григорова21-425-НС/
Мартин Красимиров Мандалски21-426-НС/
Димитър Иванов Митов21-427-НС/
Анелия Цекова Димитрова21-428-НС/
Василка Асенова Цекова21-429-НС/
Блага Костадинова Панайотова21-430-НС/
Румен Райчев Мирчев21-431-НС/
Стойне Димитров Стоянов21-432-НС/
Здравка Димитрова Мирчева21-433-НС/
Иван Александров Иванов21-434-НС/
Орлин Огнянов Балабанов21-435-НС/
Надежда Николова Ангелова21-436-НС/
Мартин Веселинов Харалампиев21-437-НС/
Юлиян Василев Максимов21-438-НС/
Димитър Михайлов Димитров21-439-НС/
Христина Алексиева Димитрова21-440-НС/
Николай Крумов Димитров21-441-НС/
Красимира Петкова Филипова21-442-НС/
Цвета Александрова Николова21-443-НС/
Мая Борисова Велинова21-444-НС/
Зоя Йорданова Георгиева21-445-НС/
Златка Крумова Симеонова21-446-НС/
Лидия Йорданова Бързачка21-447-НС/
Росен Иванов Стойчев21-448-НС/
Нина Любомирова Близнакова21-449-НС/
Елена Любомирова Близнакова21-450-НС/
Антония Грозданова Стоянова Георгиева21-451-НС/
Милена Георгиева Иванова21-452-НС/
Еленка Мирчева Близнакова21-453-НС/
Любомир Людмилов Близнаков21-454-НС/
Васислава Николайчова Близнакова21-455-НС/
Валентина Василева Ризова21-456-НС/
Йорданка Миланова Порожанова21-457-НС/
Снежанка Цветанова Йорданова21-458-НС/
Здравко Борисов Коюмджийски21-459-НС/
Десислава Богомилова Коюмджийска21-460-НС/
Стефан Богомилов Кочев21-461-НС/
Светлозар Валериев Момчилов21-462-НС/
Соня Георгиева Стоилова21-463-НС/
Пламен Георгиев Василев21-464-НС/
Ели Валентинова Крумова21-465-НС/
Цветанка Димитрова Котева21-466-НС/
Дора Димитрова Шопова21-467-НС/
Даниел Любомиров Шопов21-468-НС/
Елка Димитрова Тодорова21-469-НС/
Людмила Кирилова Момчилова21-470-НС/
Мая Петрова Момчилова21-471-НС/
Валери Стоичков Момчилов21-472-НС/
Симеон Любомиров Шопов21-473-НС/
Даниел Ангелов Георгиев21-474-НС/
Славка Георгиева Попова21-475-НС/
Пламен Богомилов Гогев21-476-НС/
Елисавета Венкова Панова21-477-НС/
Мария Емилова Кюркчиева-Добрева21-478-НС/
Илчо Венев Стойнев21-479-НС/
Марика Георгиева Георгиева21-480-НС/
Кирил Найденов Георгиев21-481-НС/
Теменужка Асенова Георгиева21-482-НС/
Свилен Александров Христов21-483-НС/
Георги Милчев Васев21-484-НС/
Гергана Зафирова Костадинова21-485-НС/
Василка Иванова Пилева21-486-НС/
Вяра Йорданова Козумска21-487-НС/
Георги Богданов Христов21-488-НС/
Венцислав Йорданов Цветков21-489-НС/
Гергана Георгиева Миланова21-490-НС/
Луиза Огнянова Базовичка21-491-НС/
Димитър Тодоров Базовички21-492-НС/
Роза Георгиева Базовичка21-493-НС/
Тодорка Асенова Владимирова21-494-НС/
Веселка Огнянова Манолова21-495-НС/
Алекс Мартинов Манолов21-496-НС/
Ансиела Стаменова Ангелова21-497-НС/
Гергана Георгиева Стоянова21-498-НС/
Стефан Георгиев Стефанов21-499-НС/
Христина Андонова Христова21-500-НС/
Нели Кирилова Славова21-501-НС/
Анелия Ганчова Младенова21-502-НС/
Диана Димитрова Николова21-503-НС/
Елена Валентинова Раковска21-504-НС/
Росен Иванов Николов21-505-НС/
Владислав Иванов Николов21-506-НС/
Ирена Георгиева Кирилова21-507-НС/
Зоя Петрова Христова - Стоилова21-508-НС/
Венцислав Кирчов Павлов21-509-НС/
Миглена Антонова Милушева21-510-НС/
Фиданка Раденкова Васева21-511-НС/
Валентин Филипов Йорданов21-512-НС/
Гергана Христова Алексова21-513-НС/
Даница Асенова Милачкова21-514-НС/
Георги Асенов Милачков21-515-НС/
Манол Атанасов Гинчев21-516-НС/
Росен Миланов Шопски21-517-НС/
Симеон Пламенов Стоянов21-518-НС/
Петър Кирилов Митов21-519-НС/
Светлин Деньов Савачки21-520-НС/
Георги Димитров Георгиев21-521-НС/
Светослав Димитров Грозданов21-522-НС/
Соня Валентинова Иванова21-523-НС/
Соня Драганова Димитрова21-524-НС/
Теменужка Костадинова Арнаудова21-525-НС/
Валиния Гаврилова Георгиева-Стоименова21-526-НС/
Тодорка Савова Митева21-527-НС/
Борислав Пламенов Димитров21-528-НС/
Лиляна Владимирова Петрова21-529-НС/
Рада Георгиева Китанова21-530-НС/
Йордан Симеонов Митев21-531-НС/
Стефка Желязкова Антонова21-532-НС/
Даниела Стефанова Георгиева21-533-НС/
Борислава Милчева Георгиева21-534-НС/
Владислав Василев Станоев21-535-НС/
Василка Иванова Станоева21-536-НС/
Александра Василева Станоева21-537-НС/
Васил Стоянов Станоев21-538-НС/
Людмила Сашова Асенова21-539-НС/
Саша Живкова Василева21-540-НС/
Стефан Атанасов Иванов21-541-НС/
Вита Стоймирова Иванова21-542-НС/
Мая Емилова Георгиева21-543-НС/
Кирил Стоичков Иванов21-544-НС/
Емил Ивов Христов21-545-НС/
Весела Сашкова Гюндерска21-546-НС/
Катя Рангелова Бачева21-547-НС/
Сашко Иванов Аначков21-548-НС/
Иво Сашков Иванов21-549-НС/
Елеонора Николайчова Борисова21-550-НС/
Надежда Миткова Велкова21-551-НС/
Ивайло Иванов Стоянов21-552-НС/
Владислава Николаева Василева21-553-НС/
Нина Янкова Михайлова21-554-НС/
Илиана Василева Кирилова21-555-НС/
Благослав Емилов Милчов21-556-НС/
Васил Росенов Станимиров21-557-НС/
Мариана Димчова Аначкова21-558-НС/
Здравко Симеонов Иванов21-559-НС/
Деяна Валентинова Борисова21-560-НС/
Ивета Иванова Николова21-561-НС/
Иванка Рафаилова Стойнева21-562-НС/
Йорданка Борисова Димитрова21-563-НС/
Снежанка Боянова Димитрова21-564-НС/
Елисавета Христова Борумлиева21-565-НС/
Татяна Кирилова Младенова21-566-НС/
Иван Асенов Иванов21-567-НС/
Силвия Димчова Владимирова21-568-НС/
Евгений Николов Вучков21-569-НС/
Станимир Миленов Русанов21-570-НС/
Валери Жеков Велинов21-571-НС/
Емилио Бориславов Георгиев21-572-НС/
Кристиян Ивов Орлов21-573-НС/
Ивета Ивайлова Мъглева21-574-НС/
Даниела Петрова Полячка21-575-НС/
Георги Дамянов Стойков21-576-НС/
Анелия Стефчова Стоименова21-577-НС/
Валери Иванов Стоименов21-578-НС/
Борислав Димчов Стоев21-579-НС/
Ренета Боянова Лулева21-580-НС/
Диана Христова Янева21-581-НС/
Славейка Павлова Христова21-582-НС/
Иво Евлогиев Иванов21-583-НС/
Детелинка Манасиева Чорбаджийска21-584-НС/
Гергана Ивайлова Иванова21-585-НС/
Десислава Стефчова Цветкова21-586-НС/
Вера Славева Лулева21-587-НС/
Васил Боянов Лулев21-588-НС/
Марияна Димитрова Чучкова21-589-НС/
Йорданка Кирилова Тонева21-590-НС/
Албена Николова Ненкова21-591-НС/
Павлина Стоянова Лудачка21-592-НС/
Кристияна Красимирова Стоименова21-593-НС/
Маргарита Аспарухова Господинова21-594-НС/
Нели Руменова Симеонова21-595-НС/
Борис Владимиров Ненов21-596-НС/
Владимир Бориславов Ненов21-597-НС/
Доротея Емилова Велинова21-598-НС/
Вероника Николаева Николова21-599-НС/
Валентина Стоянова Владимирова21-600-НС/
Гергана Николова Петрова21-601-НС/
Милена Валентинова Стоянова21-602-НС/
Йордан Бойчов Димитров21-603-НС/
Деяна Бойчова Димитрова21-604-НС/
Нели Галинова Василева21-605-НС/
Фидана Манчева Янева21-606-НС/
Елиана Боянова Боянова21-607-НС/
Любослав Людмилов Тренчев21-608-НС/
Ивелина Пламенова Ленгарска21-609-НС/
Златка Иванова Котева21-610-НС/
Малинка Иванова Ленгарска21-611-НС/
Владислав Валериев Иванов21-612-НС/
Павел Николов Райчев21-613-НС/
Паолина Михайлова Плачкова21-614-НС/
Ася Костадинова Симеонова21-615-НС/
Стефан Иванов Гърков21-616-НС/
Стефан Бойков Анестиев21-617-НС/
Милена Никифорова Кенова21-618-НС/
Анка Методиева Аджийска21-619-НС/
Красимир Георгиев Милев21-620-НС/
Венцислав Борисов Стоицов21-621-НС/
Красимир Венков Андонов21-622-НС/
Венцислав Стоянов Иванов21-623-НС/
Коце Венков Костадинов21-624-НС/
Мирослав Йорданов Ангелов21-625-НС/
Маргарита Иванова Станиславова-Божкова21-626-НС/
Илияна Георгиева Кирилова21-627-НС/
Детелина Симеонова Христова21-628-НС/
Рени Асенова Мишева21-629-НС/
Райчо Найденов Стоянов21-630-НС/
Димитър Кирилов Стоичин21-631-НС/
Илияна Георгиева Сиракова21-632-НС/
Росен Валентинов Костадинов21-633-НС/
Златина Лазарова Георгиева21-634-НС/
Мариана Петрова Георгиева21-635-НС/
Марио Николов Димитров21-636-НС/
Любка Боянова Любенова21-637-НС/
Наташа Георгиева Тасева21-638-НС/
Бойчо Георгиев Давидков21-639-НС/
Симеон Бонев Стоицов21-640-НС/
Петър Иванов Евтимов21-641-НС/
Детелин Якимов Анев21-642-НС/
Анита Боянова Иванова21-643-НС/
Николай Янчов Цветанов21-644-НС/
Станислава Василева Цветанова21-645-НС/
Миглена Янчева Иванова21-646-НС/
Гергана Георгиева Филипова21-647-НС/
Владислав Емилов Гошев21-648-НС/
Цветелина Димитрова Миланова21-649-НС/
Наташа Борисова Терзийска21-650-НС/
Вилизар Стефанов Захариев21-651-НС/
Светослав Стефанов Захариев21-652-НС/
Марияна Добринова Иванова21-653-НС/
Галя Димитрова Костадинова21-654-НС/
Росица Христова Френгиева21-655-НС/
Евгени Димитров Стоименов21-656-НС/
Ганка Александрова Дръвничка21-657-НС/
Десислава Костадинова Георгиева21-658-НС/
Емилия Рангелова Бухалска21-659-НС/
Йордан Асенов Бухалски21-660-НС/
Лиляна Веселинова Стефанова21-661-НС/
Анелия Емилова Станойкова21-662-НС/
Иван Георгиев Костадинов21-663-НС/
Емил Иванов Костадинов21-664-НС/
Мария Григорова Стоянова21-665-НС/
Кристина Ивайлова Атанасова21-666-НС/
Станислав Иванов Харалампиев21-667-НС/
Даниела Михайлова Стоянова21-668-НС/
Зорница Кирчова Стоянова21-669-НС/
Галя Недялкова Балова21-670-НС/
Кирил Тончев Кочов21-671-НС/
Лилия Симеонова Георгиева21-672-НС/
Симеон Любомиров Тренев21-673-НС/
Ангелинка Асенова Стоянова21-674-НС/
Николай Боянов Борисов21-675-НС/
Светослава Георгиева Борисова21-676-НС/
Денислав Георгиев Василев21-677-НС/
Милен Димитров Борисов21-678-НС/
Теменужка Славчева Борисова21-679-НС/
Елеонора Стоянова Славева21-680-НС/
Валерия Георгиева Кашкина21-681-НС/
Николина Таньова Дичева21-682-НС/
Гергана Райчова Герасимова21-683-НС/
Габриела Валериева Десподова21-684-НС/
Десислава Георгиева Борисова21-685-НС/
Мариана Борисова Стоянова21-686-НС/
Кирил Йорданов Десподов21-687-НС/
Данка Кирилова Николова21-688-НС/
Огнян Асенов Кирилов21-689-НС/
Венка Генчова Григорова21-690-НС/
Бисер Иванов Миладинов21-691-НС/
Георги Йорданов Точев21-692-НС/
Райчо Здравков Георгиев21-693-НС/
Мария Красимирова Начова21-694-НС/
Лина Зафирова Александрова21-695-НС/
Боянка Йорданова Ризова21-696-НС/
Марияна Йорданова Цървенджийска21-697-НС/
Краса Софрониева Ризова21-698-НС/
Малин Асенов Ризов21-699-НС/
Елена Петкова Трифонова21-700-НС/
Десислава Йорданова Колева21-701-НС/
Симеон Зафиров Малчов21-702-НС/
Цветанка Златанова Пеянска21-703-НС/
Динка Стайкова Лумбарска21-704-НС/
Пенка Стоянова Николчова21-705-НС/
Георги Стоилов Георгиев21-706-НС/
Иво Добрев Владимиров21-707-НС/
Иван Кирилов Георгиев21-708-НС/
Димитър Атанасов Миразчийски21-709-НС/
Десислава Иванова Георгиева21-710-НС/
Росен Георгиев Йосифов21-711-НС/
Орлин Веселинов Миразчийски21-712-НС/
Ангелина Иванова Станкова21-713-НС/
Кирил Василев Йорданов21-714-НС/
Красимир Стоянов Димитров21-715-НС/
Светослав Петров Димитров21-716-НС/
Силвия Иванова Станойкова21-717-НС/
Светла Георгиева Костадинова21-718-НС/
Ивелина Бойкова Васева21-719-НС/
Светла Йорданова Стоименова21-720-НС/
Елена Емилова Стрезова21-721-НС/
Калин Любомиров Йовчев21-722-НС/
Борислава Емилова Стойчева21-723-НС/
Юлия Георгиевна Богомилова21-724-НС/
Симона Ясенова Милчова21-725-НС/
Красимир Кирилов Йорданов21-726-НС/
Станислав Николаев Стоянов21-727-НС/
Фани Милчова Максимова21-728-НС/
Десислава Георгиева Стойчева21-729-НС/
Денислав Любомиров Христов21-730-НС/
Янислав Бисеров Петров21-731-НС/
Благой Симеонов Анев21-732-НС/
Иво Валериев Максимов21-733-НС/
Александър Крумов Светославов21-734-НС/
Юрий стоянов Велинов21-735-НС/
Ивайло Иванов Димитров21-736-НС/
Ирена Боянова Златкова21-737-НС/
Радослав Кирилов Христов21-738-НС/
Ани Венциславова Йонева21-739-НС/
Милен Емилов Григоров21-740-НС/
Борис Дамянов Борисов21-741-НС/
Даниела Василева Алексова21-742-НС/
Ивона Валентинова Тонева21-743-НС/
Гергана Крумова Манова21-744-НС/
Георги Кирилов Симеонов21-745-НС/
Димитър Георгиев Стоичков21-746-НС/
Димитър Божидаров Стоилов21-747-НС/
Бойка Велинова Арсова21-748-НС/
Венцислава Иванова Арсова21-749-НС/
Филип Руменов Чучков21-750-НС/
Красимир Георгиев Портарски21-751-НС/
Николай Георгиев Николов21-752-НС/
Латинка Миланова Тренева21-753-НС/
Йорданка Василева Манчева21-754-НС/
Крум Георгиев Григоров21-755-НС/
Йордан Стефанов Йорданов21-756-НС/
Гергана Иванова Иванова21-757-НС/
Иван Милчев Стоименов21-758-НС/
Любомир Захариев Иванов21-759-НС/
Ваня Петрова Стойнева21-760-НС/
Стефка Миланова Пинева21-761-НС/
Венислав Вениславов Руменов21-762-НС/
Страхил Славов Иванов21-763-НС/
Иван Стоянов Марамски21-764-НС/
Цветомира Миткова Братоева21-765-НС/
Мануела Албенова Димчева21-766-НС/
Антонина Димитрова Пухова21-767-НС/
Александрина Димитрова Алексова21-768-НС/
Албена Бойчова Алексова21-769-НС/
Кирил Йорданов Мотикаров21-770-НС/
Силвия Божидарова Мотикарова21-771-НС/
Евелин Росенова Алексова21-772-НС/
Росен Божидаров Алексов21-773-НС/
Бояна Боянова Петрова21-774-НС/
Иван Йончов Ламбев21-775-НС/
Бойко Иванов Иванов21-776-НС/
Бойка Димитрова Момчилова21-777-НС/
Антон Валентинов Рашев21-778-НС/
Гео Гавриелов Хранов21-779-НС/
Емил Йончев Ламбев21-780-НС/
Еленка Иванова Яначкова21-781-НС/
Надя Владимирова Есова21-782-НС/
Бисер Стоянов Борисов21-783-НС/
Памела Василева Василева21-784-НС/
Ирина Любенова Караджова21-785-НС/
Ивайло Павлов Василев21-786-НС/
Любен Игнатов Йонов21-787-НС/
Митко Йорданов Манов21-788-НС/
Васил Петров Бучков21-789-НС/
Красимир Йорданов Стоилов21-790-НС/
Емил Владимиров Стойчев21-791-НС/
Бисер Александров Недялков21-792-НС/
Васил Йорданов Стоев21-793-НС/
Иво Пламенов Матуски21-794-НС/
Весела Милчова Гърлянска21-795-НС/
Методи Георгиев Георгиев21-796-НС/
Мая Стоилова Иванова21-797-НС/
Мартин Валериев Михалков21-798-НС/
Станка Кирилова Величкова21-799-НС/
Валери Владимиров Михалков21-800-НС/
Венета Иванова Михалкова21-801-НС/
Борислав Василев Матуски21-802-НС/
Димитрина Георгиева Кръстева21-803-НС/
Николай Антонов Николов21-804-НС/
Иван Славчов Кръстев21-805-НС/
Силвия Иванова Кръстева21-806-НС/
Сияна Емилова Викторова21-807-НС/
Лазар Ангелов Йорданов21-808-НС/
Савина Йорданова Недялкова21-809-НС/
Панчо Любенов Михайлов21-810-НС/
Теодора Любенова Шопова21-811-НС/
Станчо Христов Аначков21-812-НС/
Албена Велева Матуска21-813-НС/
Любомир Стоянов Матуски21-814-НС/
Роберто Руменов Карпузов21-815-НС/
Валентина Тодорова Николова21-816-НС/
Михаил Димитров Ризов21-817-НС/
Александър Василев Тодоров21-818-НС/
Роза Славчова Димитрова21-819-НС/
Виолина Димитрова Коларова21-820-НС/
Димитър Точев Тасков21-821-НС/
Веселка Викторова Георгиева21-822-НС/
Стефан Димитров Стефанов21-823-НС/
Силвия Николова Василева21-824-НС/
Васил Божидаров Василев21-825-НС/
Лидия Пламенова Точева21-826-НС/

Календар

Решения

  • № 2490-МИ / 22.09.2023

    относно: временна замяна на член на ОИК – Добричка, област Добрич

  • № 2489-МИ / 22.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кула, област Видин

  • № 2488-МИ / 21.09.2023

    относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания

  • всички решения