сдружение „Младежи за Балканите“

Собствено, бащино и фамилно име на регистрирани наблюдатели№ на удостоверение
Ивана Ангелова Иванова14-1-НС/
Галя Рашева Бенкова14-2-НС/
Недялка Николова Иванова14-3-НС/
Симеон Иванов Симеонов14-4-НС/
Юлия Димитрова Миланова14-5-НС/
Дони Димитров Дончев14-6-НС/
Андрианна Радева Стоянова14-7-НС/
Томислав Руменов Иванов14-8-НС/
Лъчезар Иванов Гърнев14-9-НС/
Гергана Евгениева Савкова14-10-НС/
Иван Емилов Иванов14-11-НС/
Паула Миткова Младенова14-12-НС/
Павлин Валентинов Христов14-13-НС/
Любомир Бориславов Стоянов14-14-НС/
Анна-Мария Руменова Кожухарова14-15-НС/
Евгений Георгиев Йорданов14-16-НС/
Павлина Николаева Захариева14-17-НС/
Дочка Цветкова Иванова14-18-НС/
Цветан Георгиев Пелов14-19-НС/
Силвия Георгиева Пелова14-20-НС/
Венета Стефанова Пелова14-21-НС/
Стела Ангелова Хинова14-22-НС/
Румен Владимиров Коцев14-23-НС/
Дебора Иванова Димитрова14-24-НС/
Виктория Ивайлова Маринова14-25-НС/
Петко Венциславов Литков14-26-НС/
Николай Ивелинов Ацов14-27-НС/
Павла Николаева Цветанова14-28-НС/
Нели Крумова Стоянова14-29-НС/
Денислав Марчелов Илиев14-30-НС/
Цанка Вълова Цветанова14-31-НС/
Виктор Лучиянов Митраков14-32-НС/
Ивайло Стойков Капанъков14-33-НС/
Ангелина Иванова Маркова-Тодорова14-34-НС/
Мария Петева Нанковска14-35-НС/
Георги Бориславов Маринов14-36-НС/
Бояна Георгиева Кирева14-37-НС/
Иванка Кирилова Митрова14-38-НС/
Силвия Здравкова Кирилова14-39-НС/
Здравко Йотов Петров14-40-НС/
Николай Димитров Аврамов14-41-НС/
Никол Николаева Аврамова14-42-НС/
Борис Веселинов Иванов14-43-НС/
Никол Иванова Стоянова14-44-НС/
Борис Людмил Методиев14-45-НС/
Борислава Георгиева Бориславова14-46-НС/
Венелина Здравкова Маринова14-47-НС/
Георги Иванов Несторов14-48-НС/
Велислав Василев Станоев14-49-НС/
Николай Каров Мечев14-50-НС/
Катя Николова Мутафова14-51-НС/
Бисер Петров Цветанов14-52-НС/
Габриела Николова Цветанова14-53-НС/
Татяна Бориславова Павлова14-54-НС/
Михаил Петков Михайлов14-55-НС/
Георги Иванов Василев14-56-НС/
Росен Симеонов Халвов14-57-НС/
Мирослав Николов Гамишев14-58-НС/
Йорданка Петрова Махленска14-59-НС/
Венета Божилова Стоянова14-60-НС/
Ани Серафимова Кирчева14-61-НС/
Росица Георгиева Бойкова14-62-НС/
Траян Асенов Михайлов14-63-НС/
Методи Димитров Стефанов14-64-НС/
Светлозар Василев Василев14-65-НС/
Стефка Георгиева Рангелова14-66-НС/
Еленка Стефанова Владимирова14-67-НС/
Лилия Миткова Йотова14-68-НС/
Ива Георгиева Бачева14-69-НС/
Димитър Георгиев Димитров14-70-НС/
Георги Мартинов Чавдарски14-71-НС/
Дейвид Антоан Стойков14-72-НС/
Георги Христов Атанасов14-73-НС/
Боряна Тодорова Георгиева-Стойнова14-74-НС/
Мартин Исак Катикаридис14-75-НС/
Стилиян Бориславов Янев14-76-НС/
Никола Емилов Зографов14-77-НС/
Ивайло Илиев Миланов14-78-НС/
Здравко Пеков Георгиев14-79-НС/
Мария Петрова Крумова14-80-НС/
Виктория Юлиянова Александрова14-81-НС/
Десислава Атанасова Христова14-82-НС/
Велко Тодоров Ганарев14-83-НС/
Мирослава Георгиева Александрова14-84-НС/
Доменика Винченцо Вельова14-85-НС/
Боби Василев Панов14-86-НС/
Кристиян Йорданов Геров14-87-НС/
Мария Снежанкова Колева14-88-НС/
Снежана Димитрова Миленкова14-89-НС/
Митко Ицков Колев14-90-НС/
Станка Асенова Миладинова14-91-НС/
Валери Станиславов Каменов14-92-НС/
Ивомир Веселинов Василев14-93-НС/
Мария Асенова Москова-Николова14-94-НС/
Валентина Руменова Тричкова14-95-НС/
Владимир Стефанов Печев14-96-НС/
Александър Милчев Илиев14-97-НС/
Галя Радкова Дакова14-98-НС/
Тодор Христов Мечков14-99-НС/
Георги Георгиев Георгиев14-100-НС/
Горица Борисова Калпачка14-101-НС/
Гергана Димитрова Христова14-102-НС/
Росен Благоев Христов14-103-НС/
Георги Георгиев Босаков14-104-НС/
Петър Георгиев Димитров14-105-НС/
Радослав Иванов Кочев14-106-НС/
Деян Пламенов Козовски14-107-НС/
Божидар Николаев Димитров14-108-НС/
Марио Венциславов Младенов14-109-НС/
Симеон Стоянов Христов14-110-НС/
Силвана Леонидова Василева14-111-НС/
Владимир Иванов Ванчев14-112-НС/
Спас Спасов Йорданов14-113-НС/
Стефан Митков Карушков14-114-НС/
Диана Доброславова Диева14-115-НС/
Александър Людмилов Петров14-116-НС/
Цветослав Росенов Кръстанов14-117-НС/

Календар

Решения

  • № 2490-МИ / 22.09.2023

    относно: временна замяна на член на ОИК – Добричка, област Добрич

  • № 2489-МИ / 22.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кула, област Видин

  • № 2488-МИ / 21.09.2023

    относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания

  • всички решения