Сдружение ГРАЖДАНСКО ДВИЖЕНИЕ ЗА РАВНОПРАВИЕ

Собствено, бащино и фамилно име на регистрирани наблюдатели№ на удостоверение
Алеко Людмилов Фалджиев20-1-НС/
Ангел Минков Зърбов20-2-НС/
Андон Асенов Йосифов20-3-НС/
Асен Гизданов Симов20-4-НС/
Асен Радев Ангелов20-5-НС/
Асен Събинов Диков20-6-НС/
Асен Христов Асенов20-7-НС/
Атанас Иванов Радев20-8-НС/
Атанас Мишев Щерионов20-9-НС/
Байчо Митев Байчев20-10-НС/
Бекир Мехмед Денис20-11-НС/
Божидар Живков Киров20-12-НС/
Божидарка Димитрова Петкова20-13-НС/
Васил Николаев Симеонов20-14-НС/
Васил Христов Атанасов20-15-НС/
Венислав Кирилов Валентинов20-16-НС/
Венцислав Георгиев Асенов20-17-НС/
Веселин Йорданов Иванов20-18-НС/
Владимир Неофитов Евтимов20-19-НС/
Вълчо Недков Живков20-20-НС/
Галя Тодорова Лулчева20-21-НС/
Георги Йорданов Фратев20-22-НС/
Гюлсюм Мехмед Черкез20-23-НС/
Данаил Йосифов Николов20-24-НС/
Дара Стефанова Кинова20-25-НС/
Десислав Павлов Николов20-26-НС/
Деян Христов Джинков20-27-НС/
Димитър Ангелов Михалев20-28-НС/
Димитър Христов Патричев20-29-НС/
Диян Милев Петков20-30-НС/
Добри Найденов Николов20-31-НС/
Донка Тодорова Михалева20-32-НС/
Емил Видков Пламенов20-33-НС/
Емил Диянов Фалджиев20-34-НС/
Емне Ибрям Мустафа20-35-НС/
Живко Стефанов Джинков20-36-НС/
Жулиета Йорданова Козарова20-37-НС/
Зинеб Шабан Файк20-38-НС/
Ивайло Русев Борисов20-39-НС/
Иван Георгиев Вълков20-40-НС/
Иван Симеонов Иванов20-41-НС/
Илия Грозев Вълков20-42-НС/
Илия Стоянов Германов20-43-НС/
Илиян Минков Иванов20-44-НС/
Ирфат Али Хасан20-45-НС/
Йордан Георгиев Фратев20-46-НС/
Йохан Ташев Топалов20-47-НС/
Кольо Благоев Рачев20-48-НС/
Мариан Алексиев Николов20-49-НС/
Мария Стефанова Джинкова20-50-НС/
Марияна Димитрова Георгиева20-51-НС/
Мартин Рачев Рачев20-52-НС/
Махмуд Ахмед Мустафа20-53-НС/
Мехмед Исуфов Мемишев20-54-НС/
Миладин Драгомиров Моторджиев20-55-НС/
Милен Стефанов Фердинандов20-56-НС/
Милка Ташева Михалева20-57-НС/
Мирчо Атанасов Живков20-58-НС/
Митко Райков Момчилов20-59-НС/
Михаил Ангелов Атанасов20-60-НС/
Михаил Христов Топалов20-61-НС/
Мишо Мишев Щерионов20-62-НС/
Младен Паскалев Тодоров20-63-НС/
Муса Асан Юсеин20-64-НС/
Надя Асенова Асенова20-65-НС/
Нанко Антониев Чакъров20-66-НС/
Неджмидин Исмаил Айваз20-67-НС/
Неофит Владимиров Евтимов20-68-НС/
Нуртен Ибрям Чаушева20-69-НС/
Огнян Иванов Калайджиев20-70-НС/
Петко Гошев Бакалов20-71-НС/
Петя Кръстева Кръстева20-72-НС/
Пламен Неофитов Евтимов20-73-НС/
Росица Колева Николова20-74-НС/
Румен Атанасов Иванов20-75-НС/
Самит Хасан Али20-76-НС/
Сандьо Михайлов Михайлов20-77-НС/
Сербез Теодосиев Костадинов20-78-НС/
Сергей Стойчев Атанасов20-79-НС/
Силвия Асенова Манолова20-80-НС/
Симеон Иванов Иванов20-81-НС/
Слави Костадинов Борисов20-82-НС/
Славчо Мишев Щерионов20-83-НС/
Снежана Страхилова Иванова20-84-НС/
Стамат Рашков Маринов20-85-НС/
Станка Парашкевова Евтимова20-86-НС/
Стефан Живков Джинков20-87-НС/
Стефка Донкова Джинкова20-88-НС/
Стефка Сергеева Джинкова20-89-НС/
Стойка Димитрова Стоева20-90-НС/
Стойчо Василев Боянов20-91-НС/
Стоян Антоанетов Ангелов20-92-НС/
Стоян Огнянов Гайдурлиев20-93-НС/
Страхил Николаев Русев20-94-НС/
Таня Тодорова Атанасова20-95-НС/
Таяр Хасан Мехмед20-96-НС/
Тевджит Нури Вели20-97-НС/
Тео Стефанов Кинов20-98-НС/
Теркан Емилов Зурнаджиев20-99-НС/
Тодор Димитров Стоев20-100-НС/
Христо Ангелов Джамбазов20-101-НС/
Христо Стефанов Джинков20-102-НС/
Цанко Симеонов Михайлов20-103-НС/
Цветелина Веселинова Николова20-104-НС/
Юлиян Ивайлов Арабаджиев20-105-НС/
Юлка Мишева Гемеджиева20-106-НС/
Юсеин Ибрям Мехмед20-107-НС/
Янко Йорданов Минчев20-108-НС/
Янчо Анастасов Карчев20-109-НС/
Яшар Смаил Мустафа20-110-НС/
Асен Христов Дерелиев20-111-НС/
Ахмед Исмаил Кючюк20-112-НС/
Билял Ахмед Узун20-113-НС/
Ереджеп Амза Азис20-114-НС/
Любомир Деспотов Любомиров20-115-НС/
Минко Огнянов Нанков20-116-НС/
Сотир Илчев Сотиров20-117-НС/
Николай Вълчев Минчев20-118-НС/
Шериф Сашев Шерифов20-119-НС/

Календар

Решения

  • № 2490-МИ / 22.09.2023

    относно: временна замяна на член на ОИК – Добричка, област Добрич

  • № 2489-МИ / 22.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кула, област Видин

  • № 2488-МИ / 21.09.2023

    относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания

  • всички решения