сдружение „ЕВРОПА И ПРАВАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ“

Собствено, бащино и фамилно име на регистрирани наблюдатели№ на удостоверение
Айлин Хайри Исмаил26-1-НС/
Анелия Богомилова Ангелова26-2-НС/
Антоанета Георгиева Томова26-3-НС/
Антон Колев Чанев26-4-НС/
Антония Христова Димова26-5-НС/
Арам Таквор Такворян26-6-НС/
Атанас Жечев Атанасов26-7-НС/
Атче Хасан Мехмедова26-8-НС/
Бистра Димитрова Спасова -Йорданова26-9-НС/
Божидар Симов Койнарски26-10-НС/
Бонка Иванова Димитрова26-11-НС/
Борислав Димитров Вакарелски26-12-НС/
Борислав Добрев Ташев26-13-НС/
Борислав Маринов Маринов26-14-НС/
Боян Вълчев Иванов26-15-НС/
Бранимир Вячеславов Шматов26-16-НС/
Валентин Димитров Костадинов26-17-НС/
Валентин Петров Станев26-18-НС/
Валентина Данева Йорданова26-19-НС/
Валентина Ангелова Вълчева26-20-НС/
Валентина Константинова Пехливанова26-21-НС/
Ваня Кузманова Аврамова26-22-НС/
Васил Николов Николов26-23-НС/
Василена Веселинова Василева26-24-НС/
Велико Илиев Драганов26-25-НС/
Величка Христова Петкова26-26-НС/
Венко Нейчев Мушников26-27-НС/
Вера Бориславова Маринова26-28-НС/
Весела Цветанова Андреева26-29-НС/
Веселина Живкова Пешева26-30-НС/
Веселина Светланова Стефанова26-31-НС/
Веселина Тодорова Йорданова26-32-НС/
Веска Асенова Ангелова26-33-НС/
Виктория Тодорова Панайотова26-34-НС/
Виолета Валентинова Михайлова26-35-НС/
Виолета Великова Христова26-36-НС/
Виолетка Николова Петрова26-37-НС/
Виржиния Христова Стоянова26-38-НС/
Владимир Петков Дебелецов26-39-НС/
Владимир Стефанов Вътов26-40-НС/
Галина Валентинова Николова26-41-НС/
Галина Жекова Стефанова26-42-НС/
Галина Наскова Георгиева26-43-НС/
Ганка Великова Петкова26-44-НС/
Георги Томов Георгиев26-45-НС/
Гошо Желязков Василев26-46-НС/
Даниела Тодорова Янакиева26-47-НС/
Диана Йоткова Иванова26-48-НС/
Диана Колева Николова26-49-НС/
Диана Христова Маринова26-50-НС/
Диана Щилиянова Захариева26-51-НС/
Димитричка Маринова Терзиева26-52-НС/
Димитър Андреев Михалев26-53-НС/
Димитър Василев Кретски26-54-НС/
Димитър Вълчев Русев26-55-НС/
Димитър Костадинов Димитров26-56-НС/
Димитър Стойчев Пехливанов26-57-НС/
Добромир Веселинов Василев26-58-НС/
Добромир Христов Стоянов26-59-НС/
Дойчо Жеков Дойчев26-60-НС/
Донка Лалева Бакалова26-61-НС/
Донко Янчев Янчев26-62-НС/
Евгений Николов Витанов26-63-НС/
Елена Здравкова Ненова26-64-НС/
Елена Костова Костадинова26-65-НС/
Еленка Димитрова Лефеджиева26-66-НС/
Еленка Кръстева Маринова26-67-НС/
Еленка Стефанова Вълчанова26-68-НС/
Еленка Стоянова Георгиева26-69-НС/
Елка Росенова Михалева26-70-НС/
Емил Атанасов Павлов26-71-НС/
Емил Стоянов Костадинов26-72-НС/
Емине Жеман Мехмед26-73-НС/
Жаклин Иванова Божинова26-74-НС/
Жеман Мехмед Хасан26-75-НС/
Женя Борисова Стефанова26-76-НС/
Живка Алексиева Иванова26-77-НС/
Живка Златева Стоянова26-78-НС/
Жоржета Михайлова Маринова26-79-НС/
Златин Ангелов Атанасов26-80-НС/
Златка Гинчева Атанасова26-81-НС/
Златка Желева Златева26-82-НС/
Иван Великов Иванов26-83-НС/
Иван Ивов Илиев26-84-НС/
Иван Цветанов Цветанов26-85-НС/
Иванка Василева Атанасова26-86-НС/
Ивелина Йорданова Павлова26-87-НС/
Ивета Христова Иванова26-88-НС/
Илиана Маринова Янчева- Георгиева26-89-НС/
Йордан Момчилов Биков26-90-НС/
Йордан Христов Маринов26-91-НС/
Йорданка Валентинова Стоянова26-92-НС/
Калоян Бориславов Маринов26-93-НС/
Камен Красимиров Харизанов26-94-НС/
Красен Димитров Банков26-95-НС/
Красен Димитров Иванов26-96-НС/
Красимир Валентинов Братоев26-97-НС/
Красимир Николов Русев26-98-НС/
Красимира Димитрова Иванова26-99-НС/
Красимира Боянова Йотова26-100-НС/
Красимира Йорданова Линкова - Кафалийска26-101-НС/
Красимира Младенова Паликарева26-102-НС/
Лерзан Закир Сеид26-103-НС/
Маргарита Костадинова Паскалева- Регер26-104-НС/
Мариана Кирилова Иванова26-105-НС/
Мариела Иванова Фотева26-106-НС/
Марин Иванов Маринов26-107-НС/
Марин Стефанов Пеев26-108-НС/
Марин Ангелов Маринов26-109-НС/
Марин Антонов Маринов26-110-НС/
Мария Петрова Гергова26-111-НС/
Марияна Милетиева Маринова26-112-НС/
Мартин Минков Маринов26-113-НС/
Медиха Енвер Мехмед-Хамза26-114-НС/
Мехмедемин Джелялов Шукриев26-115-НС/
Миглена Бойчева Коева26-116-НС/
Миглена Сандева Атанасова26-117-НС/
Милен Веселинов Маринов26-118-НС/
Милен Димитров Савов26-119-НС/
Милена Гошева Радева26-120-НС/
Мирослав Иванов Иванов26-121-НС/
Михал Петров Михалев26-122-НС/
Недялка Станкова Петрова26-123-НС/
Неждет Хасанов Алиев26-124-НС/
Нели Маринова Георгиева26-125-НС/
Нели Недялкова Георгиева26-126-НС/
Нели Тошева Георгиева26-127-НС/
Нехиде Юмер Ибрям26-128-НС/
Николай Атанасов Кръстев26-129-НС/
Николай Николаев Дамянов26-130-НС/
Николай Цветанов Ценов26-131-НС/
Николина Димитрова Донева26-132-НС/
Нина Георгиева Панева26-133-НС/
Нина Жеман Мехмед26-134-НС/
Нина Людмилова Андреева26-135-НС/
Ния Ясенова Маркова26-136-НС/
Орлин Радков Димитров26-137-НС/
Осман Садков Чаушев26-138-НС/
Петър Вичков Петров26-139-НС/
Петя Руменова Славова26-140-НС/
Пламен Йорданов Михайлов26-141-НС/
Радостин Пейчев Динев26-142-НС/
Румяна Георгиева Иванова26-143-НС/
Русанка Златева Славова26-144-НС/
Руси Колев Русев26-145-НС/
Саид Бейсимов Аптулов26-146-НС/
Светлана Томова Иванова26-147-НС/
Светлозар Василев Донев26-148-НС/
Светозар Тодоров Тодоров26-149-НС/
Свилен Кръстев Христов26-150-НС/
Севги Исуфова Сюлейманова26-151-НС/
Симанка Василева Самоковска26-152-НС/
Симеон Енчев Георгиев26-153-НС/
Славчо Николов Минчев26-154-НС/
Ставрулка Георгиева Трифонова26-155-НС/
Станислав Валентинов Станев26-156-НС/
Станислав Тодоров Стоянов26-157-НС/
Стелиян Емилов Костадинов26-158-НС/
Стефка Петкова Влайкова26-159-НС/
Стефчо Атанасов Иванов26-160-НС/
Стоянка Желязкова Славова26-161-НС/
Таня Георгиева Стоянова26-162-НС/
Татяна Петрова Кръстева26-163-НС/
Теодора Стоянова Вътова26-164-НС/
Тошко Асенов Стоянов26-165-НС/
Христена Станиславова Дойчева26-166-НС/
Христина Светланова Стефанова26-167-НС/
Христо Борисов Евстратиев26-168-НС/
Христо Данаилов Станев26-169-НС/
Цветелина Славова Славова-Цветанова26-170-НС/
Юсния Хасанова Салиева26-171-НС/
Юсню Сали Сали26-172-НС/

Календар

Решения