Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2372-НС
София, 1 април 2021 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „Младежи за Балканите“ за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Постъпило е заявление с вх. № 14 (14-5) от 01.04.2021 г. от сдружение „Младежи за Балканите“, представлявано от Емануела Димитрова Христова, чрез Николай Димитров Гергинов, регистрирана с Решение № 2241-НС от 17.03.2021 г. на ЦИК българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Към заявлението са приложени:

- пълномощно от Емануела Димитрова Христова, представляващ сдружението, в полза на Николай Димитров Гергинов;

- пълномощно от Емануела Димитрова Христова, представляващ сдружението, в полза на 43 (четиридесет и три) лица – представители на сдружение „Младежи за Балканите“;

- декларации по образец (Приложение № 31-НС от изборните книжа) – 43 (четиридесет и три) бр.;

- списък с имената и единния граждански номер на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели за страната в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. Списъкът е представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат.

В заявлението и в списъка на упълномощените лица са предложени за регистрация като наблюдатели 42 лица за страната и 1 лице извън страната.

На 01.04.2021 г. в ЦИК е получено по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършена проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружение „Младежи за Балканите“.

Проверката на лицата от приложения към заявлението списък установява, че към датата на регистрацията всички лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс, включително и на т. 21 от раздел ІІІ на Решение № 2017-НС от 11 февруари 2021 г. на ЦИК, а за 3 лица са установени несъответствия.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултата от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 2017-НС от 11 февруари 2021 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 40 (четиридесет) упълномощени представители на сдружение „Младежи за Балканите“, както следва:

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1.     

Ивайло Илиев Миланов

 

2.     

Здравко Пеков Георгиев

 

3.     

Мария Петрова Крумова

 

4.     

Виктория Юлиянова Александрова

 

5.     

Десислава Атанасова Христова

 

6.     

Велко Тодоров Ганарев

 

7.     

Мирослава Георгиева Александрова

 

8.     

Доменика Винченцо Вельова

 

9.     

Боби Василев Панов

 

10.  

Кристиян Йорданов Геров

 

11.  

Мария Снежанкова Колева

 

12.  

Снежана Димитрова Миленкова

 

13.  

Митко Ицков Колев

 

14.  

Станка Асенова Миладинова

 

15.  

Валери Станиславов Каменов

 

16.  

Ивомир Веселинов Василев

 

17.  

Мария Асенова Москова-Николова

 

18.  

Валентина Руменова Тричкова

 

19.  

Владимир Стефанов Печев

 

20.  

Александър Милчев Илиев

 

21.  

Галя Радкова Дакова

 

22.  

Тодор Христов Мечков

 

23.  

Георги Георгиев Георгиев

 

24.  

Горица Борисова Калпачка

 

25.  

Гергана Димитрова Христова

 

26.  

Росен Благоев Христов

 

27.  

Георги Георгиев Босаков

 

28.  

Петър Георгиев Димитров

 

29.  

Радослав Иванов Кочев

 

30.  

Деян Пламенов Козовски

 

31.  

Божидар Николаев Димитров

 

32.  

Марио Венциславов Младенов

 

33.  

Симеон Стоянов Христов

 

34.  

Силвана Леонидова Василева

 

35.  

Владимир Иванов Ванчев

 

36.  

Спас Спасов Йорданов

 

37.  

Стефан Митков Карушков

 

38.  

Диана Доброславова Диева

 

39.  

Александър Людмилов Петров

 

 

 

Извън страната

 

1.

Цветослав Росенов Кръстанов

 

 Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

МБ/МБ


* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  2627282930 

Решения

 • № 1928-МИ / 31.05.2023

  относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

 • № 1927 / 29.05.2023

  относно: определяне на изпълнител на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на 12 837 комплекта специализирани устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

 • № 1926-МР / 29.05.2023

  относно: възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в община Златоград, област Смолян, на 9 юли 2023 г.

 • всички решения