Решения за назначаване на ОИК по области

1867-ПВР/МИ / 31.05.2012

ОТНОСНО : промяна в състава на ОИК – Балоградчик, област Видин, назначена с Решение № 416-ПВР/МИ от 18 август 2011 г. на ЦИК

1866-МИ / 31.05.2012

ОТНОСНО : приемане на хронограма за нов избор за кмет на кметство на 7 октомври 2012 г.

1865-НС / 31.05.2012

ОТНОСНО : обявяване за избран за народен представител

1864-ПВР/МИ / 31.05.2012

ОТНОСНО : промяна в състава на ОИК – Павел баня, област Стара Загора, назначена с Решение № 181-ПВР/МИ от 11 август 2011 г. на ЦИК

1863-МИ / 31.05.2012

ОТНОСНО : допускане на политическа партия „ГЕРБ” за участие в частичния избор за кмет на кметство Житница, община Провадия, област Варна, насрочен на 22 юли 2012 г.

1862-ПВР/МИ / 28.05.2012

ОТНОСНО : искане за отваряне на запечатано помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите, произведени на 23 и 30 октомври 2011 г.

1861-МИ / 23.05.2012

ОТНОСНО : жалба от представляващия „Коалиция „Кюстендил” срещу решение № 67 от 08.05.2012 г. на ОИК - Кюстендил

1860-МИ / 23.05.2012

ОТНОСНО :  поправка в Приложение № 16а, утвърдено с Решение № 1519-МИ от 9 декември 2011 г.

1859-МИ / 23.05.2012

ОТНОСНО : регистрация на кандидатите за кметове за участие в частичния избор за кмет на кметство Житница, община Провадия, област Варна, на 22 юли 2012 г.

1858-МИ / 23.05.2012

ОТНОСНО : регистрация на партии, коалиции от партии, местни коалиции и инициативни комитети в ОИК за участие в частичния избор за кмет на кметство Житница, община Провадия, област Варна, на 22 юли 2012 г.

1857-МИ / 23.05.2012

ОТНОСНО : регистрация на партии и коалиции от партии в ЦИК за участие в частичния избор за кмет на кметство Житница, община Провадия, област Варна, на 22 юли 2012 г.

1856-МИ / 23.05.2012

ОТНОСНО : приемане на хронограма за частичен избор за кмет на кметство на 22 юли 2012 г.

1855-МИ / 23.05.2012

ОТНОСНО : допълнение на Решение № 1791- МИ от 23 април 2012 г. на ЦИК

1854-МИ / 23.05.2012

ОТНОСНО : допълнение на Решение № 1689- МИ от 8 март 2012 г. на ЦИК

1853-МИ / 23.05.2012

ОТНОСНО : поправка на явна фактическа грешка в Решение № 1788-МИ от 23 април 2012 г.

1852-МИ / 23.05.2012

ОТНОСНО : поправка на явна фактическа грешка в Решение № 1688-МИ от 8 март 2012 г.

1851-МИ / 23.05.2012

ОТНОСНО : поправка на явна фактическа грешка, допусната в Решение №1832-МИ от 7 май 2012г. на ЦИК

1850-ПВР/МИ / 23.05.2012

ОТНОСНО : промяна в състава на ОИК – Павел баня, област Стара Загора, назначена с Решение № 181-ПВР/МИ от 11 август 2011 г. на ЦИК

1849-МИ / 23.05.2012

ОТНОСНО : допускане на политическа партия „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ” за участие в частичния избор за кмет на кметство Александрово, община Павел баня, област Стара Загора, насрочен на 8 юли 2012 г.

1848-ПВР/МИ / 17.05.2012

ОТНОСНО : промяна в състава на ОИК - Завет, област Разград, назначена с Решение № 412-ПВР/МИ от 18 август 2011 г. на ЦИК

Календар

Решения

  • № 5149-ЕП/ПВР/МИ / 06.12.2018

    относно: искане за отваряне на запечатани помещения в община Брезово, в които се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори

  • № 5148-НС / 06.12.2018

    относно: обявяване на Ралица Трилкова Добрева за народен представител от Петнадесети изборен район – Плевенски

  • № 5147-МИ/НР / 04.12.2018

    относно: промяна в състава на ОИК – Пещера

  • всички решения