Решения за назначаване на РИК | Решения за назначаване на ОИК

1694-НС /

ОТНОСНО: изменение и допълнение на Решение № 1586-НС от 2 февруари 2023 г. на ЦИК относно определяне на възнагражденията на членовете на РИК и СИК/ПСИК в страната и специалистите към РИК за произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

1693-НС /

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 1645-НС от 13 февруари 2023 г. относно промяна в състава на Районна избирателна комисия в Двадесет и шести изборен район – Софийски

1692-НС /

ОТНОСНО: условията и реда за финансиране на предизборната кампания в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

1691-НС /

ОТНОСНО: промяна в състава на коалиция „ВЪН от ЕС и НАТО“, регистрирана с Решение № 1659-НС от 14 февруари 2023 г. на ЦИК за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

1690-НС /

ОТНОСНО: утвърждаване на образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за Народно събрание на 2 април 2023 г.

1689-НС /

ОТНОСНО: процедура за определяне чрез жребий на реда за представяне на партиите и коалициите в диспутите по регионалните радио- и телевизионни центрове на БНР и БНТ в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

1688-НС /

ОТНОСНО: процедура за определяне чрез жребий на реда за представяне на кандидатите, регистрирани от партиите и коалициите, в различните форми на предизборна кампания по БНТ и БНР в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

1687-НС /

ОТНОСНО: процедура за определяне чрез жребий на номерата в бюлетината за гласуване за народни представители на 2 април 2023 г.

1686-НС /

ОТНОСНО: откриване на процедура „пряко договаряне“ за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Преработка на аудио и аудио-визуални произведения (клипове) и други визуални и дигитални материали и изработка на нови за провеждане на разяснителна кампания от Централната избирателна комисия за изборите за народни представители на 2 април 2023 г.”

1685-НС /

ОТНОСНО: промяна в състава на Районна избирателна комисия в Трети изборен район – Варненски

1684-НС /

ОТНОСНО: жребий при попълване съставите на СИК

1683-НС /

ОТНОСНО: назначаване съставите на СИК в страната за изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

1682-НС /

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 1663-НС от 15 февруари 2023 г. относно регистрация на коалиция „ЗАЕДНО“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

1681-НС /

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 1673-НС от 15 февруари 2023 г. относно регистрация на партия „КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

1680-НС /

ОТНОСНО: реда за предоставянето и разходването на средствата за медийни пакети в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

1679-НС /

ОТНОСНО: условията и реда за изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и материали при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

1678-НС /

ОТНОСНО: отказ за регистрация на коалиция „ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКИ СЪЮЗ“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

1677-НС /

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 1653-НС от 14 февруари 2023 г. относно регистрация на партия „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

1676-НС /

ОТНОСНО: отказ за регистрация на партия „БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

1675-НС /

ОТНОСНО: отказ за регистрация на партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения