Решения за назначаване на РИК | Решения за назначаване на ОИК

1137 /

ОТНОСНО: изменя и допълва Решение № 1088 от 01.02.2022 г. на ЦИК относно състава на постоянно действащото специализирано звено за техническо осигуряване и технически контрол на дистанционното електронно гласуване

1136-МИ /

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Козлодуй, област Враца

1135-МИ /

ОТНОСНО: определяне на възнагражденията на членовете на ОИК, СИК/ПСИК и специалисти за произвеждане на частични избори за кметове през 2022 г.

1134-МИ /

ОТНОСНО: действия на ОИК при предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване на следващия в листата за избран, както и при предсрочно прекратяване пълномощията на кмет

1133-МИ /

ОТНОСНО: определяне на реда и условията за провеждане на дежурства и заседания на общинските избирателни комисии

1132 /

ОТНОСНО: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на 12 837 комплекта специализирани устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517”

1131-МИ /

ОТНОСНО: жалба от Кадрия Мехмед Мехмед от гр. Провадия чрез адв. Ивайло Кънев Иванов срещу решение за прегласуване в т. 1 от дневния ред и липса на оповестено решение по протокол № 45 от 05.04.2022 г. на ОИК – Провадия

1130-МИ /

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Асеновград, област Пловдив

1129-МИ /

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Криводол, област Враца

1128-МИ /

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

1127-МИ /

ОТНОСНО: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Бистра, община Алфатар, област Силистра

1126-МИ /

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

1125-МИ /

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

1124-НС /

ОТНОСНО: обявяване на Деян Петев Петков и Христинка Илийчева Иванова за народни представители в Петнадесети изборен район – Плевенски, в 47-то Народно събрание

1123-МИ /

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Луковит, област Ловеч

1122 /

ОТНОСНО: определяне на изпълнител във възлагането на обществената поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

1121-МИ /

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

1120-МИ /

ОТНОСНО: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Секулово, община Дулово, област Силистра

1119-МИ /

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

1118-МИ /

ОТНОСНО: отваряне на запечатани помещения, определени за съхранение на изборни книжа и материали, в които се съхраняват изборни книжа от предходни избори и референдуми, с цел прибиране и съхраняване на изборни книжа и материали след произвеждането на частичните избори за кметове на 27 февруари 2022 г.

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения