Решения за назначаване на РИК

1863-МИ / 31.05.2012

ОТНОСНО : допускане на политическа партия „ГЕРБ” за участие в частичния избор за кмет на кметство Житница, община Провадия, област Варна, насрочен на 22 юли 2012 г.

1862-ПВР/МИ / 28.05.2012

ОТНОСНО : искане за отваряне на запечатано помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите, произведени на 23 и 30 октомври 2011 г.

1861-МИ / 23.05.2012

ОТНОСНО : жалба от представляващия „Коалиция „Кюстендил” срещу решение № 67 от 08.05.2012 г. на ОИК - Кюстендил

1860-МИ / 23.05.2012

ОТНОСНО :  поправка в Приложение № 16а, утвърдено с Решение № 1519-МИ от 9 декември 2011 г.

1859-МИ / 23.05.2012

ОТНОСНО : регистрация на кандидатите за кметове за участие в частичния избор за кмет на кметство Житница, община Провадия, област Варна, на 22 юли 2012 г.

1858-МИ / 23.05.2012

ОТНОСНО : регистрация на партии, коалиции от партии, местни коалиции и инициативни комитети в ОИК за участие в частичния избор за кмет на кметство Житница, община Провадия, област Варна, на 22 юли 2012 г.

1857-МИ / 23.05.2012

ОТНОСНО : регистрация на партии и коалиции от партии в ЦИК за участие в частичния избор за кмет на кметство Житница, община Провадия, област Варна, на 22 юли 2012 г.

1856-МИ / 23.05.2012

ОТНОСНО : приемане на хронограма за частичен избор за кмет на кметство на 22 юли 2012 г.

1855-МИ / 23.05.2012

ОТНОСНО : допълнение на Решение № 1791- МИ от 23 април 2012 г. на ЦИК

1854-МИ / 23.05.2012

ОТНОСНО : допълнение на Решение № 1689- МИ от 8 март 2012 г. на ЦИК

1853-МИ / 23.05.2012

ОТНОСНО : поправка на явна фактическа грешка в Решение № 1788-МИ от 23 април 2012 г.

1852-МИ / 23.05.2012

ОТНОСНО : поправка на явна фактическа грешка в Решение № 1688-МИ от 8 март 2012 г.

1851-МИ / 23.05.2012

ОТНОСНО : поправка на явна фактическа грешка, допусната в Решение №1832-МИ от 7 май 2012г. на ЦИК

1850-ПВР/МИ / 23.05.2012

ОТНОСНО : промяна в състава на ОИК – Павел баня, област Стара Загора, назначена с Решение № 181-ПВР/МИ от 11 август 2011 г. на ЦИК

1849-МИ / 23.05.2012

ОТНОСНО : допускане на политическа партия „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ” за участие в частичния избор за кмет на кметство Александрово, община Павел баня, област Стара Загора, насрочен на 8 юли 2012 г.

1848-ПВР/МИ / 17.05.2012

ОТНОСНО : промяна в състава на ОИК - Завет, област Разград, назначена с Решение № 412-ПВР/МИ от 18 август 2011 г. на ЦИК

1847-ПВР/МИ / 17.05.2012

ОТНОСНО : промяна в състава на ОИК – Сандански, област Благоевград, назначена с Решение № 197-ПВР/МИ от 11.08.2011 г. на ЦИК

1846-ПВР/МИ / 17.05.2012

ОТНОСНО : промяна в състава на ОИК в община Златоград, област Смолян, назначена с Решение № 232-ПВР/МИ от 12 август 2011 г. на ЦИК

1845-НС / 17.05.2012

ОТНОСНО : обявяване за избран за народен представител

1844-МИ / 14.05.2012

ОТНОСНО : публикуване на числовите данни от екземплярите от протоколите на секционните избирателни комисии в ЦИК и сравняването им с данните от екземплярите на тези протоколи, въведени в ОИК, от новите избори за общински съветници в община Кюстендил, произведени на 13 май 2012 г.

Календар

Решения

  • № 490-ЕП / 18.06.2019

    относно: обявяване на Емил Йорданов Радев за член на Европейския парламент от Република България

  • № 489-ЕП / 18.06.2019

    относно: искане за отваряне на запечатанo помещение в община Ценово, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

  • № 488-ЕП / 18.06.2019

    относно: унищожаване на оставените в областната/общинската администрация бюлетини (резерв) и формуляри на изборни книжа от изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

  • всички решения