Решения за назначаване на РИК | Решения за назначаване на ОИК

2600-МИ /

ОТНОСНО: временна замяна на член на ОИК – Варна, област Варна

2599-НС /

ОТНОСНО: реда за образуване на секции за гласуване на избиратели с трайни увреждания с подвижна избирателна кутия в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

2598-МИ /

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Антоново, област Търговище

2597-МИ /

ОТНОСНО: регистрация на сдружение „ФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СТУДЕНТСКИ ДРУЖЕСТВА“ за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

2596-МИ /

ОТНОСНО: регистрация на сдружение „ИСТИНАТА ЗА СТАРА ЗАГОРА“ за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

2595-МИ /

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Черноочене, област Кърджали

2594-МИ /

ОТНОСНО: условията и реда за участие на застъпници на кандидатите в кандидатските листи на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

2593-МИ /

ОТНОСНО: жалба от Д. В. Г. – упълномощен представител на партия „ВЪЗРАЖДАНЕ“, срещу решение № 62-МИ от 30.09.2023 г. на ОИК – Куклен

2592-МИ /

ОТНОСНО: жалба от Д. В. Г., упълномощен представител на партия „Възраждане“, срещу решение № 135-МИ от 28.09.2023 г. на Общинска избирателна комисия – Асеновград, област Пловдив

2591-МИ /

ОТНОСНО: жалба от А. Д. Б. – упълномощен представител на партия „Движение за права и свободи“, срещу решение № 60-МИ от 29.09.2023 г. на ОИК – Стражица, в частта му относно служебно назначаване в секция № 043100001

2590-МИ /

ОТНОСНО: жалби от А. Б. А. – упълномощен представител на коалиция „БСП за България“, и Д. Ч. Й. – упълномощен представител на партия „Движение за права и свободи“, срещу решение № 71-МИ от 29.09.2023 г. на Общинска избирателна комисия – Берковица, област Монтана

2589-МИ /

ОТНОСНО: жалба от Галина Николова Матанова – кмет на община Панагюрище, срещу решение № 75-МИ от 02.10.2023 г. на ОИК – Панагюрище

2588-МИ /

ОТНОСНО: жалба от Данаил Иванов Петков – представляващ местна коалиция „БЪДЕЩЕ ЗА РОДИНАТА“ (ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ, ПП „СВОБОДА“ ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“), срещу решение № 105-МИ от 02.10.2023 г. на ОИК – Враца

2587-МИ /

ОТНОСНО: жалба от адв. Л М Г срещу решение № 124 от 25.09.2023 г. на ОИК – Петрич

2586-МИ /

ОТНОСНО: жалби от К И С – упълномощен представител на коалиция „БСП за България“, срещу решение № 54-МИ и решение № 55-МИ от 27.09.2023 г., и от В И С – упълномощен представител на коалиция ГЕРБ-СДС, срещу решение № 53-МИ и решение № 54-МИ от 27.09.2023 г. на Общинска избирателна комисия – Тополовград, област Хасково

2585-МИ /

ОТНОСНО: определяне на изпълнител по обществена поръчка в процедура на договаряне без предварително обявление по чл. 79, ал. 1, т. 3, б. „в“ във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), с предмет: „Дейности по надграждане на системен и приложен софтуер за специализирани устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517, произведени от Смартматик Интернешънъл холдинг Б.В, за изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.“, уникален № на поръчката № 04312-2023-0008, системен № на поръчката F424794

2584-МИ /

ОТНОСНО: обявяване за недействителна регистрацията на Антон Неделчев Стойчев, Стоян Илиев Пъпанов, Росен Славчов Огнянов, Янка Миланова Хранова, Борислав Григоров Стоянов, Петя Георгиева Петрова, Мария Славова Томанова, Евгений Аргиров Караиванов, Иван Николаев Велков, Даяна Богданова Кръстанова и Денка Стойчева Адамова като кандидати за общински съветници и кметове, които едновременно с това са и членове на инициативни комитети, регистриране за издигане на независими кандидати за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 г.

2583-МИ /

ОТНОСНО: жалба от партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“, представлявана от Мустафа Карадайъ, чрез упълномощения представител Е Я , срещу решение № 90 от 30.09.2023 г. на ОИК – Търговище

2582-МИ /

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Перущица, област Пловдив

2581-МИ /

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 2312-МИ от 8 септември 2023 г. на ЦИК относно назначаване на Общинска избирателна комисия в община Септември, област Пазарджик, за изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Календар

Решения

  • № 2920-МИ / 05.12.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2918-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 140-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • всички решения