Заседания

Заседание от дата .

Решения

3054-МИ /

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Стамболийски, област Пловдив

3053-ЕП/НС /

ОТНОСНО: определяне на възнагражденията на членовете на РИК и СИК/ПСИК в страната и специалистите към РИК за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

3052-ЕП/НС /

ОТНОСНО: жребий при попълване съставите на РИК

3051-ЕП/НС /

ОТНОСНО: провеждане на консултации при областните управители за определяне съставите на районните избирателни комисии и назначаването им за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

3050-ЕП/НС /

ОТНОСНО: откриване на състезателна процедура с договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Дейности по осигуряване на машинното гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г., съгласно техническите спецификации и условията на договорите, с две обособени позиции: Обособена позиция № 1: Профилактика/диагностика (тестване на СУЕМГ и на вградените в нея периферии – принтер и четец на смарт карти), подготовка, инсталиране на операционна система и приложния софтуер, параметризиране и окомплектоване на СУЕМГ, техническо обслужване на СУЕМГ в предизборния и изборния ден по места/съответната избирателна секция и осигуряване на Център за поддръжка при възникнали проблеми със СУЕМГ в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители Обособена позиция № 2: Транспорт на СУЕМГ до избирателните секции в страната и логистично осигуряване на СУЕМГ в предизборния и следизборния ден в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители“

3049-ЕП /

ОТНОСНО: прекратяване на обществена поръчка „състезателна процедура с договаряне“ с предмет: „Дейности по осигуряване на машинното гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България през юни 2024 г., съгласно техническите спецификации и условията на договорите, с две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: Профилактика/диагностика (тестване на СУЕМГ и на вградените в нея периферии – принтер и четец на смарт карти), подготовка, инсталиране на операционна система и приложния софтуер, параметризиране и окомплектоване на СУЕМГ, техническо обслужване на СУЕМГ в предизборния и изборния ден по места/съответната избирателна секция и осигуряване на Център за поддръжка при възникнали проблеми със СУЕМГ в изборите за членове на Европейския парламент от Република България, Обособена позиция № 2: Транспорт на СУЕМГ до избирателните секции в страната и логистично осигуряване на СУЕМГ в предизборния и следизборния ден в изборите за членове на Европейския парламент от Република България“

3048-ЕП/НС /

ОТНОСНО: регистрация на партии и коалиции в Централната избирателна комисия за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и/или в изборите за народни представители на 9 юни 2024 г.

3047-НС /

ОТНОСНО: определяне формата и структурирания електронен вид на списък на избиратели, подкрепящи регистрацията в районна избирателна комисия на независим кандидат за участие в изборите за народни представители на 9 юни 2024 г.

3046-ЕП /

ОТНОСНО: определяне формата и структурирания електронен вид на списък на избирателите, подкрепящи регистрацията в Централната избирателна комисия на независим кандидат за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г.

3045-ЕП/НС /

ОТНОСНО: определяне формата и структурирания електронен вид на списък на избирателите, подкрепящи регистрацията в Централната избирателна комисия на партия или коалиция за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и/или за народни представители на 9 юни 2024 г.

3044-ЕП/НС /

ОТНОСНО: утвърждаване образци на изборни книжа за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

3043-ЕП/НС /

ОТНОСНО: приемане на хронограма за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

Календар

Решения

  • № 3367-НС / 25.05.2024

    относно: приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии извън страната в изборите за народни представители на 9 юни 2024 г. при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване

  • № 3366-ЕП/НС / 25.05.2024

    относно: приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии извън страната в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване

  • № 3365-НС / 25.05.2024

    относно: приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии извън страната в изборите за народни представители на 9 юни 2024 г. при гласуване с хартиени бюлетини

  • всички решения