Решения за назначаване на ОИК по области

4 / 21.03.2014

ОТНОСНО : съобщаване на решенията на ЦИК

3 / 21.03.2014

ОТНОСНО : избиране на говорители на ЦИК

2 / 21.03.2014

ОТНОСНО : печата на Централната избирателна комисия

1 / 21.03.2014

ОТНОСНО : номерацията на решенията на Централната избирателна комисия

2939-МИ / 20.03.2014

ОТНОСНО : запазване на действието на решенията на ЦИК, приети до влизането в сила на Изборния кодекс

2938 / 20.03.2014

ОТНОСНО : изменение и допълнение на Правилника за организацията на дейността на Централната избирателна комисия и структурата и организацията на работа на нейната администрация

2937-ПВР/МИ / 20.03.2014

ОТНОСНО : попълване състава на ОИК – Струмяни, област Благоевград

2936-НС / 20.03.2014

ОТНОСНО : обявяване за избран за народен представител

2935-ПВР/МИ / 17.03.2014

ОТНОСНО : промяна в състава на ОИК – Севлиево, област Габрово

2934-ПВР/МИ / 17.03.2014

ОТНОСНО : промяна в състава на ОИК – Струмяни, област Благоевград

2933-МИ / 17.03.2014

ОТНОСНО : определяне на възнагражденията на членовете на комисията по чл. 242, ал. 7 от Изборния кодекс при произвеждане на частичните избори за кмет на кметство Гороцвет, община Лозница, област Разград, насрочен на 8 юни 2014 г.

2932-МИ / 17.03.2014

ОТНОСНО : възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на частичния избор за кмет на кметство Гороцвет, община Лозница, област Разград, насрочен на 8 юни 2014 г.

2931-МИ / 17.03.2014

ОТНОСНО : приемане на хронограма за частичен избор за кмет на кметство на 8 юни 2014 г.

2930-ПВР/МИ / 17.03.2014

ОТНОСНО : искане за отваряне на запечатано помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените местни избори на 23 и 30 октомври 2011 г.

2929-ПВР/МИ / 17.03.2014

ОТНОСНО : искане за отваряне на запечатано помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените местни избори на 23 и 30 октомври 2011 г.

2928-МИ / 10.03.2014

ОТНОСНО : регистрация на наблюдатели от сдружение „НОВА АЛТЕРНАТИВА”, регистрирана българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в частичните избори на 16 март 2014 г.

2927-ПВР/МИ / 10.03.2014

ОТНОСНО : изменение на Решение № 214-ПВР/МИ от 12 август 2011 г. на ЦИК

2926-ПВР/МИ / 10.03.2014

ОТНОСНО : искане за отваряне на запечатано помещение, в които се съхраняват изборни книжа и материали от произведените местни избори на 23 и 30 октомври 2011 г.

2925 / 10.03.2014

ОТНОСНО : прекратяване пълномощията на заместник-председателя на Централната избирателна комисия Мая Андреева Андреева

2924 / 05.03.2014

ОТНОСНО : прекратяване пълномощията на члена на Централната избирателна комисия Валентин Димитров Бойкинов

Календар

Решения

  • № 5165 / 19.02.2019

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 5164-МИ/НР / 19.02.2019

    относно: промяна в състава на ОИК – Омуртаг, област Търговище

  • № 5163 / 12.02.2019

    относно: възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на таксиметрови услуги чрез безналично плащане с ваучери за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения