Решения за назначаване на РИК | Решения за назначаване на ОИК

3202-МИ /

ОТНОСНО: допускане на коалиция „ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА“ за участие в новите избори, насрочени на 23 юни 2024 г.

3201-МИ /

ОТНОСНО: допускане на партия „НИЕ ИДВАМЕ“ за участие в новите избори за общински съветници в община Хасково, област Хасково, насрочени на 23 юни 2024 г.

3200-МИ /

ОТНОСНО: допускане на коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“ за участие в новите избори, насрочени на 23 юни 2024 г.

3199-ЕП/НС /

ОТНОСНО: промяна в състава на коалиция СИНЯ БЪЛГАРИЯ, регистрирана с Решение № 3141-ЕП/НС от 23 април 2024 г. на ЦИК за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

3198-ЕП /

ОТНОСНО: регистрация на кандидатската листа на коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“ за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г.

3197-ЕП/НС /

ОТНОСНО: определяне на изпълнител чрез състезателна процедура с договаряне по чл. 18, ал. 1, т. 3 ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Дейности по осигуряване на машинното гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г., съгласно техническите спецификации и условията на договорите, с две обособени позиции:
Обособена позиция № 1: Профилактика/диагностика (тестване на СУЕМГ и на вградените в нея периферии – принтер и четец на смарт карти), подготовка, инсталиране на операционна система и приложния софтуер, параметризиране и окомплектоване на СУЕМГ, техническо обслужване на СУЕМГ в предизборния и изборния ден по места/съответната избирателна секция и осигуряване на Център за поддръжка при възникнали проблеми със СУЕМГ в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители
Обособена позиция № 2: Транспорт на СУЕМГ до избирателните секции в страната и логистично осигуряване на СУЕМГ в предизборния и следизборния ден в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители“, открита с Решение № 3050-МИ от 9 април 2024 г. на ЦИК и уникален № на поръчката 04312-2024-0005, публикувана в Регистъра на обществените поръчки на 15.04.2024 г.

3196-МИ /

ОТНОСНО: допускане на партия „ВЪЗРАЖДАНЕ“ за участие в новите избори за общински съветници в община Хасково, област Хасково, насрочени на 23 юни 2024 г.

3195-МИ /

ОТНОСНО: допускане на политическа партия „БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ“ за участие в новите избори за общински съветници в община Хасково, насрочени на 23 юни 2024 г.

3194-МИ /

ОТНОСНО: допускане на партия СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ за участие в новите избори, насрочени на 23 юни 2024 г.

3193-ЕП /

ОТНОСНО: регистрация на кандидатската листа на коалиция „КОАЛИЦИЯ НА РОЗАТА“ с кандидати за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г.

3192-ЕП /

ОТНОСНО: регистрация на кандидатската листа на партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“ с кандидати за членове на Европейския парламент от Република България в изборите на 9 юни 2024 г.

3191-ЕП /

ОТНОСНО: регистрация на кандидатската листа на партия „НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА“ с кандидати за членове на Европейския парламент от Република България в изборите на 9 юни 2024 г.

3190-МИ /

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Стамболийски, област Пловдив

3189-МИ /

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Панагюрище, област Пазарджик

3188-МИ /

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

3187-ЕП /

ОТНОСНО: регистриране на Инициативен комитет за издигане на Ивайло Венциславов Налбантов като независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България в изборите на 9 юни 2024 г.

3186-ЕП /

ОТНОСНО: регистриране на Инициативен комитет за издигане на Кузман Илиев Илиев като независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България в изборите на 9 юни 2024 г.

3185-МИ /

ОТНОСНО: допускане на партия „Земеделски съюз „Александър Стамболийски“ за участие в новите избори за общински съветници и за кметове, насрочени на 23 юни 2024 г.

3184-ЕП/НС /

ОТНОСНО: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за членове на Европейския парламент от Република България и кандидатите за народни представители в изборите на 9 юни 2024 г., регистрирани от партиите, коалициите и инициативните комитети по време на предизборната кампания

3183-ЕП/НС /

ОТНОСНО: условията и реда за провеждане на предизборна кампания в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

Календар

Решения