Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4592-НС
София, 23 март 2017 г.

ОТНОСНО: заличаване регистрацията на наблюдатели от сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“, регистрирано с Решение № 4358-НС от 24 февруари 2017 г. на ЦИК

Постъпила е молба с вх. № НС-18-53 от 22.03.2017 г. от „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“, регистрирана с Решение № 4358-НС от 24 февруари 2017 г. на ЦИК българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 26 март 2017 г., с искане за заличаване на наблюдатели, регистрирани с Решение № 4442-НС от 9 март 2017 г., Решение № 4539-НС от 18 март 2017 г. и Решение № 4415-НС от 6 март 2017 г. на ЦИК.

Към молбата са приложени: удостоверение № 6-25-НС от 06.03.2017 г. на Стилиян Николов Иванов, удостоверение № 6-43-НС от 09.03.2017 г. на Стефан Волев Филипов и удостоверение № 6-202-НС от 18.03.2017 г. на Марианна Николова Филипова.

Във връзка с горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8 от Изборния кодекс и Решение № 4161-НС от 31 януари 2017 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ЗАЛИЧАВА регистрацията на регистрирани с Решение № 4442-НС от 9 март 2017 г., Решение № 4539-НС от 18 март 2017 г. и Решение № 4415-НС от 6 март 2017 г. на ЦИК наблюдатели за страната от сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“, както следва:

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1.

Стефан Волев Филипов

 

2.

Марианна Николова Филипова

 

3.

Стилиян Николов Иванов

 

 Анулира издадените удостоверения.

Настъпилите промени да се отразят в публичния регистър на наблюдателите.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

4358-НС/

Календар

Решения

  • № 1183-МИ / 23.06.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Болярово, област Ямбол

  • № 1182-МИ / 21.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Свирково, община Симеоновград, област Хасково

  • № 1181-МИ / 21.06.2022

    относно: определяне размера на възнаграждението за извършване на компютърна обработка в ИП към ОИК, поддръжка на регистри, проверка на кандидатски листи, издаване на удостоверения, сканиране на протоколите на СИК и ОИК, публикуване на информацията на интернет страницата на ОИК и създаване на база от данни с резултатите от насрочените частични избори на 3 юли 2022 г.

  • всички решения