Решения за назначаване на РИК

2875-ПВР/МИ / 25.11.2013

ОТНОСНО : промяна в ОИК – Белица, област Благоевград

2874-НС / 25.11.2013

ОТНОСНО : обявяване за избран за народен представител

2873-МИ / 25.11.2013

ОТНОСНО : публикуване на числовите данни от екземплярите от протоколите на секционните избирателни комисии в ЦИК и сравняването им с данните от екземплярите на тези протоколи, въведени в ОИК, от частичните избори за кмет на кметство Брезница, община Гоце Делчев, област Благоевград, и кмет на кметство Ръжево Конаре, община Калояново, област Пловдив, на 24 ноември 2013 г.

2872-ПВР/МИ / 25.11.2013

ОТНОСНО : искане за отваряне на запечатано помещение, в които се съхраняват изборни книжа и материали от произведените местни избори на 23 и 30 октомври 2011 г.

2871-ПВР/МИ / 25.11.2013

ОТНОСНО : искане за отваряне на запечатано помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите, произведени на 23 и 30 октомври 2011 г.

2870-НС / 21.11.2013

ОТНОСНО : обявяване за избран за народен представител

2869-МИ / 21.11.2013

ОТНОСНО : допълнение на Решение № 1486-МИ от 10 ноември 2011 г. на ЦИК относно определяне на реда за провеждане на заседания на ОИК и дежурства на членове

2868-ПВР/МИ / 21.11.2013

ОТНОСНО : искане за отваряне на запечатано помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените местни избори на 23 и 30 октомври 2011 г.

2867-ПВР/МИ / 18.11.2013

ОТНОСНО : искане за отваряне на запечатани помещения, в които се съхраняват изборни книжа и материали от произведените местни избори на 23 и 30 октомври 2011 г. и произведения на 7 и 14 април 2013 г. частичен избор за кмет на кметство с. Долен

2866-ПВР/МИ / 18.11.2013

ОТНОСНО : промяна в състава на ОИК – Своге, Софийска област

2865-ПВР/МИ / 11.11.2013

ОТНОСНО : искане за отваряне на запечатано помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените на 23 и 30 октомври 2011 г. избори за президент и вицепрезидент на Република България

2864-МИ / 11.11.2013

ОТНОСНО : назначаване на секционни избирателни комисии за произвеждане на частичните избори за кмет на кметство Брезница, община Гоце Делчев, област Благоевград, насрочени на 24 ноември 2013 г., при условията на чл. 34, ал. 11 от ИК

2863-НС / 11.11.2013

ОТНОСНО : искане за отваряне на запечатано помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за народни представители, произведени на 12 май 2013 г.

2862-НС / 11.11.2013

ОТНОСНО : обявяване за избран за народен представител

2861-ПВР/МИ / 06.11.2013

ОТНОСНО : промяна в ОИК – Белене, област Плевен

2860-ПВР/МИ / 06.11.2013

ОТНОСНО : попълване състава на ОИК – Троян, област Ловеч

2859-ПВР/МИ / 30.10.2013

ОТНОСНО : промяна в състава на ОИК – Троян, област Ловеч

2858-ПВР/МИ / 25.10.2013

ОТНОСНО : искане за отваряне на запечатано помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите, произведени на 23 и 30 октомври 2011 г.

2857-ПВР/МИ / 23.10.2013

ОТНОСНО : промяна в състава на ОИК – Средец, област Бургас

2856-МИ / 23.10.2013

ОТНОСНО : назначаване на съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на частични избори за кметове на общини и кметове на кметства

Календар

Решения

  • № 723 / 23.08.2019

    относно: изменение и допълнение на Решение № 12 от 26.03.2019 г. за работните групи в Централната избирателна комисия

  • № 722-МИ / 23.08.2019

    относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Баните, област Смолян, за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

  • № 721-МИ / 23.08.2019

    относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Родопи, област Пловдив, за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

  • всички решения