Решения за назначаване на РИК | Решения за назначаване на ОИК

2707-МИ /

ОТНОСНО: жалба от ПП „ГЕРБ“ срещу решение № 68-МИ от 13.10.2023 г. на ОИК – Стражица

2706-МИ /

ОТНОСНО: жалба от Д. Т. – упълномощен представител на ПП „Земеделски съюз „Александър Стамболийски“, срещу решение № 95-МИ от 14.10.2023 г. на ОИК – Родопи

2705-МИ /

ОТНОСНО: жалба от „Софийска вода“ АД, срещу решение № 678-МИ от 14.10.2023 г. на ОИК – Столична и частична отмяна на решение № 678-МИ от 14.10.2023 г. на ОИК – Столична

2704-МИ /

ОТНОСНО: жалба от „Софийска вода“ АД срещу решение № 671-МИ от 12.10.2023 г. на ОИК – Столична

2703-МИ /

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в предизборния ден и до закриване на изборния ден при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване, приети с Решение № 2655-МИ от 12 октомври 2023 г. на ЦИК

2702-МИ /

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в предизборния ден и до закриване на изборния ден при гласуване с хартиени бюлетини, приети с Решение № 2654-МИ от 12 октомври 2023 г. на ЦИК

2701-МИ /

ОТНОСНО: отпечатване на избирателните списъци за втори тур на изборите за кметове на 5 ноември 2023 г.

2700-МИ /

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „Институт за социална интеграция“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

2699-МИ /

ОТНОСНО: жалба от Местна коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“ (Спаси София), чрез пълномощника Х. К., срещу решение № 677-МИ от 14.10.2023 г. на ОИК – Столична

2698-МИ /

ОТНОСНО: жалба от Михаил Михайлов – кандидат за общински съветник от коалиция „БСП за България“, срещу решение № 125-МИ от 09.10.2023 г. на ОИК – Самоков

2697-МИ /

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 2663-МИ от 13 октомври 2023 г. на ЦИК

2696-МИ /

ОТНОСНО: жалба от „Софийска вода“ АД срещу решение № 670-МИ от 12.10.2023 г. на ОИК – Столична

2695-МИ /

ОТНОСНО: реда за предаване от СИК/ПСИК на ОИК на сгрешен при попълването му протокол с резултатите от гласуването и получаване на нов протокол при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

2694-МИ /

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Костинброд, Софийска област

2693 /

ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатани помещения, в които се съхраняват изборни книжа и материали

2692-МИ /

ОТНОСНО: жалба от К. Г. А. – упълномощен представител на партия „Има такъв народ“, срещу решение № 195 от 11.10.2023 г. на ОИК – Петрич

2691-МИ /

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Елена, област Велико Търново

2690-МИ /

ОТНОСНО: регистрация на сдружение „ДЕМОКРАЦИЯ И ЗАКОННОСТ“ за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

2689-МИ /

ОТНОСНО: жалба от Ш. Р. Х. – пълномощник на партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“, срещу решение № 93-МИ от 14.10.2023 г. на ОИК – Гурково

2688-МИ /

ОТНОСНО: Решение № 670-МИ от 12.10.2023 г. на ОИК – Столична

Календар

Решения

  • № 3067-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3066-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: утвърждаване на образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3065-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: единна номерация на секциите за гласуване извън страната на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения