Решения за назначаване на ОИК по области

2761-МИ / 14.08.2013

ОТНОСНО : допускане на политическа партия „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ” за участие в частичните избори за кмет на община Белене, област Плевен, община Гърмен, област Благоевград и община Трън, област Перник, и за кмет на кметство Шишманово, община Харманли, област Хасково и кметство Селча, община Девин, област Смолян, насрочени на 29 септември 2013 г.

2760-НС / 30.07.2013

ОТНОСНО : обявяване за избран за народен представител

2759-НС / 30.07.2013

ОТНОСНО : обявяване за избран за народен представител

2758-НС / 30.07.2013

ОТНОСНО : обявяване за избрана за народен представител

2757-ПВР/МИ / 25.07.2013

ОТНОСНО : промяна в ОИК – Шабла, област Добрич

2756-НС / 23.07.2013

ОТНОСНО : искане за отваряне на запечатано помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за народни представители, произведени на 12 май 2013 г.

2755 / 18.07.2013

ОТНОСНО : създаване на комисия от администрацията на ЦИК със задача „Инвентаризиране и прехвърляне на имущество от Министерския съвет към Централната избирателна комисия, както и приемане на договорите, по които Министерският съвет е страна по осигуряване работата на ЦИК“

2754-НС / 18.07.2013

ОТНОСНО : обявяване за избран за народен представител

2753-МИ / 15.07.2013

ОТНОСНО : регистрация на кандидатите за кметове за участие в частичните избори за кметове на общини и кметства на 29 септември 2013 г.

2752-МИ / 15.07.2013

ОТНОСНО : регистрация на партии, коалиции от партии, местни коалиции и инициативни комитети в ОИК за участие в частичните избори за кметове на общини и кметства на 29 септември 2013 г.

2751-МИ / 15.07.2013

ОТНОСНО : регистрация на партии и коалиции от партии в ЦИК за участие в частичните избори за кметове на общини и кметства на 29 септември 2013 г.

2750-МИ / 11.07.2013

ОТНОСНО : приемане на хронограма за частични избори за кметове на общини на 29 септември 2013 г.

2749 / 11.07.2013

ОТНОСНО : конкурс за старши счетоводител в администрацията на ЦИК

2748 / 11.07.2013

ОТНОСНО : конкурс за главен експерт в администрацията на ЦИК

2747 / 11.07.2013

ОТНОСНО : конкурс за главен юрисконсулт в администрацията на ЦИК

2746-НС / 11.07.2013

ОТНОСНО : обявяване за избран за народен представител

2745-МИ / 10.07.2013

ОТНОСНО : повторно въвеждане на данните от протоколите на СИК от частичния избор за кмет на община Варна на втори тур на 7 юли 2013 г.

2744-ПВР/МИ / 10.07.2013

ОТНОСНО : попълване състава на ОИК – Своге, Софийска област

2743-МИ / 08.07.2013

ОТНОСНО : приемане на хронограма за частични избори за кметове на кметства на 29 септември 2013 г.

2742-НС / 08.07.2013

ОТНОСНО : невъзстановяване на изборни безлихвени депозити от изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Календар

Решения

  • № 5163 / 12.02.2019

    относно: възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на таксиметрови услуги чрез безналично плащане с ваучери за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • № 5162-НС / 12.02.2019

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 5161-МИ/НР / 07.02.2019

    относно: промяна в състава на ОИК – Омуртаг, област Търговище

  • всички решения