Решения за назначаване на РИК | Решения за назначаване на ОИК

1097 /

ОТНОСНО: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

1096 /

ОТНОСНО: невъзстановени суми от депозити на инициативни комитети

1095-МИ /

ОТНОСНО: жалба от Гатьо Тодоров Султанов срещу Решение № 155-МИ от 12.01.2022 г. на ОИК – Хисаря, постановено в хипотезата на чл. 85, ал. 4 ИК

1094-МИ /

ОТНОСНО: жалба от Росица Дейстанова Стефанова срещу Решение № 8-ЧМИ от 25.01.2022 г. на ОИК – Елин Пелин, за регистрация на Инициативен комитет за издигане на Цветко Стоянов Цветанов като независим кандидат за кмет на кметство Лесново в частичните избори за кмет на кметство Лесново, община Елин Пелин, на 27.02.2022 г.

1093-МИ /

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Търговище, област Търговище

1092-МИ /

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Вълчедръм, област Монтана

1091-МИ /

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

1090-МИ /

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Мездра, област Враца

1089-МИ /

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Враца, област Враца

1088 /

ОТНОСНО: изменя и допълва Решение № 1813 от 21.05.2020 г. на ЦИК относно състава на постоянно действащото специализирано звено за техническо осигуряване и технически контрол на дистанционното електронно гласуване

1087-МИ /

ОТНОСНО: определяне размера на възнаграждението за извършване на компютърна обработка в ИП към ОИК, поддръжка на регистри, проверка на кандидатски листи, издаване на удостоверения, сканиране на протоколите на СИК и ОИК, публикуване на информацията на интернет страницата на ОИК и създаване на база от данни с резултатите от насрочените частични избори на 27 февруари 2022 г.

1086-МИ /

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Търговище, област Търговище

1085-МИ /

ОТНОСНО: определяне чрез жребий на поредните номера в бюлетините на партиите и коалициите, регистрирани в Централната избирателна комисия за участие в частичните избори, насрочени на 27 февруари 2022 г.

1084-НС /

ОТНОСНО: обявяване на Венцислав Иванов Петков и Деян Петев Петков за народни представители в Петнадесети изборен район – Плевенски, в 47-то Народно събрание

1083-МИ /

ОТНОСНО: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Поляците, община Дългопол, област Варна

1082-МИ /

ОТНОСНО: допускане на партия „СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ“ за участие в частичните избори, насрочени на 27 февруари 2022 г.

1081-МИ /

ОТНОСНО: допускане на коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ за участие в частичните избори, насрочени на 27 февруари 2022 г.

1080-МИ /

ОТНОСНО: допускане на коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за участие в частичните избори, насрочени на 27 февруари 2022 г.

1079-МИ /

ОТНОСНО: допускане на ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“ за участие в частични избори, насрочени на 27 февруари 2022 г.

1078-МИ /

ОТНОСНО: допускане на партия „Движение за права и свободи“ за участие в частичните избори, насрочени на 27 февруари 2022 г.

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения