Решения за назначаване на РИК

101-ЕП / 08.04.2014

ОТНОСНО : промяна в Районна избирателна комисия в Тридесет и първи район – Ямболски

100-ЕП / 08.04.2014

ОТНОСНО : регистрация на коалиция „КОД – Антония Първанова, Илияна Раева – ОБ, НДСВ, СДП“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

99-ЕП / 08.04.2014

ОТНОСНО : определяне на чуждите езици, на които да бъдат преведени изборни книжа, за гласуване в Република България на граждани на други държави – членки на Европейския съюз; определяне на изборните книжа, предмет на преводите

98-ЕП / 08.04.2014

ОТНОСНО : заявление от Николай Петров Гацев с вх.№ ЕП-10-2 от 4 април 2014 г.

97-ЕП / 08.04.2014

ОТНОСНО : назначаване съставите на СИК в страната в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

96-ЕП / 08.04.2014

ОТНОСНО : поправка в образци на изборни книжа съгласно приложения, утвърдени с Решение № 29-ЕП от 29 март 2014 г. на ЦИК, и утвърждаване на изборни книжа за изборите за членове на Европейския парламент от Република България

95-ЕП / 08.04.2014

ОТНОСНО : регистрация на Инициативен комитет за издигане на кандидатурата на Румяна Вълчева Угърчинска-Винсенти като независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

94-НС / 07.04.2014

ОТНОСНО : искане за отваряне на запечатано помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за народни представители, произведени на 12 май 2013г.

93-ЕП / 07.04.2014

ОТНОСНО : регистриране на Инициативен комитет за издигане на Александър Евгениев Сандев като независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

92-ЕП / 07.04.2014

ОТНОСНО : регистрация на коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

91-ЕП / 07.04.2014

ОТНОСНО : регистрация на Инициативен комитет за издигане на кандидатурата на Виктор Тенчев Папазов като независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

90-ЕП / 07.04.2014

ОТНОСНО : регистрация на политическа партия „ГЕРБ” за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

89-ЕП / 07.04.2014

ОТНОСНО : поправка на техническа грешка в Решение № 63-ЕП от 3 април 2014 г. за назначаване на Районна избирателна комисия в Двадесет и осми район – Търговищки, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

88-ЕП / 07.04.2014

ОТНОСНО : поправка на техническа грешка в Решение № 67-ЕП от 3 април 2014 г. за назначаване на Районна избирателна комисия в Седемнадесети район – Пловдивски, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

87-ЕП / 07.04.2014

ОТНОСНО : поправка на допусната техническа грешка в Решение № 65-ЕП от 3 април 2014 г. на ЦИК

86-ЕП / 07.04.2014

ОТНОСНО : регистрация на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България в изборите на 25 май 2014 г.

85-ЕП / 04.04.2014

ОТНОСНО : поправка на приложение към Решение № 45-ЕП от 3 април 2014 г. на ЦИК

84-ЕП / 04.04.2014

ОТНОСНО : попълване на електронен регистър и комплектуване на преписките по жалбите срещу решенията на РИК

83-ЕП / 04.04.2014

ОТНОСНО : начина на защита на печата на районните избирателни комисии, секционните избирателни комисии и подвижните секционни избирателни комисии в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

82-ЕП / 04.04.2014

ОТНОСНО : поправка на техническа грешка в Решение № 61-ЕП от 3 април 2014 г. на ЦИК

Календар

Решения

  • № 226-ЕП / 24.04.2019

    относно: ползването на служебен отпуск от кандидатите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

  • № 225-ЕП / 24.04.2019

    относно: определяне чрез жребий на реда за представяне на кандидатите, регистрирани от партиите, коалициите и инициативните комитети в различните форми на предизборна кампания по БНТ и БНР в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

  • № 224-ЕП / 24.04.2019

    относно: определяне чрез жребий на поредните номера в бюлетината на партиите, коалициите и независимите кандидати, регистрирани в Централната избирателна комисия за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

  • всички решения