Решения за назначаване на РИК

1464-ПВР/МИ / 06.03.2015

ОТНОСНО : промяна в състава на ОИК – Раднево, област Стара Загора

1463-МИ / 06.03.2015

ОТНОСНО : опаковане на изборните книжа и материали и предаване на торбите с бюлетините, избирателните списъци, протоколите на СИК за отчитане на изборните резултати и другите книжа и материали от новия избор за общински съветници и за кмет на община Сърница, област Пазарджик, на 15 март 2015 г. от СИК на ОИК и от СИК на общинските администрации и съхранение на книжата и материалите

1462-НС / 27.02.2015

ОТНОСНО : поправка на техническа грешка в Решение № 1456-НС от 25 февруари 2015 г. на ЦИК

1461-НС / 25.02.2015

ОТНОСНО : искане за отваряне на запечатани помещения, в които се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за народни представители на 12 май 2013 г.

1460-ПВР/МИ / 25.02.2015

ОТНОСНО : искане за отваряне на запечатано помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за президент и вицепрезидент на Република България и общински съветници и кметове на 23 и 30 октомври 2011 г.

1459-ПВР/МИ / 25.02.2015

ОТНОСНО : промяна в състава на ОИК – Садово, област Пловдив

1458-ПВР/МИ / 25.02.2015

ОТНОСНО : промяна в състава на ОИК – Садово, област Пловдив

1457-ПВР/МИ / 25.02.2015

ОТНОСНО : промяна в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

1456-НС / 25.02.2015

ОТНОСНО : обявяване на Дончо Спасов Баксанов за народен представител в Тринадесети изборен район – Пазарджишки

1455-МИ / 20.02.2015

ОТНОСНО : поправка на технически грешки в Решение № 1436-МИ от 3 февруари 2015 г. на ЦИК относно приложимите решения на ЦИК в новите избори за общински съветници и за кмет на община Сърница, област Пазарджик

1454-МИ / 20.02.2015

ОТНОСНО : условията и реда за извършване на социологически проучвания в изборния ден, и за регистрация на организациите, които ги извършват за изборите за общински съветници и за кметове в община Сърница, област Пазарджик, на 15 март 2015 г.

1453-НС / 18.02.2015

ОТНОСНО : искане за отваряне на помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за народни представители на 12 май 2013 г.

1452-МИ / 18.02.2015

ОТНОСНО : приемане на Методически указания за секционните избирателни комисии в новите избори за общински съветници и за кмет на община Сърница на 15 март 2015 г.

1451-НС / 17.02.2015

ОТНОСНО : искане за отваряне на помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за народни представители на 12 май 2013 г.

1450-НС / 17.02.2015

ОТНОСНО : предоставяне на достъп до обществена информация

1449-ПВР/МИ / 17.02.2015

ОТНОСНО : промяна в състава на ОИК – Добрич, област Добрич

1448-МИ / 12.02.2015

ОТНОСНО : техническите характеристики на бюлетините в новите избори за общински съветници и за кмет на община Сърница, област Пазарджик

1447-МИ / 10.02.2015

ОТНОСНО : приемане част ІІ на Методически указания за Общинската избирателна комисия в община Сърница за новите избори за общински съветници и за кмет на община на 15 март 2015 г.

1446-МИ / 10.02.2015

ОТНОСНО : определяне размера на възнаграждението за поддържане и публикуване на интернет страницата на ОИК и за извършване на компютърна обработка в ОИК на протоколите на СИК за резултатите от провежданите нови избори за общински съветници и за кмет на община Сърница, област Пазарджик на 15 март 2015 г.

1445-МИ / 05.02.2015

ОТНОСНО : приемане част І на Методически указания за Общинската избирателна комисия в община Сърница за новите избори за общински съветници и за кмет на община на 15 март 2015 г.

Календар

Решения

  • № 490-ЕП / 18.06.2019

    относно: обявяване на Емил Йорданов Радев за член на Европейския парламент от Република България

  • № 489-ЕП / 18.06.2019

    относно: искане за отваряне на запечатанo помещение в община Ценово, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

  • № 488-ЕП / 18.06.2019

    относно: унищожаване на оставените в областната/общинската администрация бюлетини (резерв) и формуляри на изборни книжа от изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

  • всички решения