Решения за назначаване на РИК | Решения за назначаване на ОИК

1107-МИ /

ОТНОСНО: регистрация на сдружение „ДЕМОКРАЦИЯ И ЗАКОННОСТ“ за участие с наблюдатели в частичните избори за кметове на 27 февруари 2022 г.

1106-НС /

ОТНОСНО: заявление от Димчо Иванов Дешев с искане за необявяването му за избран за народен представител от кандидатската листа на партия „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ в Петнадесети изборен район – Плевенски, в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.

1105-МИ /

ОТНОСНО: жалба от Лиляна Мърхова-Присадникова – упълномощен представител на коалиция „БСП за България“, срещу решение № 360-ЧМИ от 31.01.2022 г. на Общинска избирателна комисия – Пазарджик

1104 /

ОТНОСНО: допълване състава на Обществения съвет към ЦИК

1103-МИ /

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Мездра, област Враца

1102-МР /

ОТНОСНО: възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в с. Падина, община Девня, на 27 март 2022 г.

1101-МИ /

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Момчилград, област Кърджали

1100-МИ /

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

1099-МИ /

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Търговище, област Търговище

1098-МИ /

ОТНОСНО: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на община Ракитово, област Пазарджик

1097 /

ОТНОСНО: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

1096 /

ОТНОСНО: невъзстановени суми от депозити на инициативни комитети

1095-МИ /

ОТНОСНО: жалба от Гатьо Тодоров Султанов срещу Решение № 155-МИ от 12.01.2022 г. на ОИК – Хисаря, постановено в хипотезата на чл. 85, ал. 4 ИК

1094-МИ /

ОТНОСНО: жалба от Росица Дейстанова Стефанова срещу Решение № 8-ЧМИ от 25.01.2022 г. на ОИК – Елин Пелин, за регистрация на Инициативен комитет за издигане на Цветко Стоянов Цветанов като независим кандидат за кмет на кметство Лесново в частичните избори за кмет на кметство Лесново, община Елин Пелин, на 27.02.2022 г.

1093-МИ /

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Търговище, област Търговище

1092-МИ /

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Вълчедръм, област Монтана

1091-МИ /

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

1090-МИ /

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Мездра, област Враца

1089-МИ /

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Враца, област Враца

1088 /

ОТНОСНО: изменя и допълва Решение № 1813 от 21.05.2020 г. на ЦИК относно състава на постоянно действащото специализирано звено за техническо осигуряване и технически контрол на дистанционното електронно гласуване

Календар

Решения

  • № 3347-ЕП/НС / 22.05.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ – НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ, БЪЛГАРИЯ“ за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3346-ЕП/НС / 22.05.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „АД УНИТАТЕМ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3345-ЕП/НС / 22.05.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения