Решения за назначаване на РИК | Решения за назначаване на ОИК

3000-МИ /

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

2999-МИ /

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

2998 /

ОТНОСНО: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

2997-МИ /

ОТНОСНО: оспорване на решение № 1138-МИ/19.02.2024 г. на ОИК – Столична от Радио и телевизия „Истина и Свобода“

2996-МИ /

ОТНОСНО: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Главаци, община Криводол, област Враца

2995-МИ /

ОТНОСНО: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на община Панагюрище, област Пазарджик

2994-МИ /

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

2993-МИ /

ОТНОСНО: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

2992 /

ОТНОСНО: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

2991-МИ /

ОТНОСНО: допълване на Решение № 2940-МИ от 18.01.2024 г. на ЦИК за определяне на възнагражденията на членовете на ОИК, СИК/ПСИК и специалисти за произвеждане на частични и нови избори за общински съветници и за кметове

2990-МИ /

ОТНОСНО: оспорване на решение № 297/13.02.2024 г. на ОИК – Варна, по повод сигнал с вх. № 480/11.02.2024 г. от Радио и телевизия „Истина и Свобода“, „Търсим истината, защитаваме свободата“

2989-МИ /

ОТНОСНО: временна замяна на член на ОИК – Варна, област Варна

2988-МИ /

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

2987-МИ /

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Две могили, област Русе

2986-МИ /

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

2985-МИ /

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Две могили, област Русе

2984-МИ /

ОТНОСНО: регистрация на сдружение „ПАМЕТ“ за участие с наблюдатели в новите и частични избори на 10 март 2024 г.

2983-МИ /

ОТНОСНО: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Батошево, община Севлиево, област Габрово

2982-МИ /

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Хасково, област Хасково

2981-МИ /

ОТНОСНО: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Баня, община Несебър, област Бургас

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения