Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4601-НС
София, 23 март 2017 г.

ОТНОСНО: отказ за регистрация на сдружение „ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ЗА ПРАВОСЪДИЕ“ за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Постъпило е заявление с вх. № 25 от 22 март 2017 г. от сдружение „ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ЗА ПРАВОСЪДИЕ“, представлявано от Бойко Георгиев Никифоров, чрез Иван Тодоров Маноилов, за регистрация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Към заявлението са приложени: удостоверение от 06.03.2017 г. на СГС по ф.д. № 663/2014 г., VІ-12 с-в; удостоверение № 013/11.05.2015 г., издадено от Министерството на правосъдието за вписване в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност; пълномощно от Бойко Георгиев Никифоров, представляващ сдружението, в полза на 18 (осемнадесет) лица – представители на сдружение „ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ЗА ПРАВОСЪДИЕ“; списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели в изборите за народни представители на 26 март 2017 г., списъкът е представен и в електронен вид на технически носител; 18 бр. декларации по образец – Приложение № 31-НС от изборните книжа.

Централната избирателна комисия приема, че е спазено изискването на т. 3.1. от раздел І на Решение № 4161-НС от 26 януари 2017 г. на ЦИК, което се установява от удостоверението за актуално състояние на сдружението и удостоверението за вписване на сдружението в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност.

На 22.03.2017 г. в ЦИК е получено по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружение „ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ЗА ПРАВОСЪДИЕ“.

От извършената служебна проверка на лицата от списъка, приложен към заявлението, се установи, че към датата на регистрацията всички, заявени за регистрация като наблюдатели лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс и на т. 20 от раздел ІІІ на Решение № 4161-НС от 31 януари 2017 г. на ЦИК.

От извършената проверка на девет лица от органа за управление на сдружението се установи, че за седем от лицата са налице изискванията на т. 21 от раздел ІІІ на Решение № 4161-НС от 31 януари 2017 г. на ЦИК. За две от лицата е налице несъответствие като, едното от тях е кандидат за народен представител от партия „Възраждане“ в изборите за народни представители на 26 март 29017 г., а другото е регистрирано като член на СИК.

Предвид изложеното Централната избирателна комисия приема, че не са налице основанията за регистрация на сдружение „ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ЗА ПРАВОСЪДИЕ“.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и т. 21 от Решение № 4161-НС от 31 януари 2017 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТКАЗВА да регистрира сдружение „ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ЗА ПРАВОСЪДИЕ“ за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 26 март 2017 г. като българска неправителствена организация.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 3005-МИ / 29.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • всички решения