Решения за назначаване на РИК

98-ЕП / 08.04.2014

ОТНОСНО : заявление от Николай Петров Гацев с вх.№ ЕП-10-2 от 4 април 2014 г.

97-ЕП / 08.04.2014

ОТНОСНО : назначаване съставите на СИК в страната в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

96-ЕП / 08.04.2014

ОТНОСНО : поправка в образци на изборни книжа съгласно приложения, утвърдени с Решение № 29-ЕП от 29 март 2014 г. на ЦИК, и утвърждаване на изборни книжа за изборите за членове на Европейския парламент от Република България

95-ЕП / 08.04.2014

ОТНОСНО : регистрация на Инициативен комитет за издигане на кандидатурата на Румяна Вълчева Угърчинска-Винсенти като независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

94-НС / 07.04.2014

ОТНОСНО : искане за отваряне на запечатано помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за народни представители, произведени на 12 май 2013г.

93-ЕП / 07.04.2014

ОТНОСНО : регистриране на Инициативен комитет за издигане на Александър Евгениев Сандев като независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

92-ЕП / 07.04.2014

ОТНОСНО : регистрация на коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

91-ЕП / 07.04.2014

ОТНОСНО : регистрация на Инициативен комитет за издигане на кандидатурата на Виктор Тенчев Папазов като независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

90-ЕП / 07.04.2014

ОТНОСНО : регистрация на политическа партия „ГЕРБ” за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

89-ЕП / 07.04.2014

ОТНОСНО : поправка на техническа грешка в Решение № 63-ЕП от 3 април 2014 г. за назначаване на Районна избирателна комисия в Двадесет и осми район – Търговищки, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

88-ЕП / 07.04.2014

ОТНОСНО : поправка на техническа грешка в Решение № 67-ЕП от 3 април 2014 г. за назначаване на Районна избирателна комисия в Седемнадесети район – Пловдивски, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

87-ЕП / 07.04.2014

ОТНОСНО : поправка на допусната техническа грешка в Решение № 65-ЕП от 3 април 2014 г. на ЦИК

86-ЕП / 07.04.2014

ОТНОСНО : регистрация на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България в изборите на 25 май 2014 г.

85-ЕП / 04.04.2014

ОТНОСНО : поправка на приложение към Решение № 45-ЕП от 3 април 2014 г. на ЦИК

84-ЕП / 04.04.2014

ОТНОСНО : попълване на електронен регистър и комплектуване на преписките по жалбите срещу решенията на РИК

83-ЕП / 04.04.2014

ОТНОСНО : начина на защита на печата на районните избирателни комисии, секционните избирателни комисии и подвижните секционни избирателни комисии в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

82-ЕП / 04.04.2014

ОТНОСНО : поправка на техническа грешка в Решение № 61-ЕП от 3 април 2014 г. на ЦИК

81-ЕП / 04.04.2014

ОТНОСНО : поправка на техническа грешка в Решение № 60-ЕП от 3 април 2014 г. на ЦИК

80-ЕП / 04.04.2014

ОТНОСНО : начина на приемане на решения и обявяването им от районните и секционните избирателни комисии

79-ЕП / 04.04.2014

ОТНОСНО : допълване на Решение № 39-ЕП от 2 април 2014 г. относно реда за проверка на списъците с избиратели, подкрепящи регистрацията на партиите и коалициите и независимите кандидати

Календар

Решения

  • № 644-МИ / 21.08.2019

    относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Шумен, област Шумен, за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

  • № 643-МИ / 21.08.2019

    относно: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Бяла, област Варна, за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

  • № 642-МИ / 21.08.2019

    относно: условия, ред и срокове за конкурс за определяне на изпълнител, на когото да бъде възложена компютърната обработка на данните в ОИК и ЦИК от гласуването и издаването на Бюлетин на ЦИК с технически носител за резултатите от изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

  • всички решения