Решения за назначаване на РИК

21-ЕП / 27.03.2014

ОТНОСНО : поправка на явна фактическа грешка в Приложение № 1 към Решение № 13-ЕП от 24 март 2014 г. на ЦИК

20-ЕП / 27.03.2014

ОТНОСНО : определяне на възнагражденията на членовете на РИК, специалистите към тях и на членовете на СИК/ПСИК

19-ЕП / 27.03.2014

ОТНОСНО : утвърждаване на образци на указателни табели и табла за РИК и СИК, образци на отличителни знаци на застъпници, наблюдатели и представители на партии, коалиции и инициативни комитети при произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

18-ЕП / 26.03.2014

ОТНОСНО : критериите за определяне на секции за машинно гласуване

17 / 26.03.2014

ОТНОСНО : създаване на Обществен съвет към ЦИК от представители на българските неправителствени организации, които са участвали като наблюдатели в избори

16-ЕП / 26.03.2014

ОТНОСНО : приемане на хронограма за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

15-ЕП / 26.03.2014

ОТНОСНО : определяне формата и структурирания електронен вид на списъците с избиратели подкрепящи регистрацията на партия, коалиция или независим кандидат

14-ПВР/МИ / 24.03.2014

ОТНОСНО : промяна в състава на ОИК – Севлиево, област Габрово

13-ЕП / 24.03.2014

ОТНОСНО : документите, с които следва да бъдат комплектувани предложенията на партиите и коалициите за членове на РИК и предложенията на областните управители

12-ЕП / 24.03.2014

ОТНОСНО : жребий при попълване съставите на РИК

11-ЕП / 24.03.2014

ОТНОСНО : единната номерация на удостоверенията за гласуване на друго място в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и начина на тяхната защита

10-ЕП / 24.03.2014

ОТНОСНО : определяне на структурата и съдържанието на единната номерация на избирателните секции в Република България и извън страната за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България

9 / 23.03.2014

ОТНОСНО : процесуалното представителство на ЦИК

8 / 23.03.2014

ОТНОСНО : създаване на работни групи на ЦИК

7-ЕП / 23.03.2014

ОТНОСНО : провеждане на консултации при областните управители за определяне съставите на РИК

6-ЕП / 23.03.2014

ОТНОСНО : обявяване на районите на територията на страната при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България

5-ЕП / 23.03.2014

ОТНОСНО : датата на насрочване на избори за членове на Европейския парламент от Република България

4 / 21.03.2014

ОТНОСНО : съобщаване на решенията на ЦИК

3 / 21.03.2014

ОТНОСНО : избиране на говорители на ЦИК

2 / 21.03.2014

ОТНОСНО : печата на Централната избирателна комисия

Календар

Решения

  • № 226-ЕП / 24.04.2019

    относно: ползването на служебен отпуск от кандидатите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

  • № 225-ЕП / 24.04.2019

    относно: определяне чрез жребий на реда за представяне на кандидатите, регистрирани от партиите, коалициите и инициативните комитети в различните форми на предизборна кампания по БНТ и БНР в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

  • № 224-ЕП / 24.04.2019

    относно: определяне чрез жребий на поредните номера в бюлетината на партиите, коалициите и независимите кандидати, регистрирани в Централната избирателна комисия за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

  • всички решения