Решения за назначаване на РИК

2723-НС / 24.06.2013

ОТНОСНО : обявяване за избран за народен представител

2722-МИ / 20.06.2013

ОТНОСНО : регистрация на „СОВА 5” АД, гр. София, като агенция, която ще извършва социологическо проучване в частичния избор за кмет на община Варна на 30 юни 2013 г.

2721-МИ / 20.06.2013

ОТНОСНО : регистрация на НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ (НЦИОМ), като агенция, която ще извършва социологическо проучване в частичния избор за кмет на община Варна на 30 юни 2013 г.

2720-МИ / 20.06.2013

ОТНОСНО : регистрация на „АФИС” ООД, гр. София, като агенция, която ще извършва социологическо проучване в изборния ден в частичния избор за кмет на община Варна на 30 юни 2013 г.

2719-ПВР/МИ / 19.06.2013

ОТНОСНО : промяна в състава на ОИК – Ветово, област Русе

2718-НС / 19.06.2013

ОТНОСНО : искане за отваряне на запечатано помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за народни представители, произведени на 12 май 2013 г.

2717-МИ / 18.06.2013

ОТНОСНО : опаковане и предаване на бюлетините, екземплярите от протоколите, предназначени за общинската администрация, и останалите книжа и материали от СИК/ПСИК на комисиите по чл. 242, ал. 7 от ИК и съхранение на книжата и материалите при произвеждане на нови и частични избори за общински съветници и кметове

2716-НС / 12.06.2013

ОТНОСНО : молба от председателя ПП „Зелена партия“ за освобождаване на безлихвен депозит

2715-МИ / 12.06.2013

ОТНОСНО : възнаграждения на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в с. Върбовка, община Павликени и с. Димча, община Павликени, на 14 юли 2013 г.

2714-ПВР/МИ / 12.06.2013

ОТНОСНО : промяна в състава на ОИК – Варна, област Варна

2713 / 11.06.2013

ОТНОСНО : възлагане по съвместителство функции на главен секретар на администрацията на Централната избирателна комисия

2712 / 11.06.2013

ОТНОСНО : прекратяване на служебното правоотношение на главния секретар на администрацията на Централната избирателна комисия

2711-НС / 11.06.2013

ОТНОСНО : искане за отваряне на запечатано помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за народни представители, произведени на 12 май 2013 г.

2710-МИ / 10.06.2013

ОТНОСНО : поправка на техническа грешка в Решение № 2703-МИ от 7 юни 2013 г. на ЦИК

2709-МИ / 10.06.2013

ОТНОСНО : техническите характеристики на бюлетините за кмет на община Варна при произвеждане на частичните избори 30 юни 2013 г.

2708-МИ / 07.06.2013

ОТНОСНО : условията и реда за извършване на социологически проучвания в изборния ден в частични и нови избори за общински съветници и кметове

2707-МИ / 07.06.2013

ОТНОСНО : условията и реда за участие на застъпници в нови и частични избори за общински съветници и кметове

2706-МИ / 07.06.2013

ОТНОСНО : условията и реда за участие на наблюдатели в нови и частични избори за общински съветници и кметове

2705-МИ / 07.06.2013

ОТНОСНО : условията и реда за участие на представители на политически партии, коалиции от партии и инициативни комитети в нови и частични избори за общински съветници и кметове

2704-МИ / 07.06.2013

ОТНОСНО : отмяна на Решение № 1529-МИ от 13 декември 2011 г. и Решение № 1680 от 5 март 2012 г. на ЦИК

Календар

Решения

  • № 490-ЕП / 18.06.2019

    относно: обявяване на Емил Йорданов Радев за член на Европейския парламент от Република България

  • № 489-ЕП / 18.06.2019

    относно: искане за отваряне на запечатанo помещение в община Ценово, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

  • № 488-ЕП / 18.06.2019

    относно: унищожаване на оставените в областната/общинската администрация бюлетини (резерв) и формуляри на изборни книжа от изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

  • всички решения