Решения за назначаване на РИК | Решения за назначаване на ОИК

3448-ЕП/НС /

ОТНОСНО: публикуване на списък с представители на партия „ВЕЛИЧИЕ“

3447-ЕП/НС /

ОТНОСНО: изменение и допълнение на Решение № 3369-ЕП/НС от 27 май 2024 г., изменено и допълнено с Решения 3401-ЕП/НС от 03 юни 2024 г. и 3436-ЕП/НС от 7 юни 2024 г. за назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за членове на Европейски парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

3446-ЕП/НС /

ОТНОСНО: публикуване на списък с представители на коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“

3445-МИ /

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Лом, област Монтана

3444-МИ /

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Трън, област Перник

3443-ЕП/НС /

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „ЕВРОПЕЙСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА- БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

3442-ЕП/НС /

ОТНОСНО: публикуване на списък с представители на партия „ВЕЛИЧИЕ“

3441-ЕП/НС /

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

3440-ЕП/НС /

ОТНОСНО: регистрация на застъпници на кандидатите на партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

3439-МИ /

ОТНОСНО: изменение и допълнение на Решение № 2441-МИ от 18 септември 2023 г. на ЦИК

3438-ЕП/НС /

ОТНОСНО: изменение и допълнение на Решение № 3053-ЕП/НС от 9 април 2024 г. на ЦИК

3437-ЕП/НС /

ОТНОСНО: определяне на реда и срока за извършване на проверка за гласуване в нарушение на правилата на Изборния кодекс в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г., включително решенията по чл. 39 и удостоверенията по чл. 40 ИК

3436- ЕП/НС /

ОТНОСНО: изменение и допълнение на Решение № 3369-ЕП/НС от 27 май 2024 г., изменено и допълнено с Решение 3401-ЕП/НС от 3 юни 2024 г. за назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за членове на Европейски парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

3435-ЕП/НС /

ОТНОСНО: жалба от коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“, срещу решение № 103-ЕП/НС от 29 май 2024 г. на РИК – Смолян, чрез пълномощник Ц. В.

3434-ЕП/НС /

ОТНОСНО: сезиране на ЦИК от РИК – Хасково, за нарушение по чл. 183, ал. 4 от Изборния кодекс

3433-ЕП/НС /

ОТНОСНО: приемане на Оперативен план за организацията на работата в ЦИК в деня за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

3432-ЕП/НС /

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

3431-ЕП/НС /

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „ЕВРОПЕЙСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА- БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

3430-ЕП/НС /

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

3429-ЕП/НС /

ОТНОСНО: изменение на Решение № 3380-ЕП/НС от 29.05.2024 г. и Решение № 3408-ЕП/НС от 04.06.2024 г. за регистриране като наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. представители на неправителствената организация „Committee for Open Democracy (СОD)“

Календар

Решения

  • № 3488-ЕП/НС / 18.06.2024

    относно: жалба от Малина Маринова Найденова – заместник-председател на РИК – 23 – София, срещу решение № 175-ЕП/НС от 13.06.2024 г. на РИК 23 – София

  • № 3487-МИ / 18.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Царево, област Бургас

  • № 3486-МИ / 18.06.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Коиловци, община Плевен, област Плевен

  • всички решения