Решения за назначаване на ОИК по области

642 / 05.08.2014 - Обявено за нищожно с Решение № 2159 от 25.02.2016 г. на ВАС

ОТНОСНО : определяне формата и структурирания електронен вид на подписките в подкрепа произвеждането на референдуми, граждански инициативи и общи събрания по Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление

641-ПВР/МИ / 04.08.2014

ОТНОСНО : промяна в състава на ОИК – Лясковец, област Велико Търново

640-ПВР/МИ / 04.08.2014

ОТНОСНО : промяна в състава на ОИК – Раковски, област Пловдив

639 ПВР/МИ / 04.08.2014

ОТНОСНО : промяна в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

638-ПВР/МИ / 04.08.2014

ОТНОСНО : промяна в състава на ОИК – Варна, област Варна

637-НС / 04.08.2014

ОТНОСНО : искане за отваряне на запечатано помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за народни представители, произведени на 12 май 2013 г.

636 / 22.07.2014

ОТНОСНО : допълнение на Правилника за организацията на дейността на Централната избирателна комисия, структурата, функциите и организацията на работа на нейната администрация

635-ПВР/МИ / 22.07.2014

ОТНОСНО : промяна в състава на ОИК – Белица, област Благоевград

634 / 22.07.2014

ОТНОСНО : относно преброяване на преференции (предпочитания) при произвеждане на избори с преференциално гласуване за народни представители и за общински съветници

633-МИ / 15.07.2014

ОТНОСНО : утвърждаване образците на изборните книжа за произвеждане на избори за общински съветници и кметове

632-НС / 15.07.2014

ОТНОСНО : утвърждаване образците на изборните книжа за произвеждане на избори за народни представители за Народно събрание

631-МИ / 15.07.2014

ОТНОСНО : определяне на възнагражденията на членовете на ОИК и СИК/ПСИК за произвеждане на частични избори за кметове на кметства, както и за заседания и дежурства, с методика

630-НС / 15.07.2014

ОТНОСНО : обявяване за избрана за народен представител

629-ЕП / 09.07.2014

ОТНОСНО : нарушение на забраната по чл. 177 и чл. 179 от ИК, извършено във вестник „Стандарт“, бр. 7648, стр. 6 от 22.05.2014 г.

628-ПВР/МИ / 09.07.2014

ОТНОСНО : промяна в ОИК – Родопи, област Пловдив

627-ПВР/МИ / 08.07.2014

ОТНОСНО : промяна в ОИК – Родопи, област Пловдив

626-ПВР/МИ / 08.07.2014

ОТНОСНО : промяна в състава на ОИК – Белица, област Благоевград

625-МИ / 08.07.2014

ОТНОСНО : публикуване на числовите данни от екземплярите от протоколите на секционните избирателни комисии в ЦИК и сравняването им с данните от екземплярите на тези протоколи, въведени в ОИК, от частичните избори за кмет на кметство Черни връх, община Камено, област Бургас, на 29 юни 2014 г. и втори тур на 6 юли 2014 г.

624-НС / 08.07.2014

ОТНОСНО : обявяване за избран за народен представител

623-ЕП / 03.07.2014

ОТНОСНО : заличаване регистрация на наблюдател на сдружение „ГРАЖДАНСКО ДВИЖЕНИЕ ДНЕС – ОБЩЕСТВО СРЕЩУ ПРОИЗВОЛА“

Календар

Решения

  • № 5163 / 12.02.2019

    относно: възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на таксиметрови услуги чрез безналично плащане с ваучери за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • № 5162-НС / 12.02.2019

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 5161-МИ/НР / 07.02.2019

    относно: промяна в състава на ОИК – Омуртаг, област Търговище

  • всички решения