Решения за назначаване на РИК | Решения за назначаване на ОИК

3002-МИ /

ОТНОСНО: временна замяна на секретар на ОИК – Варна, област Варна

3001-МИ /

ОТНОСНО: пределяне размера на възнаграждението за извършване на компютърна обработка в ИП към ОИК, поддръжка на регистри, проверка на кандидатски листи, издаване на удостоверения, сканиране на протоколите на СИК и ОИК, публикуване на информацията на интернет страницата на ОИК и създаване на база от данни с резултатите от насрочените нови и частични избори на 10 март 2024 г.

3000-МИ /

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

2999-МИ /

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

2998 /

ОТНОСНО: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

2997-МИ /

ОТНОСНО: оспорване на решение № 1138-МИ/19.02.2024 г. на ОИК – Столична от Радио и телевизия „Истина и Свобода“

2996-МИ /

ОТНОСНО: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Главаци, община Криводол, област Враца

2995-МИ /

ОТНОСНО: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на община Панагюрище, област Пазарджик

2994-МИ /

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

2993-МИ /

ОТНОСНО: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

2992 /

ОТНОСНО: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

2991-МИ /

ОТНОСНО: допълване на Решение № 2940-МИ от 18.01.2024 г. на ЦИК за определяне на възнагражденията на членовете на ОИК, СИК/ПСИК и специалисти за произвеждане на частични и нови избори за общински съветници и за кметове

2990-МИ /

ОТНОСНО: оспорване на решение № 297/13.02.2024 г. на ОИК – Варна, по повод сигнал с вх. № 480/11.02.2024 г. от Радио и телевизия „Истина и Свобода“, „Търсим истината, защитаваме свободата“

2989-МИ /

ОТНОСНО: временна замяна на член на ОИК – Варна, област Варна

2988-МИ /

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

2987-МИ /

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Две могили, област Русе

2986-МИ /

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

2985-МИ /

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Две могили, област Русе

2984-МИ /

ОТНОСНО: регистрация на сдружение „ПАМЕТ“ за участие с наблюдатели в новите и частични избори на 10 март 2024 г.

2983-МИ /

ОТНОСНО: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Батошево, община Севлиево, област Габрово

Календар

Решения

  • № 3122-ЕП/НС / 19.04.2024

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 3103-ЕП/НС от 19 април 2024 г. на ЦИК относно назначаване на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район – Плевенски, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3121-ЕП/НС / 19.04.2024

    относно: регистрация на партия БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3120-НС / 19.04.2024

    относно: регистрация на кандидатите за народни представители в изборите на 9 юни 2024 г.

  • всички решения