Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1120-МИ
София, 17 септември 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от Р. Радославов, представляващ местна коалиция „Движение заедно за промяна“ срещу решение № 15 от 11.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Дупница, област Кюстендил.

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба по електронната поща с вх. № МИ-15-296 от 16.09.2019 г. от Р. Радославов, представляващ местна коалиция „Движение заедно за промяна“ срещу решение № 15 от 11.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия (ОИК) – Дупница, област Кюстендил.

Общинската избирателна комисия – Дупница е приела свое решение № 9 от 9 септември 2019 г., с което е решила документите за регистрация в ОИК на партии, коалиции и местни коалиции за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. да се приемат от 9,00 ч. на 12 септември 2019 г. до 17,00 ч. на 16 септември 2019 г.

С решение № 15 от 11.09.2019 г. ОИК – Дупница регистрира партия „ГЕРБ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Според жалбоподателя партия „ГЕРБ“ е регистрирана преди да започне регистрацията за изборите.  

Жалбоподателят счита решение № 15 от 11.09.2019 г. на ОИК – Дупница за незаконосъобразно и иска Централната избирателна комисия (ЦИК) да го отмени.

Към преписката се представени и становище на ОИК – Дупница относно жалбата от местна коалиция „Движение заедно за промяна“, която е заведена с вх. № 30 от 16.09.2019 г., както и копие от протокол № 4 от 11 септември 2019 г.

Обжалваното решение е взето при наличие на необходимия кворум и предвиденото съгласно чл. 85, ал. 3 и ал. 4 ИК мнозинство.

Централната избирателна комисия намира жалбата за недопустима и подадена след определения срок. Решение № 15 от 11.09.2019 г. на ОИК – Дупница е обявено на 11 септември 2019 г., в 17:35 ч., а жалбата е подадена на 16 септември 2019 г. в 14:20 ч.

Поради горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а и чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, подадена от Р. Радославов, представляващ местна коалиция „Движение заедно за промяна“ срещу решение № 15 от 11.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Дупница, област Кюстендил.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения