Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1115-МИ
София, 17 септември 2019

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Велинград, област Пазарджик

Постъпило е писмо от ОИК – Велинград с вх. № МИ-15-245 от 16.09.2019 г., към което е приложено предложение за замяна на член на ОИК – Велинград от Кузо Георгиев Божинов – упълномощен представител на коалиция “Обединени патриоти“ за област Пазарджик, с искане за промяна в състава на ОИК – Велинград, област Пазарджик, назначена с Решение № 833-МИ от 27 август 2019 г., като на мястото на Красимира Иванова Божинова – член на ОИК – Велинград, да бъде назначена Теодора Георгиева Стоянова.

Към предложението e приложено: заявление от Красимира Иванова Божинова за освобождаването й като член на ОИК – Велинград; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Теодора Георгиева Стоянова.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Велинград, област Пазарджик, Красимира Иванова Божинова, ЕГН …, и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Велинград, област Пазарджик, Теодора Георгиева Стоянова, ЕГН ….

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1905-МИ / 22.10.2020

    относно: промени в състава на ОИК – Банско, област Благоевград

  • № 1904-МИ / 22.10.2020

    относно: промяна в състава на ОИК – Мъглиж, област Стара Загора

  • № 1903-МИ / 20.10.2020

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Пудрия, община Криводол, област Враца

  • всички решения