Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1124-МИ
София, 18 септември 2019 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Димово, област Види

Постъпило е писмо с вх. № МИ-06-314 от 17.09.2019 г. от Наташа Стефанова – представител на коалиция „БСП за България“ , с искане за промяна в състава на ОИК – Димово, област Видин, назначена с Решение № 852-МИ от 28 август 2019 г., като на мястото на Боряна Николаева Георгиева-Русинова – член на ОИК – Димово, да бъде назначена Марушка Златкова Петрова.

Към предложението са приложени: заявление от Боряна Николаева Георгиева-Русинова за освобождаването й като член на ОИК – Димово; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Марушка Златкова Петрова.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Димово, област Видин, Боряна Николаева Георгиева-Русинова, ЕГН …, и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Димово, област Видин, Марушка Златкова Петрова, ЕГН ….

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

1326-МИ/

Календар

Решения

  • № 3361-МИ / 24.05.2024

    относно: жалба от Н. Г. З. – областен председател на партия „Движение за права и свободи“, срещу решение № 010-ЧМИ от 21.05.2024 г. на ОИК – Кочериново

  • № 3360-ЕП/НС / 23.05.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3359-ЕП/НС / 23.05.2024

    относно: приемане на Правила относно реда и условията за извършване на доверено изграждане на изходен код, който ще се използва за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения